Toiminta jatkuu poikkeustilanteissakin

Pirkanmaan pelastuslaitos otti ensimmäisenä käyttöön Neste Häiriöturvan, joka varmistaa polttoaineen saannin myös pitkittyneissä jakeluhäiriötilanteissa.

Suomen suurimpiin pelastuslaitoksiin kuuluva Pirkanmaan pelastuslaitos vastaa yli puolen miljoonan ihmisen turvallisuudesta. Pirkanmaan pelastuslaitoksella on 16 jatkuvassa hälytysvalmiudessa olevaa asemaa ja 47 tarvittaessa hälytysapuun kutsuttavaa sopimuspalokuntaa. Vuosittain Pirkanmaan pelastuslaitokselle tulee noin 10 000 pelastustoimen hälytystä ja 50 000 ensihoidon hälytystä. Lisäksi pelastuslaitos tekee noin 10 000 valvontatehtävää vuosittain.

Kun kutsu käy, meillä pannaan moottori käyntiin. Tästä syystä kiinnitämme erityistä huomiota polttoaineen saantiin kaikissa olosuhteissa.
Teemu-Taavetti Toivonen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö

Pirkanmaan pelastuslaitos käyttää hälytyksissä ja tehtävissä vuosittain 400 000 litraa dieseliä ja 15 000 litraa bensiiniä. Toivonen kertoo, että Pirkanmaan pelastuslaitos on varautunut polttoaineenjakeluhäiriöihin noin kolmen viikon varmuusvarastolla. 

“Tämä laskelma perustuu siihen, että rajoitamme ajoneuvojen käyttöä ainoastaan hälytystehtäviin ja muuhun välttämättömään ajoneuvojen käyttöön.”

Mahdollisista polttoaineen jakeluun vaikuttavista häiriötilanteista laajamittainen sähkökatkos on Pirkanmaan pelastuslaitoksen riskikartoituksessa todennäköisin. Sähkökatkon aikana polttoaineen jakelu keskeytyy myös tankkausasemilla. 

Polttoaineenjakelu on poikkeusaikoina koko yhteiskunnan toimivuuden kannalta kriittinen piste. Tätä silmällä pitäen Huoltovarmuuskeskus on koordinoinut hanketta, jossa arvioidaan ja kehitetään tankkausasemien valtakunnallista toimintavarmuutta. Hankkeen pilottivaiheessa rakennettiin neljä poikkeusoloissa toimivaa tankkausasemaa: Forssaan, Siilinjärvelle, Ouluun ja Vierumäelle.

“Lähinkin näistä asemista on sijainniltaan Pirkanmaan pelastuslaitokselle liian kaukana, ja pilottivaiheen jälkeen uusia asemia ei ole toistaiseksi rakennettu. Tästä syystä halusimme selvittää itsenäisesti vaihtoehtoja toimintavarmuutemme takaamiseksi”, Toivonen kommentoi.

Pirkanmaan pelastuslaitos lähestyi Nestettä loppuvuodesta 2018. 

“Teimme yhdessä suunnitelman uudenlaisten jakeluasemien kehittämisestä. Positiivinen asia oli, että Neste päätti rakentaa itsenäiset varavoimajärjestelmät asemille, vaikka meille olisi riittänyt pelkkä oman aggregaatin käytön tuki. Erityisen tyytyväinen olen, että Neste kuunteli tarkoin toiveitamme asemien sijoittelusta.”

Lokakuussa 2020 pelastuslaitos otti ensimmäisenä viranomaisena käyttöön Neste Häiriöturva -palvelun. Neste Häiriöturva on suunniteltu turvaamaan polttoaineen jakelu alueellisten häiriötilanteiden aikana. Häiriöturva-asemille on asennettu polttoaineen jakelun mahdollistava varavoimalähde sekä erityistilanteissa toimivat maksujärjestelmät. Häiriöturva-asiakkaat saavat käyttöönsä erikoiskortit, jotka mahdollistavat asemien käytön sähkönjakelun tilanteissa.

Poikkeusolojen aikaan asemien polttoaineen riittävyys pyritään myös varmistamaan: Häiriöturva-asemat ovat Nesteen täydennysjakelussa korkean prioriteetin kohteita. 

Pirkanmaan alueella Häiriöturva-asemia on ensimmäisessä vaiheessa neljä: Parkanossa, Orivedellä, Valkeakoskella ja Sastamalassa. Asemat ovat Neste Truck- ja Neste Express-asemia. Asemilta voi tankata dieseliä, AdBlueta ja bensiiniä.

Häiriöturvalla varmistamme, että pelastajiemme ja ensihoitohenkilöstömme häiriötön työ jatkuu ja ihmiset saavat avun myös pitkäkestoisen ja laajan polttoaineenjakeluhäiriön aikana. Tämän palvelun myötä varautumistasomme kasvaa merkittävästi.
Teemu-Taavetti Toivonen, Pirkanmaan pelastuslaitoksen pelastuspäällikkö

Toivonen arvioi, että muutkin kuin viranomaiset tulevat hyötymään Neste Häiriöturvasta poikkeusaikojen toimintavarmuuden suunnittelussa.

“Poikkeustilanteissa yhteiskunnan toimivuus on tärkeää kaikilla sektoreilla. Siksi olisi hyvä, että kaikki huolehtisivat ajoissa varautumisestaan yllättäviin tilanteisiin”, Toivonen sanoo.