Säiliökaasu — Helppo tapa turvata energiansaanti

Nesteen säiliökaasuasiakkaat hyötyvät automaattisista kaasusäiliöiden täytöistä ja luotettavista toimituksista.

Nestekaasujärjestelmä koostuu nestekaasuvarastosta, höyrystimestä, kaasun käyttölaitteista ja niitä yhdistävistä putkistoista ja tarvittavista säätö- ja turvallisuusvarusteista. Järjestelmän näkyvin osa on luonnollisesti nestekaasuvarasto.

Varaston koko ja kaasua käyttölaitteille johtavan järjestelmän toimintaperiaatteet ovat riippuvaisia käytettävän kaasun määrästä. Myös kaasua käyttävän prosessin asettamat vaatimukset, sen vuotuinen käyttöaika ja laitoksen myöhemmät laajennusvaraukset vaikuttavat laitoksen mitoitukseen ja rakenne- ja toimintaperiaatteiden valintaan.

Nestekaasulla toimiva järjestelmä on muutettavissa myös maakaasulla toimivaksi, eikä energiamuodon vaihto vaadi suuria lisäinvestointeja.

Nestekaasu kuljetetaan asiakkaille erityisesti nestekaasukuljetuksia varten rakennetuilla säiliöautoilla. Kuljetukset tapahtuvat Porvoon/Naantalin jalostamoilta tai Tornion nestekaasuterminaalista.

Varastointi kaasusäiliössä

Nestekaasu varastoidaan asiakkaan kulutuksen mukaan suunnitelluissa säiliöissä. Kaasusäiliöiden koko vaihtelee 4:stä kuutiometristä aina 1000 kuutiometriin. Varastoitavasta määrästä riippuen säiliövarastoille on olemassa erilaiset turvamääräykset. Määräykset koskien varastointia ja käyttöä on löydettävissä Suomen Standardisoimisliiton (SFS) käsikirjasarjasta nro 5987. Lisätietoja turvallisuusmääräyksistä saa ottamalla yhteyttä Nesteen asiakaspalveluun.

Nestekaasusäiliön automaattitäyttö

Nestekaasusäiliö varustetaan nestemäisen propaanin tai butaanin pinnankorkeutta jatkuvasti mittaavalla laitteistolla (KaVa). Huolehdimme säiliön automaattitäytöstä, jolloin asiakkaamme voi unohtaa nestekaasun määrän valvonnan ja tilaukset.

Käyttö ja koulutus

Nestekaasun käyttö teollisuudessa on yleensä niin laajaa, että se edellyttää käyttöluvan hakemista viranomaisilta. Käyttö edellyttää myös henkilökunnan kouluttamista. Järjestämme koulutusta nestekaasun ja nestekaasujärjestelmien käytöstä asiakkaidemme toiveiden mukaisesti.

Myös Tina-Sammi OY ja LEY (Lämmitysenergia Yhdistys) järjestävät säiliökaasun käyttäjille kursseja vuosittain.

Tutustu tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteisiin: Nestekaasut