Olet täällä

Nesteen strategia – nopeammin, rohkeammin ja yhdessä

Nesteen strategia on ”nopeammin, rohkeammin ja yhdessä”. Se perustuu ymmärrykseen siitä, ettei ilmastonmuutoksen torjunnassa tai jätemuovinongelman ratkaisemisessa ole aikaa hukattavaksi. Onnistuminen edellyttää toimintaa, uusien ratkaisujen innovointia ja niiden toteuttamista nopeammin ja rohkeammin kuin koskaan ennen – yhdessä. 

Globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa

Tavoitteenamme on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Autamme asiakkaitamme tieliikenteessä ja kaupungeissa, lentoliikenteessä sekä polymeeri- ja kemikaalitoimialoilla tekemään omasta liiketoiminnastaan entistä vastuullisempaa. Tavoitteemme saavuttamiseksi olemme sitoutuneet:

  • vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain vähintään 20 miljoonalla CO2e-tonnilla vuoteen 2030 mennessä.
  • tekemään tuotannostamme hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä.
  • laajentamaan lopputuotemarkkinoitamme uusiutuvassa lentoliikenteessä ja polymeereissä.
  • kehittämään ratkaisuja kemialliseen kierrätykseen.
  • laajentamaan ainutlaatuista globaalia jäte- ja tähderaaka-ainepohjaamme.
  • jatkamaan edelläkävijänä uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetissa vähintään 40 % markkinaosuudella.
  • tuottamaan arvoa verrokkiyrityksiä paremmin.

Kolme strategista tavoitettamme

  1. Kasvatamme uusiutuvia ja kiertotalousratkaisuja nopeammin ja rohkeammin. Jatkamme tieliikenteen uusiutuvien polttoaineiden markkinajohtajana, mutta kiihdytämme myös kasvua lentoliikenteen uusiutuvissa polttoaineissa ja luomme tulevaisuutta uusiutuvien polymeerien ja kemikaalien parissa. 
  2. Panostamme innovaatioihin. Innovaatioilla on merkittävä rooli kasvattaessamme liiketoimintaamme nopeammin ja rohkeammin. Nesteen innovaatioyksikön tehtävänä on varmistaa nykyisten liiketoimintojen kasvu ja luoda uusia liiketoiminta-alustoja kattavassa yhteistyössä tutkimuksen ja arvoketjun kumppanien kanssa. 
  3. Parannamme toiminnan tehokkuutta. Tehostamme toimintaa sekä uusiutuvissa että fossiilisissa ratkaisuissa.

 

MITKÄ OVAT TYÖMME TARKOITUS, VISIO JA ARVOT?
LUE LISÄÄ