Hiilikädenjälki

Hiilikädenjälkemme ideana on tarjota asiakkaillemme ratkaisuja, jotka pienentävät heidän hiilijalanjälkeään. Tuotteen hiilikädenjäljessä on kyse kahden samanlaisen tuotteen tai palvelun ilmastovaikutusten vertailusta. Hiilikädenjälki on yhtä kuin näiden kahden vaihtoehdon hiilijalanjälkien ero, hiilidioksidiekvivalentteina mitattuna. Mitä isompi kädenjälki, sitä parempi.

Yrityksille hiilikädenjälki tarkoittaa sitä, kuinka paljon se voi tuotteidensa tai palveluidensa avulla auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään verrattuna perustuotteen tai -palvelun käyttöön. 

Tuotteiden ja palveluiden osalta hiilikädenjälki tarkoittaa tuotteen elinkaaren aikana syntyneiden kasvihuonekaasupäästöjen eroa verrattuna perustuotteeseen.

Olemme sitoutuneita vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujemme avulla vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Pyrimme saavuttamaan tavoitteemme tarjoamalla uusiutuvia, vähempipäästöisiä ja kiertotalousratkaisuja niin tie-, ilma- ja meriliikenteeseen kuin muovi- ja kemianteollisuuteenkin. Vuonna 2023 asiakkaamme vähensivät tuotteidemme avulla päästöjään 11,0 miljoonalla tonnilla.

Olemme osallistuneet Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston koordinoimaan projektiin, jossa kehitetään maailman ensimmäistä tieteellistä hiilikädenjäljen laskumenetelmää ja viestintää. Menetelmän avulla voidaan laskea tuotteiden ja palvelujen ympäristö- ja ilmastohyödyt. Laskentaan on sekä tieteelliset että käytännön ohjeet. 

Lue myös hiilijalanjäljestämme.