26 Huhtikuu 2019

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2019

Neste Oyj, osavuosikatsaus, 26.4.2019 klo 9

Uusiutuvissa tuotteissa erinomainen tulos

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 378 miljoonaa euroa (401 milj.)
  • Liikevoitto oli 382 miljoonaa euroa (421 milj.)
  • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 692 dollaria tonnilta (525)
  • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 9,46 dollaria barrelilta (10,16)
  • Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -43 miljoonaa euroa (-9 milj.)
  • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 8 miljoonaa euroa (234 milj.)
  • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 19,8 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2018: 21,1 %)
  • Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli 1,6 % (31.12.2018: -1,5 %)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Nesteen vuosi alkoi vahvasti Uusiutuvien tuotteiden erinomaisen tuloksen myötä. Ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoittomme oli 378 miljoonaa euroa, kun se oli 401 miljoonaa euroa edellisvuoden vastaavalla jaksolla, jolloin Yhdysvaltain BTC-verohelpotus vuodelta 2017 vahvisti tulosta 140 miljoonalla eurolla. Uusiutuvat tuotteet teki korkeimman yhden neljänneksen vertailukelpoisen liikevoiton koskaan, ja se oli onnistuneen marginaalien optimoinnin ansiota. Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto jäi pienemmäksi kuin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa heikommista markkinoista. Marketing & Services -segmentin taloudellinen tulos oli normaalin kausivaihtelun mukainen. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 19,8 % ja velan osuus kokonaispääomasta oli 1,6 %.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 337 miljoonaa euroa (296 milj.). Uusiutuvan dieselin markkinat pysyivät suotuisina, ja marginaalien optimointimme tuotti hyviä tuloksia. Vertailukelpoisen myyntikatteen kasvulla oli 81 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myyntimäärämme oli 692 000 tonnia eli 25 % suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Ensimmäisellä neljänneksellä 74 % myynnistä suuntautui Euroopan markkinoille ja 26 % Pohjois-Amerikkaan. Ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme keskimääräinen käyttöaste oli 99 % laskettuna päivitetyllä 2,9 miljoonan tonnin vuosikapasiteetilla. Raaka-ainepohjan optimointi kohti huonompilaatuisia raaka-aineita jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli 80 %.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 73 miljoonaa euroa (99 milj.). Heikot bensiinimarkkinat ja matalampi Urals-Brent-hintaero vaikuttivat yleisiä markkinaolosuhteita heijastelevaan viitemarginaaliin. Neste esitteli järjestämässään pääomamarkkinapäivässä viitemarginaalin päivitetyn laskentakaavan, jota on sovellettu vuoden alusta alkaen. Matalammalla viitemarginaalilla oli 15 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Öljytuotteiden lisämarginaali pysyi vahvana ja oli 5,0 dollaria barrelilta, mikä vastaa 6,0 dollaria barrelilta vanhalla kaavalla laskettuna. Myyntimäärät kuitenkin laskivat vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen poikkeuksellisen korkeaan tasoon verrattuna. Myös perusöljyliiketoiminnan kannattavuus laski edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 13 miljoonaa euroa (13 milj.).

Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 34 miljoonaa euroa heikompi kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla. Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta taloudellisesta tuloksesta. Nynasilla on vaikeuksia raakaöljyn hankinnassa Yhdysvaltain asettamien talouspakotteiden seurauksena.

Järjestimme helmikuun lopulla Lontoossa pääomamarkkinapäivän, jossa esittelimme uudistetun strategiamme. Nesteen tavoitteena on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Uudistettu pitkän aikavälin strategia on suunniteltu viemään Nestettä eteenpäin nopeammin ja rohkeammin, jotta yhtiö voisi saavuttaa sekä vastuullisuustavoitteensa että kannattavan kasvun tavoitteensa. Nesteen uusi organisaatiorakenne on suunniteltu tukemaan globaalin kasvustrategian toteuttamista. Organisaation rakentaminen etenee hyvin ja se tulee voimaan 1.5.2019. Ensimmäiset kaupalliset sopimukset uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvien polymeerien toimituksista on allekirjoitettu, ja odotamme myyntimääriemme alkavan vähitellen kasvaa näillä markkinoilla.”

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2019 tulos

Nesteen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 3 769 miljoonaa euroa (3 629 milj.). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin kurssin vahvistumisesta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 378 miljoonaa euroa (401 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli korkeampi kuin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa myyntimäärien ja myyntikatteen kasvusta. Öljytuotteiden tulos oli matalampi kuin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä johtui marginaalien ja myyntimäärien pienenemisestä. Marketing & Services -segmentin myyntimäärien lasku ja kiinteiden kustannusten nousu kumosivat yksikkökatteiden kasvun vaikutuksen. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli merkittävästi heikompi kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla. Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vaikutusten seurauksena.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 337 miljoonaa euroa (296 milj.), Öljytuotteet-segmentin 73 miljoonaa euroa (99 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 13 miljoonaa euroa (13 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -43 miljoonaa euroa (-9 milj.), josta Nynasin osuus oli -31 miljoonaa euroa (-4 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 382 miljoonaa euroa (421 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 71 miljoonaa euroa (32 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -88 miljoonaa euroa (-12 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 348 miljoonaa euroa (397 milj.), ja kauden voitto oli 294 miljoonaa euroa (347 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,43), ja osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,45).

Näkymät

Maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan hitaampana kuin vuonna 2018, ja maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin odotetaan kasvavan Aasian ja Lähi-idän suurten jalostamohankkeiden vetäminä. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja 80 %:n valuuttasuojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,15–1,18 vuoden 2019 toisella neljänneksellä.

Uusiutuvien tuotteiden toisen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä, eikä myynnin jakautumisessa odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan pysyvän korkeina toisella neljänneksellä. Raaka-aineiden hintojen odotetaan nousevan ensimmäisen neljänneksen tasosta. Rotterdamin jalostamolla toteutetaan suunniteltu katalyytinvaihtoseisokki neljännellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden viitemarginaalin odotetaan olevan toisella neljänneksellä korkeampi kuin ensimmäisellä neljänneksellä kausiluonteisesti vahvistuvien bensiinimarkkinoiden myötä. Tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan pysyvän korkeina toisella neljänneksellä tavanomaisia yksikköhuoltoja lukuun ottamatta. Porvoon jalostamon tuotantolinja 4:llä toteutetaan suunniteltu neljän viikon koksinpoistoseisokki syys-lokakuussa.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta toisella neljänneksellä.

Lisätietoja:

Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 26.4.2019 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi +358 (0)9 4245 0806, muu Eurooppa +44 (0) 2071 928000, Yhdysvallat: +1 631 510 7495, osallistumiskoodi 5263426. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 3.5.2019 asti numerossa +44 (0) 333 300 9785, koodi 5263426.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Liitetiedostot: