5 Huhtikuu 2018

Neste jatkaa toimitusketjun läpinäkyvyyden kehittämistä – päivitetyt palmuöljy- ja uudet PFAD-toimittajien tiedot julkaistu verkossa

Neste Oyj uutinen 5.4.2018 klo 15.00

Neste on julkaissut kattavat tiedot palmuöljyn käytöstään sekä sen toimitusketjusta vuonna 2017. Tällä yhtiö pyrkii osoittamaan jatkuvan sitoutumisensa läpinäkyvyyteen. Viime vuoden tapaan Nesteen englanninkielinen sivusto “Neste’s traceability dashboard” tarjoaa tiedot Nesteen koko palmuöljyn toimitusketjusta öljypalmuviljelmiltä palmuöljyjalostamoille, mitä muun muassa interaktiiviset kartat sekä tiedot sertifioinneista täydentävät. Tänä vuonna kartoista löytyvät myös Nesteen toimitusketjuun kuuluvien palmuöljyviljelmien tarkat koordinaatit.

Maailman ensimmäisenä yrityksenä Neste julkaisee myös käyttämänsä palmuöljyn rasvahappotisleen (palm oil fatty acid distillate eli PFAD) toimitusketjun tietoja. PFAD on palmuöljyn jalostusprosessissa tähteeksi jäävä aine, joka on poistettava palmuöljystä, jotta se täyttää eri elintarvikkeiden laatuvaatimukset. Palmuöljyjalostamoissa syntyy prosessitähteenä 3–5 % PFAD:tä.

“Dashboard-sivuston kehittäminen ja PFAD:n arvoketjun julkistaminen eivät olisi olleet mahdollisia ilman raaka-ainetoimittajien apua ja sitoutumista. Toimittajat arvostavat yhteisiä toimiamme koko palmuöljyalan läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden edistämiseksi. Yhteistyö on ollut edistyksellistä ja positiivista, mikä luo hyvän pohjan yhteisen vastuullisuusmatkamme jatkamiselle“, Nesteen vastuullisuusjohtaja Johan Lunabba sanoo.

PFAD:n toimitusketjun julkistaminen palmuöljyjalostamoille asti on merkittävä etappi Nesteen toimitusketjun läpinäkyvyyttä koskevassa ohjelmassa. Nesteen tavoitteena on olla maailman ensimmäinen yhtiö, joka kartoittaa ja todentaa koko PFAD:n toimitusketjunsa aina palmuöljyviljelmille asti vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tavoite on erityisen haastava siksi, että sen saavuttamiseksi pitää kartoittaa suuri osa elintarviketeollisuuden toimitusketjuista, jotka ovat pääosin edelleen kartoittamatta. Elintarviketeollisuuden osuus koko maailman palmuöljyn käytöstä on edelleen lähes 70 %, mutta sillä ei ole lakisääteistä velvollisuutta selvittää sen käyttämien raaka-aineiden tarkkaa alkuperää. Toistaiseksi vain muutamat suurista palmuöljyä käyttävistä yrityksistä ovat viestineet edistysaskeleista palmuöljyn toimitusketjujensa jäljittämisessä.

“Globaalien palmuöljyn toimitusketjujen kartoittaminen ja todentaminen PFAD:n toimitusketjumme läpinäkyvyyden parantamiseksi edellyttävät toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Siksi ne myös tarjoavat mahdollisuuden huomattavaan vastuullisuutta edistävään muutokseen koko palmuöljyteollisuudessa”, Johan Lunabba kertoo.

Jo 96 % Nesteen PFAD:n toimitusketjusta kartoitettu ja todennettu puristamoille asti

Vuoden 2017 loppuun mennessä Neste oli kartoittanut ja todentanut jo 96 % PFAD:n toimitusketjustaan palmuöljypuristamoille asti. Nämä toimet ylittävät nykyisen biopolttoainevalmistajia koskevan lainsäädännön asettamat vaatimukset PFAD:lle ja muille tähderaaka-aineille, joilta vaaditaan jäljitettävyyttä niiden syntypaikalle eli palmuöljyjalostamolle, joissa PFAD erotetaan palmuöljystä.

Neste jatkaa kohti vuoden 2020 tavoitetta yhteistyössä palmuöljytoimittajien sekä Daemeter- ja Proforest-organisaatioiden vastuullisuusasiantuntijat yhdistävän The Consortium of Resource Experts (CORE) -organisaation kanssa.

Neste on suurista palmuöljyä käyttävistä yrityksistä ensimmäinen, joka teki palmuöljyn toimitusketjustaan täysin läpinäkyvän. Julkaisimme jo vuonna 2016 kattavan listan palmuöljyn toimittajistamme verkkosivustollamme. Tällä osoitimme sitoutumisemme avoimuuteen ja tarjosimme sidosryhmillemme mahdollisuuden osallistua toimitusketjumme seurantaan.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Johan Lunabba, vastuullisuusjohtaja, puh. 050 458 0795, johan.lunabba(@)neste.com

Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden käyttö 
Nesteen keinot uusiutuvien raaka-aineiden vastuullisuuden varmistamiseksi

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Liitetiedostot: