Olet täällä

Nesteen strategia – nopeammin, rohkeammin ja yhdessä

Nesteen strategia on ”nopeammin, rohkeammin ja yhdessä”. Se perustuu ymmärrykseen siitä, ettei ilmastonmuutoksen torjunnassa tai jätemuovinongelman ratkaisemisessa ole aikaa hukattavaksi. Onnistuminen edellyttää toimintaa, uusien ratkaisujen innovointia ja niiden toteuttamista nopeammin ja rohkeammin kuin koskaan ennen – yhdessä. 

Globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa

Tavoitteenamme on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Autamme asiakkaitamme tieliikenteessä ja kaupungeissa, lentoliikenteessä sekä polymeeri- ja kemikaalitoimialoilla tekemään omasta liiketoiminnastaan entistä vastuullisempaa. Tavoitteemme saavuttamiseksi olemme sitoutuneet:

 • vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuoteen 2030 mennessä.
 • tekemään tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.
 • vähentämään myytyjen tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon.
 • tekemään Porvoosta Euroopan vastuullisimman jalostamon vuoteen 2030 mennessä ja kasvattamaan uusiutuvien ja kiertoraaka-aineiden osuuden yli 10 %:iin jalostamon kokonaissyötöstä vuoteen 2030 mennessä.
 • vahvistamaan lopputuotemarkkinoitamme uusiutuvassa lentoliikenteessä ja polymeereissä.
 • tukemaan uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) markkinakasvua 1,5 miljoonalla tonnilla vuosittain, suunniteltu kapasiteetti on käytettävissä jo vuoden 2023 loppuun mennessä.
 • vahvistamaan asemaamme kemiallisen kierrätyksen ratkaisujen tarjoajana.
 • laajentamaan ainutlaatuista globaalia jäte- ja tähderaaka-ainepohjaamme.
 • tuottamaan arvoa verrokkiyrityksiä paremmin.

Kolme strategista teemaamme

 1. Kasvatamme uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja. Palvelemme nykyisiä ja uusia tieliikenteen, lentoliikenteen sekä polymeeri- ja kemikaalimarkkinoiden asiakkaita. Kasvatamme tuotantokapasiteettiamme sekä vahvistamme ja laajennamme uusiutuvien ja kiertoraaka-aineiden tarjontaa.

 2. Valmistaudumme tulevaisuuteen. Innovoimme ja kaupallistamme uudenlaisia uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja seuraavia kasvun vaiheita varten. Noudatamme ilmastositoumuksiamme ja varmistamme korkeat vastuullisuuden ja turvallisuuden standardit kaikessa toiminnassamme.

 3. Vauhditamme kilpailukykyä ja muutosta. Jatkamme tehokkuuden ja kilpailukyvyn edistämistä panostamalla toimintamme laatuun. Muutamme fossiilisten jalostuksen ja jakelun kohti vähäpäästöistä tarjontaa ja hiilineutraalia tuotantoa.

MITKÄ OVAT TYÖMME TARKOITUS, VISIO JA ARVOT?
LUE LISÄÄ