Nesteen strategia

Tavoitteenamme on olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Jatkamme kasvua ja muutosmatkaamme maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden kestävämpien raaka-aineratkaisujen edelläkävijänä. Olemme sitoutuneet:

  • Vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuoteen 2030 mennessä.
  • Tekemään tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.
  • Vähentämään myytyjen tuotteiden käyttövaiheen päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 2020 tasoon.

Strategiamme ja sen neljä keskeistä teemaa määrittävät painopisteemme nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä:

  1. Kasvamme uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Jatkamme nykyisten ja uusien asiakkaiden palvelua tieliikenteessä, ilmailussa sekä polymeeri- ja kemikaalimarkkinoilla osana tarkoitustamme luoda lapsillemme elinvoimaisempaa maapalloa. Kasvatamme edelleen tuotantokapasiteettia ja jatkamme uusien kestävien ratkaisujen ennakoivaa kehittämistä ja pilotointia. Vahvistamme ja laajennamme uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden hankintaa.
  2. Luomme uusia markkinoita pitkän aikavälin kasvun edistämiseksi. Innovoimme ja kaupallistamme uudenlaisia uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja seuraavia kasvuvaiheita varten. Hyödynnämme uusia raaka-ainelähteitä ja avaamme uusia väyliä Nesteen kasvulle. Jotta voimme palvella asiakkaitamme, olemme edelleen vahvasti läsnä keskeisillä markkinoilla maailmanlaajuisesti samalla kun luomme mahdollisuuksia uusilla markkinoilla.   
  3. Erottaudumme ja luomme arvoa. Erottaudumme kestävien ratkaisuiden uranuurtajana kehittämällä kykyämme hankkia ja käsitellä monenlaisia raaka-aineita. Visiomme on olla suunnannäyttäjä kohti kestävää tulevaisuutta yhdessä, ja tämän mukaisesti kehitämme seuraavan sukupolven teknologioita ja ratkaisuja. Kehitämme asiakaslähtöisiä toimintoja, jotta voimme luoda asiakkaillemme ensiluokkaista arvoa.
  4. Vahvistamme perustaamme. Edistämme pitkän aikavälin kilpailukykyä varmistamalla prosessien skaalautuvuuden ja toimintamme tehokkuuden. Varmistamme johdonmukaisesti turvallisuuden kaikessa toiminnassamme ja edistämme digitaalista osaamistamme. Varmistamme vastuullisuudelle korkeat standardit ja toteutamme edelleen vastuullisuusvisiotamme. Turvallisuus on toimintamme keskiössä – joka päivä, kaikkialla.

 

MITKÄ OVAT TYÖMME TARKOITUS, VISIO JA ARVOT?
LUE LISÄÄ