5 Marraskuu 2020

Neste suhtautuu vastuullisuusrikkomuksia koskeviin väitteisiin aina vakavasti – Uskottavat väitteet toimittajien vakavista vastuullisuusrikkomuksista tutkitaan aina

Neste Oyj, Uutinen, 5.11.2020

Profundon laatima ja Milieudefensien tilaama tutkimusraportti julkaistiin 5. marraskuuta 2020. Raportissa väitetään, että Nesteen raaka-ainetoimittajat ovat olleet mukana vakavissa vastuullisuusrikkomuksissa, kuten metsäkadon aiheuttamisessa, tulipaloissa, turvealueiden tuhoamisessa sekä syyllistyneet yhteisöjen ja työelämän oikeuksien rikkomuksiin.

Olemme avoimia kaikille huomioille raaka-aineiden toimitusketjujemme toimintaan liittyen, sillä se takaa sitoutumisen vastuulliseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Vastuullisesti tuotettuja uusiutuvia raaka-aineita tarvitaan fossiilisen öljyn korvaamiseen ja ilmastonmuutoksen tehokkaaseen torjumiseen. 

Tiedämme, että palmuöljyteollisuuteen liittyy vastuullisuushaasteita. Siksi seuraamme jatkuvasti toimitusketjujamme paikallisesti toimivien organisaatioiden kanssa, jotka ovat erikoistuneet vastuullisuuden eri osa-alueisiin, esimerkiksi metsäkatoon. Julkaisemme avoimesti tietoja palmuöljyn ja PFAD:n toimitusketjuistamme verkkosivustollamme, jotta ulkopuoliset asiantuntijat voivat auttaa tässä työssä. 
 
Neste ei ole vielä perehtynyt perusteellisesti kyseiseen raporttiin, joten emme voi kommentoida siinä esitettyjä väitteitä. Raportti tuntuu kuitenkin nostavan osin esiin tapauksia, jotka on jo tutkittu ja tultu johtopäätökseen, etteivät yritykset ole syyllistyneet väitettyihin rikkomuksiin.
 
Raportti tuo esiin myös väitteitä, jotka ovat meille uusia. Perehdymme väitteisiin tarkemmin ja aloitamme niitä koskevat selvitykset. Julkaisemme avoimesti tietoa tapauksista, joita tutkimme tai seuraamme aktiivisesti.
 
Proaktiivista työtä vastuullisuusriskien hallitsemiseksi 
 
Olemme sitoutuneet hankkimaan vain vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita, jotka täyttävät aina markkinakohtaiset lainsäädännön vaatimukset. Kaikki sopimuksemme uusiutuvien raaka-aineiden toimittajien kanssa sisältävät tiukat vastuullisuusehdot; esimerkiksi sitoutuminen vastuullisuuteen, luonnon monimuotoisuuden suojelemiseen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ovat vaatimuksiamme, joiden on täytyttävä ennen sopimuksen allekirjoittamista. Edellytämme kaikilta palmuöljy-ja PFAD:n toimittajiltamme RSPO:n jäsenyyttä, minkä myötä he sitoutuvat noudattamaan myös RSPO:n eettisiä sääntöjä (Code of Conduct). Se myös mahdollistaa RSPO:n valituksia käsittelevän paneelin osallistumisen raaka-ainetoimittajien valvomiseen sekä kiistojen tai epäselvyyksien selvittelyyn.
 
Suhtaudumme vastuullisuusrikkomuksia ja -puutteita koskeviin epäilyihin aina vakavasti ja tutkimme tapaukset. Saadessamme tietoa uskottavista, vakavista epäilyistä toimittajiamme koskien, keskeytämme raaka-ainehankinnan kyseisiltä toimittajilta tai toimitusketjuista tutkiessamme väitteitä tarkemmin. 
 
Ensisijainen toimintatapamme on aina yhteydenpito ja yhteistyö toimittajiemme kanssa ongelman korjaamiseksi. Tämä johtuu siitä, että hankintojen lopettaminen ei ratkaise ongelmia. Olemme onnistuneesti soveltaneet tätä toimintatapaa yhteistyössämme raaka-ainetoimittajien ja yhtiömme ulkopuolisten vastuullisuusasiantuntijoiden, kuten paikallisesti toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa ja saaneet aikaan positiivista kehitystä palmuöljyn toimitusketjujen vastuullisuudessa.
 
Jos raaka-ainetoimittajiemme kanssa tehtyihin sopimuksiin sisältyviä vastuullisuuskriteereitä ja -vaatimuksia on kuitenkin todistettavasti rikottu ja niiden luonnetta pidetään vakavana eikä edistystä näiden kysymysten ratkaisemisessa tapahdu kohtuullisessa ajassa, irtisanomme sopimuksen kyseisen toimittajan kanssa – näin olemme toimineet jo aiemmin.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi