Oili-mittaripalvelun käyttäjäehdot

Toimintaperiaate ja rajoitukset
Mittari ennustaa asiakkaan säiliössä olevaa polttoöljyn määrää toteutuneiden päiväkeskilämpötilojen sekä tilastollisten keskimääräisten lämpötilojen perusteella. On huomattava, että kyseessä on annettuihin lähtötietoihin ja laskennallisiin kaavoihin perustuva arvio, joka voi poiketa todellisesta kulutuksesta. Annettujen tietojen perusteella mittari ennustaa säiliössä olevan polttoöljyn määrän, milloin polttoöljyn määrä saavuttaa asetetun muistutusrajan ja milloin säiliö on tyhjä. 

Tausta- ja laskentatiedot
Asiakas antaa laskennassa tarvittavat perustiedot sekä määrittelee, milloin ja millä tavalla muistutusrajan saavuttamisesta kertova muistutusviesti lähetetään.

GSM-muistutusviestit
Matkapuhelimiin lähetetyt tekstiviestimuistutukset ovat toistaiseksi maksuttomia. Nesteellä on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua ilmoittamalla mahdollisista hinnanmuutoksista asiakkaalle sähköpostilla, gsm-tekstiviestillä tai kirjeitse vähintään kuukautta ennen kyseistä muutosta.

Muutokset palvelussa
Virtuaalinen Oili-mittaripalvelu on toiminnassa toistaiseksi siten, että Neste voi halutessaan muuttaa palvelun käyttöehtoja, lisätä tai poistaa palvelusta osia tai lopettaa koko palvelun. Mikäli palvelusta poistetaan osia tai se lopetetaan kokonaan, ilmoittaa Neste asiakkaalle asiakkaan jo tilaamiin muistutuksiin tulevista muutoksista sähköpostilla, gsm-tekstiviestillä tai kirjeitse vähintään kuukautta ennen kyseistä muutosta. 

Toimintatakuu
Neste ei vastaa palvelun toimivuudesta, palvelun sisällön virheettömyydestä, eikä mahdollisista Nesteen tai muiden muistutusviestin välittämisessä tarvittavien osapuolten järjestelmien teknisten häiriöiden aiheuttamista palvelukatkoksista, viestien perille saapumattomuudesta tai muista odottamattomista teknisistä ongelmista.