Laatu ja turvallisuus

Turvallisuus on lentoliikenteen ensisijainen tavoite, ja polttoaineturvallisuudella on tässä suuri merkitys. Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ on ASTM D7566 -sertifioitu ja sekoitettuna tavanomaiseen fossiiliseen lentopolttoaineeseen sitä on turvallista käyttää lennoilla.

Jotta perinteistä fossiilista lentopolttoainetta JET A / A1 voidaan käyttää kaupallisessa lentoliikenteessä, tiettyjen ominaisuuksien täyttämiseksi niillä on oltava ASTM turvallisuusluokitus. Tavanomaisen fossiilisen lentopolttoaineen luokitus on ASTM D1655. Kaikilla polttaineilla on oltava laatusertifikaatti, joka osoittaa vaatimustenmukaisuuden standardin ASTM D1655 kanssa. Ilman tätä todistusta polttoaine joko hylätään tai se vaatii uudelleensertifioinnin.

Uusiutuvalla lentopolttoaineella on samanlainen laatuerittely kuin fossiilisella lentopolttoaineella (ASTM D1655). Uusiutuvan lentopolttoaineen laatuluokitus on ASTM D7566. Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotannon, sertifioinnin, sekoittamisen, käsittelyn ja jakelun kaikkia näkökohtia hallinnoi kokenut asiantuntijatiimi yhdessä arvostettujen yhteistyökumppaneidemme kanssa. Nesteen uusiutuva lentopolttoaine täyttää kaikki tiukat turvallisuusstandardit ja ohjeet kaupallisen ilmailun käyttöön.

Tietoja ASTM:stä

ASTM (ASTM International) on kansainvälinen standardointijärjestö, joka kehittää ja julkaisee teknisiä luokituksia monille tuotteille, materiaaleille, järjestelmille sekä palveluille. Saatavana on maailmanlaajuisesti yli 12 500 ASTM-luokitusta. Luokitukset kehitetään yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

Tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet

Tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat asiakirjoja, joissa kerrotaan tietoja kemikaalin ominaisuuksista, vaaroista sekä turvallisesta varastoinnista ja käsittelystä.

Tuote- ja käyttöturvallisuustiedote

Lue lisää Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen turvallisuudesta ja laadusta teknisen asiantuntijamme blogikirjoituksista.

Lataa englanninkielinen materiaali: What is Neste My Renewable Jet Fuel (RJF)?