17 Kesäkuu 2021

Neste ja Boston Consulting Group yhteistyöhön lentomatkailun ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 17.6.2021 klo 13

Kuva: Sami Jauhiainen, Vice President, Business Development, Neste ja Tuukka Seppä, Managing Director ja Senior Partner, Boston Consulting Group allekirjoittamassa sopimusta

Neste ja Boston Consulting Group (BCG) ovat allekirjoittaneet sopimuksen Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -tuotteesta, jota toimitetaan SAS:lle ja Finnairille käytettäväksi saman verran kuin kaikilla BCG:n työntekijöiden lennoilla Pohjoismaissa on arvioitu kuluvan. BCG odottaa uuden kumppanuuden vähentävän kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi näiden yhtiöiden lennoilla.

Kun yritykset ottavat käyttöön uusia kokous- ja yhteydenpitokäytäntöjä maailmanlaajuisen pandemian jälkeen, henkilökohtaisille tapaamisille paikan päällä on todennäköisesti edelleen jonkin verran tarvetta. Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine auttaa yrityksiä pitämään välttämättömän lentomatkailun ilmastovaikutukset mahdollisimman pieninä. Neste toimitti huhtikuun 2021 alussa Finnairille Neste MY Uusiutuvaa Lentopolttoainetta Helsinki-Vantaan lentoasemalle Nesteen omien liikematkojen päästöjen vähentämiseksi. Nyt BCG on Nesteen ensimmäinen yritysasiakas, joka hyötyy samasta uusiutuvaan lentopolttoaineeseen perustuvasta ratkaisusta.

BCG on sitoutunut vähentämään ilmastovaikutuksensa nettonollatasolle vuoteen 2030 mennessä. Yhtiö tukee uusiutuvien lentopolttoaineiden käytön lisäystä osana laajempaa strategiaansa liikematkailun päästöjen vähentämiseksi. Uusiutuva lentopolttoaine on tärkeä tekijä lentomatkailun ilmastovaikutusten pienentämisessä: Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine vähentää elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %* fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Kumppanuudet ovat tärkeä askel uusiutuvan lentopolttoaineen markkinoiden laajentamisessa, sillä ne ovat selkeä merkki kysynnästä.

Ratkaisu päästöjen vähennystavoitteiden saavuttamiseksi

Uusiutuvaan lentopolttoaineeseen perustuvalla ratkaisulla Neste ja lentoyhtiöt auttavat yrityksiä ja muita organisaatioita saavuttamaan päästöjen vähennystavoitteensa. Nesteen ratkaisua myydään suoraan organisaatioille ja uusiutuva lentopolttoaine toimitetaan niiden useimmin käyttämille lentoyhtiöille. Ratkaisu sisältää kolmannen osapuolen auditointiprosessin, jolla varmistetaan, että muut asiakkaat eivät voi väittää vähentäneensä päästöjään saman uusiutuvan lentopolttoainemäärän perusteella. Koska uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöön velvoittava sääntely on edelleen varhaisessa kehitysvaiheessa, yritykset voivat näyttää esimerkkiä ja vähentää ilmastovaikutuksia merkittävästi vastuullisuuden edelläkävijöinä omalla toimialallaan.

 ”BCG:n tärkein arvolupaus on tuoda maailman paras asiantuntemus ja osaaminen asiakkaiden saataville kaikissa liiketoimintakysymyksissä”, sanoo Tuukka Seppä, Managing Partner, BCG Nordics. ”Uuden sukupolven työskentelytavat ovat luoneet valtavia mahdollisuuksia tämän lupauksen toteuttamiseen virtuaalisesti. Liikematkailua tarvitaan kuitenkin jossain määrin myös tulevaisuudessa mahdollisimman suuren arvon tuottamiseksi asiakkaille. Yhteistyömme Nesteen, Finnairin ja SAS:n kanssa auttaa meitä vähentämään liikematkailun päästöjä huomattavasti. Se on osa maailmanlaajuista työtämme vähähiilisen matkailun edistämiseksi ja tärkeä askel matkallamme kohti ilmastovaikutusten nettonollatasoa vuoteen 2030 mennessä.”

”Olemme näyttäneet esimerkkiä liikematkustuksesta syntyvien päästöjen vähentämisessä käyttämällä Neste MY Uusiutuvaa Lentopolttoainetta. Olemme iloisia siitä, että BCG päätti ottaa ratkaisumme käyttöön ensimmäisenä yritysasiakkaana”, sanoo Sami Jauhiainen, Nesteen Renewable Aviation -liiketoimintayksikön liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja. ”Lentoliikenne on edelleen tärkeää maailmanlaajuiselle liiketoiminnalle. Se luo kasvua ja edistää talouden elpymistä. Siksi tarvitsemme ratkaisuja, jotka mahdollistavat kasvun ja vähentävät samalla päästöjä. Olemme todella iloisia kumppanuudesta BCG:n kaltaisen johtavan kansainvälisen konsulttiyrityksen kanssa.”

 “Uusiutuva lentopolttoaine on tärkeässä roolissa muutoksessa, jossa lentoliikenne siirtyy kohti pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä. Uusiutuvan lentopolttoaineen kaupallistaminen on vielä alkuvaiheessa, siksi kaikki kehitystä mahdollisesti nopeuttavat aloitteet ovat tervetulleita. Meidän on tehtävä yhteistyötä saavuttaaksemme tarvittavat vähennykset lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöissä, ja tämänkaltaisilla ratkaisuilla on ehdottomasti keskeinen rooli, kun suuntaamme kohti pienempiä päästöjä“, sanoo Lars Andersen Resare, Head of Sustainability, SAS.

”On hienoa, että liikematkailijat ovat sitoutuneet edistämään entistä vastuullisempaa lentoliikennettä. Lentomatkailulla on merkittäviä yhteiskunnallisia ja taloudellisia hyötyjä, ja niiden säilyttämiseksi meidän on ratkaistava yhdessä lentämisen ilmastohaaste”, sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti.

 *) Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä, mukaan lukien EU:n uusiutuvaa energiaa koskeva direktiivin ja kansainvälisen lentoliikenteen hiilidioksidipäästöjen kasvun hyvittämiseen velvoittavan järjestelmän (CORSIA) mukaiset laskentamenetelmät.

Neste Oyj

 Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Boston Consulting Group
Brian Bannister
Global External Communications Director

Lisätietoja: Ota yhteyttä Nesteen mediapalveluun, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00 EET).

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™

Nesteen uusiutuva lentopolttoaine valmistetaan vastuullisesti hankituista uusiutuvaa alkuperää olevista jätteistä ja tähteistä. Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine vähentää sellaisenaan käytettynä elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 % fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna (laskettu käyttämällä vakiintuneita elinkaariarvioinnin menetelmiä, esim. EU RED ja CORSIA). Neste MY Uusiutuvaa Lentopolttoainetta voidaan käyttää drop-in-polttoaineena nykyisissä moottoreissa ja lentokenttien infrastruktuureissa ilman lisäinvestointeja. Nesteen uusiutuva lentopolttoaine sekoitetaan ennen käyttöä fossiilisen lentopolttoaineen kanssa ja sertifioidaan ASTM:n lentopolttoainetta koskevien määritysten mukaisesti. Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen vuotuinen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia (noin 34 miljoonaa gallonaa). Investoinnit Singaporen ja Rotterdamin jalostamoihin kasvattavat Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen vuotuisen tuotantokapasiteetin noin 1,5 miljoonaan tonniin (515 miljoonaan gallonaan) vuoden 2023 loppuun mennessä. Neste tekee kumppaniensa kanssa yhteistyötä koko toimitusketjussa parantaakseen uusiutuvan lentopolttoaineen saatavuutta ilmailualalla maailmanlaajuisesti. Polttoaine on jo saatavilla ja käytössä markkinoilla. Sitä toimitetaan useille kaupallisille lentoyhtiöille ja liikelentoasiakkaille ja sen on käytettävissä useilla lentokentillä Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Boston Consulting Group

Boston Consulting Group auttaa liike-elämän ja yhteiskunnan johtavia toimijoita ratkaisemaan merkittävimmät haasteensa ja hyödyntämään suurimmat mahdollisuutensa kumppanuuksien kautta. Vuonna 1963 perustettu BCG on liiketoimintastrategioiden uranuurtaja. Yhtiö tekee asiakkaidensa kanssa läheistä yhteistyötä, joka edistää kaikkia sidosryhmiä hyödyttäviä muutoksia ja mahdollistaa organisaatioiden kasvun, kestävän kilpailuedun ja myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Yhtiön monimuotoisilla maailmanlaajuisilla tiimeillä on syvällistä toimialojen ja toimintojen asiantuntemusta sekä näkökulmia, jotka kyseenalaistavat vallitsevan tilanteen ja synnyttävät muutosta. BCG tarjoaa huippuluokan ratkaisuja liikkeenjohdon konsultoinnissa, teknologiassa ja suunnittelussa sekä yrityshankkeissa ja digitaalisissa projekteissa. Se käyttää ainutlaatuista yhteistyömallia koko yhtiössä ja asiakkaiden organisaatioiden kaikilla tasoilla ja haluaa auttaa asiakkaitaan menestymään ja tekemään maailmasta paremman paikan.