Olet täällä

Nesteen strategia

Tavoitteenamme on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Autamme asiakkaitamme tieliikenteessä ja kaupungeissa, lentoliikenteessä sekä polymeeri- ja kemikaalitoimialoilla tekemään omasta liiketoiminnastaan entistä vastuullisempaa. Tavoitteemme saavuttamiseksi olemme sitoutuneet:

  • Vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuoteen 2030 mennessä.
  • Tekemään tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.
  • Vähentämään myytyjen tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon.

Strategiamme ydinteemoja ovat:

  1. Kasvatamme uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja. Palvelemme nykyisiä ja uusia tieliikenteen, lentoliikenteen sekä polymeeri- ja kemikaalimarkkinoiden asiakkaita. Kasvatamme tuotantokapasiteettiamme sekä vahvistamme ja laajennamme uusiutuvien ja kiertoraaka-aineiden tarjontaa.
  2. Luomme uusia markkinoita pitkän aikavälin kasvun edistämiseksi. Innovoimme ja kaupallistamme uudenlaisia uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja seuraavia kasvun vaiheita varten. Jatkamme vahvaa läsnäoloa keskeisillä markkinoilla ja luomme mahdollisuuksia uusilla markkinoilla palvellaksemme asiakkaitamme entistä paremmin.   
  3. Edistämme vastuullisia ratkaisuja ja luomme arvoa. Kehitämme jatkuvasti kykyämme hankkia ja käsitellä uudenlaisia raaka-aineita. Luomme seuraavan sukupolven teknologioita ja ratkaisuja, jotta voimme visiomme mukaisesti olla suunnannäyttäjiä yhteisellä matkallamme kohti kestävää tulevaisuutta.
  4. Vahvistamme perustaamme. Tehostamme toimintaamme, jotta varmistamme yhdenmukaisen turvallisen operoinnin ja kehitämme digitaalista osaamistamme. Pidämme kiinni ilmastositoumuksistamme ja varmistamme vastuullisuuden ja turvallisuuden korkean tason kaikessa toiminnassamme.

 

MITKÄ OVAT TYÖMME TARKOITUS, VISIO JA ARVOT?
LUE LISÄÄ