Nesteen strategia

Nesteen tavoitteena on tuottaa merkittävää arvoa uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuilla. Jatkamme kasvuamme ja muutostamme maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden kestävämpien raaka-aineratkaisujen edelläkävijänä. Olemme sitoutuneet:

  • vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuoteen 2030 mennessä
  • hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä
  • vähentämään myytyjen tuotteiden käyttövaiheen päästöintensiteettiä 50 % vuoteen 2040 mennessä vuoden 2020 tasosta.

Strategiamme ”Taking charge of change” keskittyy kasvuun ja arvonluontiin ja perustuu henkilöstöömme ja ainutlaatuiseen osaamiseemme. Kolme keskeistä teemaa ovat kannattava kasvu, valinnaisuus ja kustannukset. 

Kannattava kasvu

  • Globaalin raaka-ainehankinnan laajentaminen. Jatkamme kasvuamme ja asemamme vahvistamista jätteiden ja tähteiden arvoketjussa, uusissa kasviöljyissä ja nesteytetyssä jätemuovissa. 
  • Kasvua houkuttelevilla markkinoilla. Vahvistamalla läsnäoloamme valikoiduilla markkinoilla voimme palvella asiakkaitamme paremmin ja auttaa heitä menestymään. Tämä koskee kaikkia liiketoimintojaamme ja etenkin Renewable Aviation - ja Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintoja. 

Valinnaisuus

  • Valinnaisuuden lisääminen. Lisäämällä raaka-aineiden, tuotteiden ja markkinoiden valinnaisuutta voimme paremmin mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Se myös vahvistaa kokonaisvaltaista optimointikykyämme, joka on Nesteelle arvon ja kilpailuedun lähde. Kokonaisvaltaisella optimointikyvyllä  tarkoitamme kykyämme hyödyntää ja yhdistää näkemyksiämme raaka-ainemarkkinoiden dynamiikasta, markkinoiden sääntelystä ja asiakkaiden mieltymyksistä.

Kustannukset

  • Keskiössä tehokkuuden parantaminen. Panostamme entistäkin vahvemmin kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamiseen. Tähän sisältyy kiinteiden kustannusten ja nettokäyttöpääoman tehokkuus sekä kokonaisvaltainen kehittäminen, mukaanlukien organisaatiot, projektit ja digitaalisuus.  

Jatkamme korkeiden vastuullisuusstandardien ylläpitämistä ja pyrimme saavuttamaan vastuullisuusvisiomme. Turvallisuus on edelleen toimintamme keskiössä – joka päivä, kaikkialla