19 Helmikuu 2019

Muutoksia Nesteen organisaatiossa ja johtoryhmässä

Neste Oyj Pörssitiedote 19.2.2019 klo 9

Neste Oyj on päättänyt uudistaa organisaatiorakennettaan tavoitteenaan edistää uusiutuvien tuotteiden globaalin kasvustrategian menestyksekästä toteuttamista. Nesteen kasvava Uusiutuvien tuotteiden liiketoiminta-alue jaetaan kolmeen liiketoimintayksikköön ja yhteen operatiiviseen alustaan. Näillä kaikilla tulee olemaan johtaja Nesteen johtoryhmässä: Renewable Road Transportation, Renewable Aviation, Renewable Polymers & Chemicals sekä Renewables Platform.

“Nesteestä on tullut johtava toimija jätteistä ja tähteistä valmistetuissa uusiutuvissa tuotteissa globaalisti. Näemme lisää kasvumahdollisuuksia ja kysyntää uusiutuville ja kierrätettäville ratkaisuille tieliikenteen lisäksi lentoliikenteessä sekä polymeerien ja kemikaalien arvoketjussa”, Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker sanoo.

“Uudistamalla organisaatiotamme ja johtoryhmän kokoonpanoa haluamme varmistaa, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme vastuullisia, uusiutuvia ratkaisuja entistä tehokkaammin. Uskon, että tämä muutos mahdollistaa nopeamman ja rohkeamman globaalin kasvustrategian toteuttamisen ja siten auttaa Nestettä saavuttamaan sekä kannattavan kasvun tavoitteet että vastuullisuustavoitteet”, Vanacker lisää.

Uusia nimityksiä johtoon ja muutoksia Nesteen johtoryhmässä

Nesteen johtoryhmän jäsenten vastuualueisiin on tehty useita muutoksia, ja johtoryhmään on nimitetty kaksi uutta jäsentä. Kaikki muutokset tulevat voimaan 1.5.2019.

Carl Nyberg on nimitetty Renewable Road Transportation -liiketoimintayksikön johtajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Nesteen Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen Skandinavian myynnistä vastaavana johtajana.

Matti Lehmus on nimitetty Renewables Platform -yksiköstä vastaavaksi johtajaksi. Renewables Platform vastaa uusiutuvien tuotteiden tuotannon ja toimitusketjun johtamisesta ja kehittämisestä. Matti Lehmus on tällä hetkellä Nesteen Öljytuotteet-liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen.

Marko Pekkola on nimitetty Oil Products-liiketoimintayksikön johtajaksi. Hän toimii tällä hetkellä Nesteen Öljytuotteet -liiketoiminta-alueen tuotannosta vastaavana johtajana.

Nimitettyjen uusien henkilöiden CV:t ja kuvat ovat tämän tiedotteen liitteinä. Renewable Aviation -liiketoimintayksikön johtajan ja Renewable Polymers & Chemicals -liiketoimintayksikön johtajan nimityksistä kerrotaan myöhemmin.

Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueesta vastaava johtaja Kaisa Hietala on ilmoittanut jatkavansa uraansa Nesteen ulkopuolella. Nesteen Skandinavian myynnistä vastaava johtaja Carl Nyberg ottaa vastuulleen Kaisa Hietalan tehtävät 19.2.2019 alkaen, kunnes uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 1.5.2019.

“Nesteen hallituksen ja johtoryhmän puolesta haluan esittää lämpimimmät kiitokseni Kaisa Hietalalle hänen laajamittaisesta urastaan Nesteellä. Hän on ollut tärkeä ja arvokas osa Nesteen muutosta öljynjalostajasta uusiutuvien tuotteiden globaaliksi johtavaksi toimijaksi ja maailman kolmanneksi vastuullisimmaksi yritykseksi”, Vanacker sanoo.

Nesteen muiden johtoryhmän jäsenten vastuualueita on muutettu seuraavasti.

Nesteen johtoryhmän kokoonpano 1.5.2019 lähtien:

 • Peter Vanacker, toimitusjohtaja
 • Carl Nyberg, Renewable Road Transportation -liiketoimintayksikön johtaja
 • Renewable Aviation -liiketoimintayksikön johtaja ilmoitetaan myöhemmin
 • Renewable Polymers & Chemicals -liiketoimintayksikön johtaja ilmoitetaan myöhemmin
 • Matti Lehmus, Renewables Platform -yksikön johtaja
 • Marko Pekkola, Oil Products -liiketoimintayksikön johtaja
 • Panu Kopra, Marketing & Services -liiketoimintayksikön johtaja
 • Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, strategia ja IT
 • Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö-, hankinta- ja turvallisuusjohtaja
 • Simo Honkanen, vastuullisuus-, yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja
 • Lars Peter Lindfors, innovaatiojohtaja
 • Christian Ståhlberg, lakiasiainjohtaja

Kaikki Nesteen johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Peter Vanackerille. Muutokset organisaatiorakenteessa eivät koske Nesteen raportointisegmenttejä, jotka säilyvät ennallaan: Uusiutuvat tuotteet, Öljytuotteet, Marketing & Services sekä Muut.

Neste Oyj

Lisätietoja: Peter Vanacker, toimitusjohtaja, Neste, puh. 010 458 0970

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com