PFAD – palmuöljyjalostuksen prosessitähde

Palmuöljyn rasvahappotisle eli PFAD (eng. “Palm Fatty Acid Distillate”) on yksi monista valikoimaamme kuuluvista jäte- ja tähderaaka-aineista. Vaikka palmuöljy ja PFAD liittyvät toisiinsa toimitusketjujen kautta, ne ovat erilaisia ​​uusiutuvia raaka-aineita: palmuöljy on viljeltävän öljypalmun hedelmistä puristettavaa kasviöljyä, kun taas PFAD on prosessitähde, jota erotetaan prosessissa, jossa elintarvikelaatuista palmuöljyä jalostetaan elintarvike- ja kemianteollisuuden käyttöön.

PFAD vastaa täysin EU:n uusiutuvan energian direktiivin määritelmää, jossa "prosessitähteellä" tarkoitetaan:

"...ainetta, joka ei ole lopputuote, joka tuotantoprosessissa pyritään suoraan tuottamaan; se ei ole tuotantoprosessin ensisijainen tavoite, eikä prosessia ole tarkoituksella muutettu sen tuottamiseksi".” 

Jotkut ovat esittäneet, ettei PFAD:tä voisi laskea tähteeksi sen perusteella, että sillä on markkina-arvoa ja monia käyttökohteita. Kiertotaloudessa kaikilla jätteillä ja tähteillä tulisi kuitenkin olla käyttökohde ja sen myötä arvoa.

Pilaantuvaa rasvaa

Kun öljypalmun satoa korjataan ja sen hedelmäterttuja käsitellään, hedelmät kolhiintuvat ja niiden sisältämän rasvan pilaantuminen kiihtyy. Mitä pidempään hedelmien kuljetus, prosessointi ja jalostus kestävät, sitä suurempi osa rasvoista ehtii pilaantua. Kun palmuöljyä jalostetaan elintarvikekelpoiseksi, nämä pilaantuneet rasvat, vapaat rasvahapot, poistetaan tislaamalla öljyn maun, tuoksun, värin sekä öljyn säilyvyyden parantamiseksi. 

Rasvan pilaantumista ei voida täysin estää. PFAD ei kuitenkaan sovellu ihmisravinnoksi eikä se ole toivottavaa ruokaöljyn tuotannon näkökulmasta. Siksi PFAD on poistettava jalostusprosessin aikana, jotta öljy täyttäisi elintarviketeollisuuden laatustandardit.

Helposti saatavilla

Koska elintarvikealan palmuöljyn kysyntä on edelleen suurta, myös PFAD-tähdettä on runsaasti saatavilla erilaisiin käyttötarkoituksiin. Biopolttoaineteollisuuden ohella PFAD:tä käytetään myös kynttilöiden, saippuan ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden valmistuksessa sekä eläinrehussa.

PFAD:n käyttö ei lisää painetta laajentaa öljypalmun viljelyä

Palmuöljyn tuottajat saavat PFAD:n myymisestä alhaisemman hinnan kuin elintarvikekelpoisesta palmuöljystä (oleiini ja steariini). Siksi palmuöljyn jalostuksessa pyritään maksimoimaan syötävän palmuöljyn määrä, ei PFAD:n. PFAD:tä kuitenkin syntyy siitä huolimatta, että tuottajat pyrkivät jatkuvasti parantamaan prosessejaan minimoidakseen PFAD-määrät ja maksimoidakseen jalostamon arvokkaampien jakeiden tuotannon. 

Koska PFAD on ei-toivottu palmuöljyn jalostusprosessin tuotos, jonka määrää tuottajat yrittävät minimoida, sen käyttö ei ohjaa palmuöljyn tuotantoa tai öljypalmun viljelyn kasvattamista eikä näin ollen myöskään kiihdytä metsäkatoa.

PFAD:n syntyä voi verrata sahanpuruun: kukaan ei kaada puita sahanpurun tuottamiseksi. Sen sijaan puita kaadetaan tukeiksi, jotka sahoilla sahataan lankuiksi. Sahanpurua syntyy ei-toivottuna tähteenä, jolla on kuitenkin arvo ja jota voidaan käyttää hyödyllisiin tarkoituksiin.

Norjan ympäristöjärjestöt Zero ja Rainforest Foundation Norway nostivat esiin helmikuussa 2016, että “ei ole oletettavaa, että tuottajat tekevät uusia investointeja sellaisen jätetuotteen hinnan nousun perusteella, joka vastaa noin 4 %:a päätuotteen arvosta. Ei ole oletettavaa, että PFAD:n hinnan nousu itsessään johtaisi palmuöljyn tuotannon kasvattamiseen.”

PFAD:n käyttö raaka-aineena tarjoaa selkeitä ilmastohyötyjä

Jäte- ja tähderaaka-aineet, kuten PFAD, tarjoavat muun muassa biopolttoaineteollisuudelle vaihtoehtoja sellaisille raaka-aineille, joita voidaan hyödyntää elintarviketeollisuudessa. Biopolttoaineiden tuottajat ​​tarjoavat puolestaan kasviöljyjen jalostajien tähdevirroille vastuullisen käyttökohteen, mikä voi auttaa vähentämään painetta raivata uutta viljelyalaa   neitseellistä alkuperää olevien raaka-aineiden, kuten palmuöljyn, viljelyä tai tuotantoa varten.

PFAD:n käyttö uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineena on hyväksi ilmastolle: jätteistä ja tähteistä, kuten PFAD:stä, valmistettu Nesteen MY uusiutuva diesel auttaa korvaamaan fossiilisen dieselin käyttöä liikenteessä ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 90 % polttoaineen koko elinkaaren aikana laskettuna perinteiseen dieseliin vastaaviin päästöihin verrattuna (laskentametodi: EU RED).

Valtaosa PFAD:stä viedään maihin, joissa palmuöljy ei ole varteenotettava vaihtoehto PFAD:n käytölle. Tämä koskee erityisesti PFAD:n käyttöä eläinrehussa, ja tarkoittaa, että PFAD:n käyttöä ei korvata palmuöljyllä vaan soijaöljyllä tai maissilla.

PFAD ja vastuullisuus

Neste hankkii PFAD:tä vain vastuullisiin toimintatapoihin sitoutuneilta toimittajilta, jotka täyttävät sekä Nesteen että paikallisten viranomaisten asettamat vastuullisuuskriteerit. Nämä kriteerit edellyttävät mm. proaktiivisia toimia metsäkadon ehkäisemiseksi ja sen riskin hallitsemiseksi. Nesteen käyttämä PFAD on jäljitettävissä sen syntypaikalle, kuten laki edellyttää. Biopolttoaineteollisuus on yhä yksi niistä harvoista toimialoista, joiden käyttämien raaka-aineiden on täytettävä laissa määritellyt tiukat vastuullisuusskriteerit.

Lue lisää raaka-ainevalikoimastamme.

Lue lisää tulevaisuuden raaka-aineistamme.