11 Joulukuu 2020

Neste Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta avainhenkilöiden osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Neste Oyj, Pörssitiedote, 11.12.2020 klo 17:15

Neste Oyj:n hallitus on päättänyt uuden jakson alkamisesta Nesteen avainhenkilöille tarkoitetussa pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu Nesteen johdolle ja avainhenkilöille suunnatusta suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("PSP") päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("RSP") täydentävänä osakepalkkiojärjestelmänä erityistilanteita varten.

Neste tiedotti järjestelmän alkamisesta alunperin 11.12.2018 annetulla tiedotteella.

PSP 2021-2023
Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 2021-2023, alkaa vuoden 2021 alusta lukien ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Aiempien jaksojen tapaan suoritusmittarina PSP 2021-2023 -ohjelmassa on yhtiön osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys. Lisäksi painottaakseen Nesteen strategiaa ja johtajuutta vastuullisuudessa hallitus on asettanut uutena suoritusmittarina ohjelmaan yhtiön vaikutuksen kasvihuonekaasupäästöihin. Vaikutuksessa kasvihuonekaasupäästöihin huomioidaan sekä Nesteen uusiutuvilla tuotteilla saavutettu asiakkaiden päästövähenemä (uusiutuvien tuotteiden hiilikädenjälki) että Nesteen tuotannon päästöt (tuotannon hiilijalanjälki).

PSP 2021-2023-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 130 henkilöä, mukaan lukien Nesteen johtoryhmän jäsenet. Jos PSP 2021-2023-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 230 000 osaketta. Tämä osakemäärä on palkkioiden bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpidätys ja jäljelle jäävä nettomäärä maksetaan osallistujille osakkeina. 

RSP 2021-2023
Seuraava ohjelma RSP-rakenteessa, RSP 2021-2023, alkaa vuoden 2021 alusta lukien ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024. Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on toimia täydentävänä pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmänä erikseen valituille Nesteen avainhenkilöille erityistilanteissa.

RSP 2021-2023-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 23 000 osaketta. Tämä osakemäärä on palkkioiden bruttomäärä, josta vähennetään ennakonpidätys ja jäljelle jäävä nettomäärä maksetaan osallistujille osakkeina. 

Muita ehtoja
Neste soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Nesteessä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Neste Oyj
Hallitus

Lisätiedot: Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00).

Neste lyhyesti
 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi