Verostrategia

Nesteen verostrategiana on tukea liiketoimintaratkaisuja ja varmistaa niiden asianmukainen toteuttaminen myös verotuksen näkökulmasta. Yhtiön verosuunnittelun lähtökohtana ovat liiketoiminnan muutostilanteet. Neste noudattaa verojen maksamisessa, keräämisessä, tilittämisessä sekä raportoinnissa paikallista lainsäädäntöä. Yhtiö on sitoutunut noudattamaan siirtohinnoittelussaan paikallisia lakeja ja OECD:n siirtohinnoittelua koskevia ohjeita.

Keskeistä Nesteen verojen hoidossa on laadukas veroilmoitusten ja muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen. Yhtiö osallistuu jatkuvasti verolainsäädännön sekä verotuksen toimintatapojen kehittämiseen ja haluaa olla mukana kehittämässä oikeudenmukaista, selkeää ja johdonmukaista verojärjestelmää. Neste kannattaa yhteistyötä vero- ja tulliviranomaisten kanssa.