Nesteen strategia

Nesteen tavoitteena on tuottaa merkittävää arvoa uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuilla. Jatkamme kasvuamme ja muutostamme maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeeri- ja kemianteollisuuden kestävämpien raaka-aineratkaisujen edelläkävijänä. Olemme sitoutuneet:

  • vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuoteen 2030 mennessä
  • hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä
  • vähentämään myytyjen tuotteiden käyttövaiheen päästöintensiteettiä 50 % vuoteen 2040 mennessä vuoden 2020 tasosta.

Taking charge of change

Taking charge of change -strategiamme mukaisesti keskitymme kannattavaan kasvuun ja tehokkuuteen. 

Kannattava kasvu

  • Globaalin raaka-ainehankinnan kasvattaminen. Jatkamme kasvuamme ja asemamme vahvistamista jätteiden ja tähteiden arvoketjussa, uudistavilla viljelymenetelmillä tuotetuissa kasviöljyissä ja nesteytetyssä muovijätteessä. 
  • Kasvua houkuttelevilla markkinoilla. Vahvistamalla läsnäoloamme valikoiduilla markkinoilla voimme palvella asiakkaitamme paremmin ja auttaa heitä menestymään. Tämä koskee kaikkea liiketoimintaamme etenkin ilmailun sekä polymeerien ja kemianteollisuuden alueilla. 

Tehokkuus

  • Joustavuuden lisääminen ja arvonluonti. Lisäämällä joustavuutta liittyen raaka-aineisiin, tuotteisiin ja markkinoihin voimme mukautua paremmin dynaamiseen liiketoimintaympäristöön ja vahvistaa kokonaisvaltaista optimointikykyämme. Tämä parantaa kilpailuetuamme, mutta myös vahvistaa kykyämme navigoida dynaamisilla markkinoilla ja sääntely-ympäristöissä sekä antaa meille mahdollisuuden luoda lisäarvoa asiakkaillemme.
  • Kilpailukyvyn parantaminen. Panostamme entistäkin vahvemmin kilpailukyvyn ja tehokkuuden parantamiseen. Tähän sisältyy kiinteiden kustannusten ja nettokäyttöpääoman tarkka johtaminen sekä organisaation, digitaalisuuden ja projektien kokonaisvaltainen kehittäminen.

Varmistamme korkeat vastuullisuusstandardit ja jatkamme vastuullisuusvisiomme toteuttamista. Turvallisuus on toimintamme keskiössä – joka päivä, kaikkialla.