23 Lokakuu 2019

Nesteen osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2019

Neste Oyj, Osavuosikatsaus, 23.10.2019 klo 9.00

Kaikkien aikojen suurin neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto

Kolmas neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 435 miljoonaa euroa (395 milj.)
 • Liikevoitto oli 444 miljoonaa euroa (250 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 635 dollaria tonnilta (645)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 12,07 dollaria barrelilta (12,41)
 • Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 28 miljoonaa euroa (24 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 71 miljoonaa euroa (108 milj.)

Tammi-syyskuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 181 miljoonaa euroa (1 073 milj.)
 • Liikevoitto oli 1 184 miljoonaa euroa (842 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 211 miljoonaa euroa (481 milj.)
 • Rahavirtavaikutteiset investoinnit olivat 346 miljoonaa euroa (285 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 21,0 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2018: 21,1 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta syyskuun lopussa oli 6,6 % (31.12.2018: -1,5 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,12 euroa (1,12)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,11 euroa (0,85)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Nesteen kolmannen neljänneksen tulos oli erinomainen. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 435 miljoonaa euroa (395 milj.), mikä on kaikkien aikojen paras neljänneskohtainen tulos. Uusiutuvien tuotteiden myyntikate parani edelliseen neljännekseen verrattuna, ja myyntimäärät olivat korkealla tasolla. Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli vahva kolmannella neljänneksellä toteutetuista kunnossapitotöistä huolimatta. Marketing & Services -segmentin kolmannen neljänneksen tulos oli kaikkien aikojen parhaita. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 21,0 % ja velan osuus kokonaispääomasta oli 6,6 % syyskuun lopussa.

Uusiutuvien tuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 305 miljoonaa euroa (228 milj.). Uusiutuvan dieselin markkinat pysyivät suotuisina, mutta raaka-aineiden markkinatilanne oli edelleen tiukka. Onnistuimme hyvin myynnin optimoinnissa, ja myyntimäärämme oli 716 000 tonnia eli yli 30 % suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Vertailukelpoinen myyntikate oli keskimäärin 635 dollaria tonnilta eli 12 % korkeampi kuin toisella neljänneksellä ja lähes edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. Kolmannella neljänneksellä uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme keskimääräinen käyttöaste oli korkea 101 %. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden syötöstä oli 81 %.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 113 miljoonaa euroa (146 milj.). Yleisiä markkinaolosuhteita heijasteleva viitemarginaali parani neljänneksen loppua kohti. Viitemarginaali oli keskimäärin 7,3 dollaria barrelilta eli hieman korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Porvoon jalostamon tuotantolinja 4:n suunniteltu koksinpoistoseisokki aikaistettiin syyskuulle. Kunnossapitotyöt heikensivät lisämarginaalia ja myyntimääriä, jotka olivat matalammat kuin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen paransi vertailukelpoista liikevoittoa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Marketing & Services -segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli kaikkien aikojen parhaita neljännesvuosituloksia: 28 miljoonaa euroa (24 milj.). Segmentti pystyi jälleen parantamaan yksikkökatteitaan edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -13 miljoonaa euroa (-4 milj.). Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta. Nynas kärsi edelleen Yhdysvaltain Venezuelan vastaisten pakotteiden aiheuttamista raakaöljyn toimitusongelmista.

Strategiamme toteutus eteni edelleen hyvin. Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin laajennus etenee suunnitellusti. Neste avasi toimiston Shanghaissa ja aloitti uusiutuvien raaka-aineiden hankinnan Kiinassa. Hankimme ensimmäisen erän sertifioitua käytettyä paistorasvaa Kiinasta. Solmimme uusia uusiutuvan lentopolttoaineen myyntisopimuksia Lufthansan ja muiden merkittävien lentoyhtiöiden kanssa. Avainhenkilöiden rekrytointi eteni, ja Thorsten Lange nimitettiin Renewable Aviation -liiketoimintayksikön johtajaksi ja Nesteen johtoryhmän jäseneksi. Jatkoimme myös keskittymistä Operational Excellence -ohjelmaamme, jonka ennakoitu vaikutus liikevoittoon on tavoitteiden mukainen.”

Konsernin kolmannen neljänneksen 2019 tulos

Nesteen kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 3 961 miljoonaa euroa (3 884 milj.). Kasvu johtui pääasiassa myyntimäärien noususta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 435 miljoonaa euroa (395 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli korkeampi kuin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa myyntimäärien kasvusta. Öljytuotteiden tulos oli matalampi kuin vuoden 2018 kolmannella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa myyntimäärien ja lisämarginaalin pienenemisestä. Yksikkökatteiden nousu vahvisti Marketing & Services -segmentin vertailukelpoista liikevoittoa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli edelleen heikompi kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla. Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vaikutusten seurauksena.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 305 miljoonaa euroa (228 milj.), Öljytuotteet-segmentin 113 miljoonaa euroa (146 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 28 miljoonaa euroa (24 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -13 miljoonaa euroa (-4 milj.), josta Nynasin osuus oli -8 miljoonaa euroa (-3 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 444 miljoonaa euroa (250 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 13 miljoonaa euroa (8 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 54 miljoonaa euroa (-49 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Normaalin arvonalentumistestauksen tuloksena teimme 34 miljoonan euron alaskirjauksen, joka koski osakeomistustamme Nynas AB:ssa. Nynasin osakeomistuksemme on nyt kokonaan alaskirjattu. Tulos ennen veroja oli 343 miljoonaa euroa (229 milj.), ja kauden voitto oli 269 miljoonaa euroa (168 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,40), ja osakekohtainen tulos oli 0,35 euroa (0,22).

Konsernin tammi-syyskuun 2019 tulos

Nesteen yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 11 787 miljoonaa euroa (11 258 milj.). Kasvu johtui myyntimäärien noususta ja dollarin kurssin vahvistumisesta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 181 miljoonaa euroa (1 073 milj.), mikä on erinomainen saavutus. Uusiutuvat tuotteet -segmentin myyntimäärät ja myyntikate olivat korkeampia kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla. Lisäksi Yhdysvaltain takautuva Blender’s Tax Credit (BTC) -verohelpotuspäätös vahvisti Uusiutuvat tuotteet -segmentin tulosta 140 miljoonalla eurolla vuonna 2018. Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto jäi pienemmäksi kuin tammi-syyskuussa 2018, mikä johtui pääasiassa heikommista jalostusmarginaaleista. Marketing & Services -segmentti onnistui kasvattamaan yksikkökatteitaan, minkä seurauksena sen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi selvästi tammi-syyskuuhun 2018 verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli merkittävästi matalampi kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla. Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vaikutusten seurauksena.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin ensimmäisen yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 928 miljoonaa euroa (702 milj.), Öljytuotteet-segmentin 269 miljoonaa euroa (337 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 66 miljoonaa euroa (58 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -84 miljoonaa euroa (-24 milj.), josta Nynasin osuus oli -52 miljoonaa euroa (-13 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 1 184 miljoonaa euroa (842 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 94 miljoonaa euroa (tappiot 38 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -64 miljoonaa euroa (-99 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Normaalin arvonalentumistestauksen tuloksena teimme kolmannella neljänneksellä 34 miljoonan euron alaskirjauksen, joka koski osakeomistustamme Nynas AB:ssa. Tulos ennen veroja oli 1 037 miljoonaa euroa (780 milj.), ja kauden voitto oli 856 miljoonaa euroa (649 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,12 euroa (1,12), ja osakekohtainen tulos oli 1,11 euroa (0,85).

Näkymät

Maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan hitaammin kuin vuonna 2018, mutta maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin odotetaan kasvavan Aasian ja Lähi-idän suurten jalostamohankkeiden myötä. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja noin 80 %:n suojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,12–1,15 vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä.

Uusiutuvan dieselin kysynnän odotetaan pysyvän vahvana neljännellä neljänneksellä ja ennakoivan käyttövelvoitteiden kasvua vuonna 2020. Raaka-ainemarkkinoiden odotetaan jatkavan vahvistumista. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden odotetaan pysyvän korkeina lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamoa, jossa toteutetaan suunniteltu neliviikkoinen katalyytin vaihto vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä. Katalyytin vaihdolla on aiemmin arvioitu olevan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon. Neljännen neljänneksen tulosvaikutusarvio on tarkistettu noin puoleen aiemmasta edellisellä neljänneksellä kasvatettujen varastojen ja muiden toimenpiteiden ansiosta. Seuraavat suunnitellut katalyytin vaihdot toteutetaan Singaporen jalostamolla vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja Rotterdamin jalostamolla vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä. Neste toteuttaa suunnitellun, noin yksitoista viikkoa kestävän suurseisokin Porvoon jalostamolla vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon seisokilla on noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä.

Öljytuotteiden neljännen neljänneksen viitemarginaalin odotetaan olevan hieman matalampi kuin kolmannella neljänneksellä. Tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan pysyvän korkeina neljännellä neljänneksellä tavanomaisia yksikköhuoltoja lukuun ottamatta. Toteutamme suunnitellun, noin yksitoista viikkoa kestävän suurseisokin Porvoon jalostamolla vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon seisokilla on noin 180 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta neljännellä neljänneksellä. Venäjän liiketoiminnan myynti odotetaan saatavan päätökseen neljännellä neljänneksellä.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 23.10.2019 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 4245 0806, muu Eurooppa +44 (0) 2071 928000, Yhdysvallat: +1 631 5107495, osallistumiskoodi 1598536. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 30.10.2019 asti numerossa +44 (0) 333 300 9785, koodi 1598536.

Lisätietoja:

Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Liitetiedostot: