13 Joulukuu 2022

Neste Oyj:n hallitus päätti uudesta jaksosta avainhenkilöiden osakepohjaisessa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmässä

Neste Oyj, Pörssitiedote, 13.12.2022 klo 16.00

Neste Oyj:n hallitus on päättänyt uuden jakson alkamisesta Nesteen avainhenkilöille tarkoitetussa pitkän aikavälin osakepohjaisessa kannustinjärjestelmässä. Järjestelmä koostuu Nesteen johdolle ja avainhenkilöille suunnatusta suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("PSP") päärakenteena sekä ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä ("RSP") täydentävänä osakepalkkiojärjestelmänä yksittäisten avainhenkilöiden sitouttamis- ja tunnustustarkoitukseen sekä muita erityistilanteita varten.

Neste tiedotti järjestelmän alkamisesta alun perin 10.2.2022 annetulla pörssitiedotteella.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä (PSP) 20232025

Seuraava ohjelma PSP-rakenteessa, PSP 20232025, alkaa vuoden 2023 alusta lukien ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen osakepalkkio maksetaan Neste Oyj:n listattuina osakkeina. Suoritusmittarit, joiden perusteella PSP 20232025-ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava osakepalkkio maksetaan, ovat Nesteen osakkeen kokonaistuoton suhteellinen kehitys suhteessa STOXX Europe 600 -indeksiin sekä yhtiön vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin (GHG).

PSP 20232025-ohjelmaan on oikeutettu osallistumaan noin 150 henkilöä, mukaan lukien Nesteen johtoryhmän jäsenet. 

Jos PSP 20232025-ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 386 800 osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina). 

Tämän ohjelman arvioitu kokonaisarvo Nesteen osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 18,1 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä ohjelmalle asetettujen suoritusmittareitten saavuttamisasteen perusteella.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä (RSP) 20232025

Seuraava ohjelma RSP-rakenteessa, RSP 20232025, alkaa vuoden 2023 alusta lukien ja sen nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan Neste Oyj:n listattuina osakkeina viimeistään vuoden 2026 ensimmäisen puoliskon kuluessa. 

RSP 20232025-ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään 38 680 osaketta (tarkoittaen palkkioiden bruttomäärää, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osallistujille osakkeina). 

Tämän ohjelman arvioitu kokonaisarvo Nesteen osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella on noin 1,8 miljoonaa euroa. Ohjelman toteutuva arvo voi poiketa tästä arviosta osakkeen kurssikehityksen sekä ohjelman puitteissa luvattujen osakepalkkioiden määrän perusteella.

Muita ehtoja

Neste soveltaa osakeomistussääntöä yhtiön johtoryhmän jäseniin. Sen mukaan johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan säilyttävän omistuksessaan vähintään puolet yhtiön osakepalkkiojärjestelmistä saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa arvo Nesteessä vastaa vähintään hänen kiinteän bruttomääräisen vuosipalkkansa määrää.

Neste Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Matti Kähkönen, hallituksen puheenjohtaja, Neste
Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi