25 Heinäkuu 2019

Nesteen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Neste Oyj, Puolivuosikatsaus, 25.7.2019 klo 9.00

Uusiutuvien tuotteiden ennätyksellinen myynti tuki vahvaa tulosta

Toinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 367 miljoonaa euroa (277 milj.)
 • Liikevoitto oli 358 miljoonaa euroa (172 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 568 dollaria tonnilta (508)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 9,42 dollaria barrelilta (11,75)
 • Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa (20 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 132 miljoonaa euroa (140 milj.)

Tammi-kesäkuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 746 miljoonaa euroa (679 milj.)
 • Liikevoitto oli 740 miljoonaa euroa (592 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 140 miljoonaa euroa (373 milj.)
 • Rahavirtavaikutteiset investoinnit olivat 189 miljoonaa euroa (194 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 21,1 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2018: 21,1 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta kesäkuun lopussa oli 5,7 % (31.12.2018: -1,5 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,77 euroa (0,72)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa (0,63)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Nesteen vahva tuloskehitys jatkui. Toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 367 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 277 miljoonaa euroa. Uusiutuvien tuotteiden myynti- ja tuotantomäärät olivat toisella neljänneksellä kaikkien aikojen suurimmat. Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto jäi pienemmäksi kuin vuoden 2018 toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa heikommista markkinoista. Marketing & Services -segmentin tulos parani ja liikevoitto oli suurempi kuin koskaan aiemmin toisella neljänneksellä. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 21,1 % ja velan osuus kokonaispääomasta oli 5,7 % kesäkuun lopussa.

Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 286 miljoonaa euroa (177 milj.). Uusiutuvan dieselin markkinat pysyivät suotuisina, mutta raaka-aineiden hinnat nousivat aiemmin kerrotun mukaisesti. Myyntimäärämme olivat 745 000 tonnia, ja tätä uutta neljänneskohtaista ennätystä tuki myös jalostamojemme erinomainen operatiivinen toiminta. Myyntimäärän nousulla oli 79 miljoonan euron positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen myyntikate oli keskimäärin 568 dollaria tonnilta eli 12 % korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla, ja sillä oli 32 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevoittoon. Toisella neljänneksellä 65 % myynnistä suuntautui Euroopan markkinoille ja 35 % Pohjois-Amerikkaan. Toisella neljänneksellä uusiutuvan dieselin tuotantolaitostemme keskimääräinen käyttöaste oli hyvin korkea 105 %, laskettuna 2,9 miljoonan tonnin vuosikapasiteetin perusteella. Jätteiden ja tähteiden osuus oli 77 % uusiutuvien raaka-aineiden syötöstä.

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 83 miljoonaa euroa (92 milj.). Heikot tuotemarkkinat ja pieni Urals-Brent-hintaero vaikuttivat edelleen viitemarginaaliin. Matalammalla viitemarginaalilla oli 18 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2018 toiseen neljännekseen verrattuna Öljytuotteiden lisämarginaalia rasittivat heikompi valuuttasuojauksen tulos, korkeammat käyttöhyödykekustannukset ja pieni Urals-Brent-hintaero. Keskimääräinen lisämarginaali oli 3,4 dollaria barrelilta. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen kasvatti vertailukelpoista liikevoittoa 14 miljoonalla eurolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myyntimäärä kasvoi, ja sillä oli 19 miljoonan euron positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Marketing & Services -segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa (20 milj.). Se oli segmentin kaikkien aikojen paras toisen neljänneksen tulos. Kasvu johtui pääasiassa yksikkökatteiden paranemisesta.

Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -28 miljoonaa euroa (-11 milj.). Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta taloudellisesta tuloksesta. Nynas kärsii edelleen Yhdysvaltain Venezuelan vastaisten pakotteiden aiheuttamista raakaöljyn toimitusongelmista.

Strategiamme toteutus etenee hyvin. Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin laajennus etenee suunnitellusti. Uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvien polymeerien ensimmäiset kaupalliset toimitukset on tehty, ja odotamme myyntimäärien kasvavan vähitellen näillä markkinoilla. Lisäksi keskitymme edelleen Operational Excellence -ohjelmaamme, jonka tavoitteena on vähintään 100 miljoonan euron tulosparannus vuoden 2022 loppuun mennessä. Avainhenkilöiden rekrytointi jatkuu, ja Mercedes Alonso on nimitetty Renewable Polymers and Chemicals -liiketoimintayksikön johtajaksi ja Nesteen johtoryhmän jäseneksi.

Nesteen tavoitteena on tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Jotta voimme keskittyä ensisijaisiin strategisiin tavoitteisiimme, olemme sopineet polttoaineen Venäjän vähittäiskauppamme myynnistä PJSC Tatneftille. Lisäksi olemme sopineet strategisesta kumppanuudesta teknisiin konsulttipalveluihin erikoistuneen Rejlers AB:n kanssa. Kumppanuus vahvistaa Neste Engineering Solutionsin toimituskykyä ja mahdollistaa keskittymisen Nesteen strategian toteuttamiseen. Osana kumppanuussopimusta Rejlers ostaa Neste Engineering Solutionsin alueellisen liiketoimintayksikön. Kauppojen toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää.”

Konsernin toisen neljänneksen 2019 tulos

Nesteen toisen neljänneksen liikevaihto oli 4 057 miljoonaa euroa (3 745 milj.). Kasvu johtui pääasiassa myyntimäärien noususta. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 367 miljoonaa euroa (277 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli korkeampi kuin vuoden 2018 toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa myyntimäärien ja myyntikatteen kasvusta. Öljytuotteiden tulos oli heikompi kuin vuoden 2018 toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa matalammista marginaaleista. Yksikkökatteiden nousu vahvisti Marketing & Services -segmentin vertailukelpoista liikevoittoa edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli edelleen heikompi kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla. Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vaikutusten seurauksena.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 286 miljoonaa euroa (177 milj.), Öljytuotteet-segmentin 83 miljoonaa euroa (92 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 25 miljoonaa euroa (20 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -28 miljoonaa euroa (-11 milj.), josta Nynasin osuus oli -13 miljoonaa euroa (-5 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 358 miljoonaa euroa (172 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 36 miljoonaa euroa (tappiot 62 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -30 miljoonaa euroa (-38 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Bahrainissa sijaitsevan yhteisyrityksen perusöljyn tuotantolaitoksen markkinointia koskenut sopimuskiista on ratkaistu. Tulos ennen veroja oli 346 miljoonaa euroa (154 milj.), ja kauden voitto oli 293 miljoonaa euroa (133 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,29), ja osakekohtainen tulos oli 0,38 euroa (0,17).

Konsernin tammi-kesäkuun 2019 tulos

Nesteen kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 7 826 miljoonaa euroa (7 374 milj.). Myyntimäärien kasvulla oli noin 300 miljoonan euron positiivinen vaikutus ja dollarin kurssin vahvistumisella noin 300 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Matalamman öljyn hinnan myötä laskeneilla myyntihinnoilla oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 746 miljoonaa euroa (679 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin myyntimäärät ja myyntikate olivat korkeampia kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla. Lisäksi Yhdysvaltain takautuvan Blender's Tax Credit (BTC) -verohelpotuspäätöksen positiivinen vaikutus vahvisti Uusiutuvat tuotteet -segmentin vuoden 2018 tulosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto jäi pienemmäksi kuin vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla, mikä johtui pääasiassa heikommista jalostusmarginaaleista. Marketing & Services -segmentti onnistui kasvattamaan yksikkökatteitaan, minkä seurauksena vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vuoden 2018 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli merkittävästi matalampi kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla. Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vaikutusten seurauksena.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon vertailukelpoinen liikevoitto oli 623 miljoonaa euroa (473 milj.), Öljytuotteet-segmentin 156 miljoonaa euroa (191 milj.) ja Marketing & Services -segmentin 38 miljoonaa euroa (33 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -71 miljoonaa euroa (-20 milj.), josta Nynasin osuus oli -44 miljoonaa euroa (-10 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 740 miljoonaa euroa (592 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 107 miljoonaa euroa (tappiot 30 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -118 miljoonaa euroa (-50 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 694 miljoonaa euroa (551 milj.), ja kauden voitto oli 587 miljoonaa euroa (480 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,77 euroa (0,72), ja osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa (0,63).

Näkymät

Maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan hitaampana kuin vuonna 2018, ja maailmanlaajuisen jalostuskapasiteetin odotetaan kasvavan Aasian ja Lähi-idän suurten jalostamohankkeiden vetäminä. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja noin 80 %:n suojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,14–1,16 vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä.

Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärien ja tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan pysyvän korkeina kolmannella neljänneksellä. Rotterdamin jalostamolla toteutetaan suunniteltu katalyytin vaihto neljännellä neljänneksellä. Tällä hetkellä katalyytinvaihtoseisokilla arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon neljännellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen viitemarginaalin odotetaan olevan korkeampi kuin vuoden ensimmäisellä puoliskolla kausiluonteisesti vahvempien tuotemarkkinoiden ja jalostamohäiriöiden myötä. Tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan pysyvän korkeina kolmannella neljänneksellä tavanomaisia yksikköhuoltoja lukuun ottamatta. Porvoon jalostamon tuotantolinja neljällä toteutetaan suunniteltu neljän viikon koksinpoistoseisokki syys-lokakuussa. Tällä hetkellä seisokilla arvioidaan olevan noin 15 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääosin neljännellä neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta kolmannella neljänneksellä.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 25.7.2019 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 4245 0806, muu Eurooppa +44 (0) 2071 928000, Yhdysvallat: +1 631 5107495, osallistumiskoodi 6370196. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 1.8.2019 asti numerossa +44 (0) 333 300 9785, koodi 6370196.

Lisätietoja:

Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2018 Nesteen liikevaihto oli 14,9 miljardia euroa. Vuonna 2019 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Liitetiedostot: