4 Helmikuu 2021

Osakepalkkioiden maksu osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perusteella suunnattuna maksuttomana osakeantina yhtiön omia osakkeita luovuttamalla

Neste Oyj, Pörssitiedote, 4.2.2021 klo 16.10

Neste Oyj:n hallitus on 4.2.2021 vahvistanut yhtiön avainhenkilöstön vuonna 2016 alkaneen osakepohjaisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson 2018-2020 perusteella ansaittujen osakkeiden enimmäismäärän, 270 000 osaketta, sekä päättänyt ansaittujen osakepalkkioiden maksusta. Kyseinen osakemäärä merkitsee bruttopalkkiota, josta vähennetään soveltuvat verot, minkä jälkeen jäljelle jäävä netto-osakemäärä suoritetaan osallistujille osakkeina. Ohjelmassa palkkionsaajina on 106 yhtiön avainhenkilöä.

Neste Oyj tiedotti yllä mainitun osakepohjaisen kannustinjärjestelmän perustamisesta 15.12.2015 sekä ansaintajakson 2018-2020 alkamisesta 12.12.2017.

Osakepalkkiot maksetaan luovuttamalla osallistujille yhtiön hallussa olevia osakkeita maksutta (suunnattu maksuton osakeanti). Osakkeiden luovutus on tarkoitus toteuttaa 31.3.2021 mennessä.

Luovutettavien osakkeiden lopullinen määrä määräytyy kannustinjärjestelmän ehtojen perusteella 31.3.2021 mennessä. Hallitus on päättänyt tästä omien osakkeiden luovutuksesta 18.5.2020 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen myöntämän valtuutuksen perusteella. Luovutettavat osakkeet ovat samaa lajia yhtiön muiden osakkeiden kanssa.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle suunnatussa maksuttomassa osakeannissa on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Tämä perustuu siihen, että annettavat osakkeet muodostavat yhtiön johdon pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän mukaisen osakepalkkion, jonka tarkoituksena on yhdenmukaistaa johdon intressit osakkeenomistajien intressien kanssa sekä kannustaa johtoa toimimaan pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Neste Oyj
Hallitus

Lisätiedot:

Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö-, turvallisuus- ja hankintajohtaja. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelin, p. 050 458 5076 / media@neste.com(arkisin 8.30-16.00)

Matti Kähkönen, hallituksen puheenjohtaja, Neste, puh. 010 458 0902 / Krista Lundell

 

Neste lyhyesti
 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi