Osakepääoma

Nesteen kaupparekisteriin merkitty osakepääoma on 40 000 000 euroa ja se jakautuu 769 211 058 samanlajiseen osakkeeseen. Yhtiön osakkeet ovat arvo-osuusjärjestelmässä ja kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

Osakepääoman historia

Ajankohta Osakkeiden määrä Osakepääoma
Tällä hetkellä 769,211,058 40 MEUR
2005 - 4.4.2019 256,403,686 40 MEUR
15.4.2005 Neste Oil listautui NASDAQ Helsinkiin (Helsingin Pörssi) 40 MEUR

 

Osakkeiden jakamiset (splittaukset)

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 2.4.2019 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (ns. split) annetut 512 807 372 uutta osaketta merkittiin kaupparekisteriin 4.4.2019. Neste Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä maksuttoman osakeannin jälkeen on 769 211 058 osaketta. Uusia osakkeita annettiin omistuksen mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin 2 uutta osaketta.