23 Heinäkuu 2020

Nesteen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2020

Neste Oyj, puolivuosikatsaus, 23.7.2020 klo 9.00

Jälleen vahva neljännes uusiutuvissa tuotteissa, öljytuotteissa ennennäkemättömän heikko jalostusmarkkina

Toinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 255 miljoonaa euroa (367 milj.)
 • Liikevoitto oli 208 miljoonaa euroa (359 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate, sisältäen BTC-verohelpotuksen, oli 625 dollaria tonnilta (674)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 4,76 dollaria barrelilta (9,42)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -246 miljoonaa euroa (132 milj.)

Tammi–kesäkuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 663 miljoonaa euroa (746 milj.)
 • Liikevoitto oli 405 miljoonaa euroa (741 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -366 miljoonaa euroa (140 milj.)
 • Rahavirtavaikutteiset investoinnit olivat 555 miljoonaa euroa (189 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 24,5 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2019: 26,6 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta kesäkuun lopussa oli 8,8 % (31.12.2019: -3,3 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 0,76 euroa (0,77)
 • Osakekohtainen tulos: 0,47 euroa (0,77)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Nesteen suoritus oli vahva toisella neljänneksellä COVID-19-pandemian aiheuttamasta markkinoiden epävakaudesta huolimatta. Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta osoittautui varsin kestäväksi ja ylsi uuteen ennätykseen neljänneskohtaisissa myyntimäärissä. Öljytuotteet-liiketoiminta kärsi ennennäkemättömän heikosta jalostusmarkkinasta kysynnän romahdettua maailmanlaajuisesti COVID-19-pandemian seurauksena, ja segmentti oli tappiollinen. Marketing & Services teki olosuhteisiin nähden hyvän tuloksen, kun otetaan huomioon myös Venäjän liiketoimintamme taannoinen myynti. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 255 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 367 miljoonaa euroa. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 24,5 %, ja velan osuus kokonaispääomasta oli 8,8 % kesäkuun lopussa.

Uusiutuvien tuotteiden toisen neljänneksen tulos nousi viimevuotisesta: vertailukelpoinen liikevoitto oli 314 miljoonaa euroa (286 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä pysyi hyvänä, ja myyntimäärämme olivat ennätykselliset 773 000 tonnia. Myös jalostamojen erittäin hyvä toiminnallinen tehokkuus tuki uutta neljänneskohtaista ennätystä. Tuotannon nimelliskapasiteettimme uusiutuvissa tuotteissa on nostettu 3,2 miljoonaan tonniin vuodessa. Suunniteltua Singaporen jalostamon katalyytin vaihtoa oli siirrettävä hieman paikallishallinnon koronavirukseen liittyvien sulkutoimenpiteiden vuoksi, mutta vaihto saatiin onnistuneesti päätökseen heinäkuun alkupuoliskolla. Raaka-aineiden markkina pysyi odotetusti erittäin tiukkana. Tämä loi yhdessä matalien öljytuotteiden hintojen kanssa painetta vertailukelpoiseen myyntikatteeseen, joka oli keskimäärin 625 dollaria tonnilta eli edelleen erittäin hyvällä tasolla. Jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli 78 %.

Öljytuotteiden toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -60 miljoonaa euroa (83 milj.). Kysyntä romahti maailmanlaajuisesti COVID-19-pandemian seurauksena. Poikkeuksellisen heikot tuotemarkkinat ja epäsuotuisa Urals-Brent-hintaero vaikuttivat yleisiä markkinaolosuhteita heijastelevaan viitemarginaaliin. Viitemarginaali oli keskimäärin -0,3 dollaria barrelilta (6,0 vuoden 2019 toisella neljänneksellä), millä oli 165 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoteen verrattuna. Pandemiaan Suomessa liittyvien rajoitusten vuoksi jouduimme lykkäämään suunniteltua Porvoon jalostamon suurseisokkia vuoteen 2021, ja toisella neljänneksellä tehtiin vain kriittisten yksiköiden kunnossapitotöitä. Yksiköiden kunnossapidolla oli noin 20 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon. Olemme toteuttaneet ja tulemme toteuttamaan useita toimenpiteitä segmentin kannattavuuden parantamiseksi lyhyellä aikavälillä.

Marketing & Services -segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 19 miljoonaa euroa (25 milj.). Pandemiaan liittyvät matkustusrajoitukset vaikuttivat myyntimääriin, mutta pystyimme parantamaan yksikkökatteita. Venäjän liiketoiminnan myynnillä oli 8 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -16 miljoonaa euroa (-28 milj.). Tämä johtui pääasiassa siitä, että Nynasin vähemmistöosuudella ei ollut enää negatiivista vaikutusta segmentin taloudelliseen tulokseen.

Neste ottaa edelleen COVID-19-pandemiaan liittyvät riskit erittäin vakavasti. Päätavoitteenamme on varmistaa työntekijöidemme, asiakkaidemme, urakoitsijoidemme ja muiden kumppaniemme terveys ja turvallisuus samoin kuin toiminnan jatkuvuus ja tuotteiden toimitukset asiakkaille.

Markkinoiden epävakaudesta huolimatta keskitymme edelleen strategiamme toteutukseen. Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin laajennus etenee, mutta sitä ovat hidastaneet paikallishallinnon sulkutoimenpiteet toisella neljänneksellä. Uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin laajennuksen jatkosuunnitelmamme ovat esiselvitysvaiheessa ja etenevät suunnitellusti. Olemme saaneet päätökseen Mahoney Environmental -yritysoston Yhdysvalloissa ja Count Terminal -yritysoston Alankomaissa. Ne ovat tärkeitä tekijöitä Renewables Platform -yksikkömme kehittämisessä. Keskustelut Renewable Aviation- ja Renewable Polymers and Chemicals -yksiköiden asiakkaiden kanssa etenevät hyvin, ja solmimme uusia sopimuksia ja kumppanuuksia. Keskitymme edelleen Neste Excellence -ohjelmaamme, jonka tavoitteena on vähintään 225 miljoonan euron tulosparannus vuoden 2022 loppuun mennessä. COVID-19-pandemian tulevaan kehitykseen ja sen maailmanlaajuisiin talousvaikutuksiin liittyy edelleen poikkeuksellista epävarmuutta.”

Konsernin toisen neljänneksen 2020 tulos

Nesteen toisen neljänneksen liikevaihto oli 2 572 miljoonaa euroa (4 057 milj.). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa raakaöljyn hinnan laskusta, jolla oli noin 1,1 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Öljytuotteiden myyntimäärien laskulla oli noin 400 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 255 miljoonaa euroa (367 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 314 miljoonaa euroa (286 milj.), mikä on osoitus segmentin sietokyvystä epävakailla markkinoilla. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -60 miljoonaa euroa (83 milj.), mikä johtui pääasiassa ennennäkemättömän heikosta jalostusmarkkinasta COVID-19-pandemian seurauksena. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 19 miljoonaa euroa (25 milj.). Lasku johtui pääasiassa Venäjän liiketoiminnan myynnistä vuoden 2019 lopulla. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -16 miljoonaa euroa (-28 milj.) eli parempi kuin vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla. Tämä johtui pääasiassa siitä, että teimme vuonna 2019 koko Nynas-vähemmistöosuutta koskevan alaskirjauksen.

Konsernin liikevoitto oli 208 miljoonaa euroa (359 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 127 miljoonaa euroa (36 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -172 miljoonaa euroa (-30 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen ja marginaalien suojaukseen.  Tulos ennen veroja oli 197 miljoonaa euroa (347 milj.), ja kauden voitto oli 161 miljoonaa euroa (294 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (0,40), ja osakekohtainen tulos oli 0,21 euroa (0,38).

Konsernin tammi–kesäkuun 2020 tulos

Nesteen kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 5 842 miljoonaa euroa (7 826 milj.). Liikevaihdon lasku johtui pääasiassa raakaöljyn hinnan laskusta, jolla oli noin 1,6 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Öljytuotteiden myyntimäärien laskulla oli noin 500 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Dollarin kurssin vahvistumisella oli noin 100 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 663 miljoonaa euroa (746 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin tammi–kesäkuun vertailukelpoinen liikevoitto oli 644 miljoonaa euroa (623 milj.). Tuloskehitystä tukivat myyntimäärien kasvu ja dollarin kurssin vahvistuminen vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 14 miljoonaa euroa (156 milj.), mikä johtui pääasiassa ennennäkemättömän heikosta jalostusmarkkinasta ja jalostamojen suunnitelluista kunnossapitotöistä. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 27 miljoonaa euroa (38 milj.). Lasku johtui pääasiassa myyntimäärien laskusta vuoden 2019 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna sekä Venäjän liiketoiminnan myynnistä. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -25 miljoonaa euroa (-71 milj.) eli merkittävästi parempi kuin vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla. Tämä johtui pääosin siitä, että teimme vuonna 2019 koko Nynas-vähemmistöosuutta koskevan alaskirjauksen.

Konsernin liikevoitto oli 405 miljoonaa euroa (741 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 166 miljoonaa euroa (voitot 108 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -91 miljoonaa euroa (-118 milj.) ja liittyivät pääasiassa varastojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 400 miljoonaa euroa (696 milj.), ja tilikauden tulos oli 362 miljoonaa euroa (588 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,76 euroa (0,77), ja osakekohtainen tulos oli 0,47 euroa (0,77).

Näkymät

Näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on edelleen erittäin huono COVID-19-pandemian vuoksi. Siksi odotamme merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden sekä uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja 85 %:n suojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,10–1,15 vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä.

Uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan pysyvän suhteellisen vakaina kolmannella neljänneksellä COVID-19-pandemian markkinavaikutuksista huolimatta. Odotamme jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen jatkuvan tiukkana, koska niiden kysyntä jatkuu vahvana. Käytetyn paistorasvan maailmanlaajuinen saatavuus elpyi vähitellen toisella neljänneksellä, mutta se on edelleen heikompaa kuin ennen pandemiaa. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden odotetaan pysyvän korkeina lukuun ottamatta suunniteltua katalyytin vaihtoa yhdessä Porvoon yksikössä kolmannella neljänneksellä ja Rotterdamin jalostamossa neljännellä neljänneksellä. Näillä katalyytin vaihdoilla arvioidaan olevan yhteensä noin 60 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon vuoden 2020 jälkipuoliskolla.

Öljytuotteiden markkinakysynnän odotetaan kasvavan kolmannella neljänneksellä, mutta COVID-19-pandemia pienentää kysyntää edelleen voimakkaasti. Viitemarginaalin odotetaan pysyvän matalana ja hyvin epävakaana.

Marketing & Services -segmentissä COVID-19-pandemian odotetaan heikentävän kysyntää ja myyntimääriä jonkin verran kolmannella neljänneksellä.

Keskitymme edelleen lyhyen aikavälin kustannussäästöihin liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmiemme mukaisesti.

Singaporen laajennushankkeen toteutus jatkuu. Hankkeen edistymistä on hidastanut Singaporen hallituksen määräämä valtakunnallinen rakennustoiminnan keskeytys huhtikuun puolivälistä alkaen koronavirustartuntojen toisen aallon vuoksi. Rakennustöiden jatkamiselle saatiin lupa heinäkuun alussa, mutta töiden toteutukseen liittyvät rajoitukset COVID-19-pandemian aikana vaikuttavat tuottavuuteen ja työvoiman saatavuuteen. Laitoksen arvioitua käynnistystä on siirretty vuoden 2022 puolivälistä vuoden 2023 ensimmäiselle neljännekselle. Aikataulussa ei ole otettu huomioon tartuntojen mahdollisia uusia aaltoja. Kokonaisinvestoinnin arvioidaan kasvavan noin 100 miljoonalla eurolla aiemmin julkistetusta noin 1,4 miljardista eurosta.

Neste odottaa konsernin koko vuoden 2020 investointien olevan noin 850 miljoonaa euroa ilman mahdollisia yritysostoja. Koko vuoden investointien arvioitiin aiemmin olevan noin 950 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 23.7.2020 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 4245 0806, muu Eurooppa +44 (0) 20 7192 8000, Yhdysvallat: +1 631 5107495, osallistumiskoodi 3170949. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 30.7.2020 saakka Euroopassa numerossa +44 (0) 333 300 9785 ja Yhdysvalloissa numerossa +1 866 331 1332, koodi 3170949.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

 

Liitetiedostot: