18 Tammikuu 2019

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Nesteen hallituksen kokoonpanoksi

Neste Oyj Pörssitiedote 18.1.2019 klo 8

Neste Oyj:n yhtiökokouksen 4.4.2013 päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 2.4.2019 kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että Nesteen hallitukseen valittaisiin seuraavat henkilöt:

Nimitystoimikunta esittää, että Matti Kähkönen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Hänen lisäkseen hallitukseen esitetään valittavan uudelleen nykyiset jäsenet Elly (Elizabeth) Burghout, Martina Flöel, Jean-Baptiste Renard, Jari Rosendal, Willem Schoeber sekä Marco Wirén, joka esitetään valittavaksi myös hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan ja uudeksi jäseneksi valittaisiin Sonat Burman-Olsson. Uuden ehdokkaan lyhyt esittely on tämän tiedotteen liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin ja ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä, lukuun ottamatta Jari Rosendalia, joka toimii Kemira Oyj:n toimitusjohtajana ja on ristikkäisessä valvontasuhteessa, sillä Nesteen johtoryhmän jäsen Kaisa Hietala on Kemiran hallituksen jäsen.

"Nimitystoimikunta on arvioinut, että ehdotetussa hallituksessa on kansainvälisen liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen liittyvää monipuolista osaamista ja kokemusta. Samalla nimitystoimikunnan ehdotus toteuttaa pitkäaikaista pyrkimystä aika ajoin uudistaa hallituksen kokoonpanoa siitä riippumatta, että Nesteen nykyhallitus on toiminut erittäin menestyksellisesti", nimitystoimikunnan puheenjohtaja Jarmo Väisänen sanoo.

Laura Raitio jää pois Nesteen hallituksesta toimittuaan kahdeksan vuotta Nesteen hallituksessa. "Haluan nimitystoimikunnan puolesta kiittää Raitiota hänen erinomaisesta työstään Nesteen hyväksi ja pitkäaikaisesta panoksestaan hallituksen varapuheenjohtajana ja sitä ennen hallituksen jäsenenä", Väisänen sanoo.

Nimitystoimikunnan tulee työjärjestyksensä mukaan tehdä ehdotuksensa yhtiökokoukselle yksimielisesti. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ei tehnyt yksimielistä ehdotusta hallituksen jäsenille tulevalla toimikaudella maksettavista palkkioista. Nimitystoimikunnan puheenjohtaja on ilmoittanut nimitystoimikunnalle ja yhtiölle, että Suomen valtio tulee yhtiökokouksessa esittämään palkkioiden säilyttämistä ennallaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan tällä hetkellä seuraavat palkkiot:

Puheenjohtaja 66 000 euroa/vuosi
Varapuheenjohtaja 49 200 euroa/vuosi
Jäsenet 35 400 euroa/vuosi.

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa jäsenen kotimaassa pidetyltä kokoukselta ja 1 200 euroa muualla pidetyltä kokoukselta sekä korvataan yhtiön matkustussäännön mukaiset kulut. Kokouspalkkio puhelimen avulla pidetystä kokouksesta maksetaan jäsenen kotimaassa pidetyn kokouksen palkkion mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta muodostettiin 12.9.2018. Siihen kuuluivat yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti syyskuun ensimmäisen arkipäivän tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat: finanssineuvos Jarmo Väisänen valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosastolta (nimitystoimikunnan puheenjohtaja), toimitusjohtaja Jouko Pölönen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta, varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmasta sekä Nesteen hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen.

Nimitystoimikunnan teki hallituksen kokoonpanoa ja hallituksen jäsenten lukumäärää koskevat esitykset yksimielisesti. Hallituksen puheenjohtaja Matti Kähkönen ei osallistunut päätöksentekoon, kun nimitystoimikunta teki ehdotuksen hallituksen puheenjohtajasta tai käsitteli hallituksen jäsenten palkkioita.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.neste.com.

Neste Oyj

Kaisa Lipponen
Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja

Lisätietoja: Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Jarmo Väisänen, puh. 0295 160 162

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2017 Nesteen liikevaihto oli 13,2 miljardia euroa. Vuonna 2018 sijoituimme toiseksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

Liitetiedostot: