22 Huhtikuu 2024

Neste on saanut onnistuneesti päätökseen ensimmäisen koeajon käytetyistä renkaista valmistetulla pyrolyysiöljyllä

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 22.4.2024 klo 9

Kuva: Käytöstä poistettujen henkilö- ja kuorma-autojen renkaat päätyvät useimmiten kaatopaikalle tai poltettaviksi. Lähde: Neste

  • Käytöstä poistetuista renkaista saatua pyrolyysiöljyä prosessoitiin korkealaatuiseksi kemikaalien ja muovien raaka-aineeksi Nesteen jalostamolla Porvoossa.
  • Pyrolyysiöljyn toimitti ruotsalainen Scandinavian Enviro Systems.
  • Koeajo osoittaa, että kemiallinen kierrätys soveltuu muunkin jätteen kuin muovin prosessoimiseen.

Neste on saanut onnistuneesti päätökseen ensimmäisen koeajon uudella haastavalla raaka-aineella, käytöstä poistetuista renkaista valmistetulla pyrolyysiöljyllä kemiallisen kierrätyksen edistämiseksi. Koeajossa Neste tuotti korkealaatuista raaka-ainetta uusien muovien ja kemikaalien valmistukseen.

Koeajoa varten Neste hankki käytöstä poistetuista ajoneuvojen renkaista valmistettua pyrolyysiöljyä ruotsalaiselta Scandinavian Enviro Systemsiltä, joka kehittää teknologioita elinkaarensa lopussa olevista tuotteista saatavien materiaalien uudelleenkäyttöön. Nesteen toteuttaman koeajon tavoitteena oli arvioida kemiallisen kierrätyksen potentiaalia muunkin kuin jätemuovin osalta ja mahdollisesti laajentaa raaka-ainevalikoimaa jätevirtoihin, joista voidaan valmistaa korkealaatuisia tuotteita.

Vaikeasti kierrätettävän jätemuovin lailla suuri osa renkaista päätyy elinkaarensa lopussa kaatopaikalle tai poltettavaksi. Renkaat koostuvat useista eri materiaaleista, minkä vuoksi niiden kierrättäminen on vaikeaa mekaanisen kierrätyksen menetelmiä käyttäen. Kemiallisen kierrätyksen avulla näitä arvokkaita materiaaleja voidaan kuitenkin käyttää yhä uudelleen. Scandinavian Enviro Systems on kehittänyt pyrolyysiteknologian, jonka avulla käytöstä poistetuista renkaista saadaan erotettua hiilimustaa ja öljyä.

“Kemiallisen kierrätyksen hienous on siinä, että teknologia soveltuu vaikeasti kierrätettävän jätemuovin käsittelyyn, mutta ei rajoitu vain siihen”, sanoo Andreas Teir, joka vastaa Nesteen kemiallisen kierrätyksen raaka-aineiden hankinnoista. “Käytöstä poistettujen renkaiden kohtalo on usein samanlainen kuin jätemuovin, joten pidämme kemiallista kierrätystä tehokkaana lisäkeinona muuttaa renkaiden lineaarinen elinkaari kiertäväksi. Toimittajamme Enviro Systemsin avulla pystyimme osoittamaan tämän äskettäisessä koeajossamme.”

Neste on jo aiemmin onnistuneesti toteuttanut useita nesteytetyn jätemuovin koeajoja. Nämä ajot edesauttoivat Nesteen päätöstä investoida kemiallisen kierrätyksen kapasiteetin kasvattamiseksi yhtiön Porvoon jalostamolla. Rakenteilla olevassa laitoksessa, jonka odotetaan valmistuvan vuoden 2025 aikana, pystytään prosessoimaan vuosittain 150 000 tonnia nesteytettyä jätemuovia. Laitos on osa EU:n innovaatiorahaston rahoittamaa PULSE-hanketta.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintä- ja brändijohtaja (vt.)

Lisätietoja:

Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Enviro Systems: Fredrik Emilson, CEO Enviro, +46 (0)706-05 67 83, fredrik.emilson@envirosystems.se; Alf Blomqvist, Chairman of the Board Enviro, +46 (0)733-14 97 00, alf@blomqvistunlimited.com; info@envirosystems.se

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2023 Nesteen liikevaihto oli 22,9 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi 

Enviro Systems in brief

Scandinavian Enviro Systems contributes to enhanced environmental and economic sustainability using a patented technology for the recovery of valuable raw materials from scrapped and end-of-life products, including tires. The production of new tires using carbon black recovered with Enviro’s technology reduces carbon dioxide emissions by up to 93 per cent compared with the use of virgin carbon black. Enviro has its head office in Gothenburg and a plant for the recycling of end-of-life tires in Åsensbruk. The largest owner is the French tire manufacturer Michelin. Enviro was founded in 2001 and is listed on Nasdaq First North Growth Market.