15 Marraskuu 2023

Neste Oyj laskee liikkeeseen 600 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan, jonka maturiteetti on 7,5 vuotta

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 15.11.2023 klo 8

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI TÄLLAISIIN MAIHIN TAI MUUTOIN OLOSUHTEISSA, JOISSA VELKAKIRJOJEN TARJOAMINEN TAI JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Neste Oyj laskee liikkeeseen 600 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan, jonka maturiteetti on 7,5 vuotta, ja jolle se maksaa kiinteää 3,875 prosentin korkoa, 6.3.2023 perustetun ja 9.11.2023 päivätyllä täydennyksellä täydennetyn EMTN-ohjelman (Euro Medium Term Note), alla. Neste Oyj hakee joukkovelkakirjalainan listaamista Euronext Dubliniin.

Liikkeeseenlaskusta saatavat varat käytetään hankkeiden ja investointien rahoittamiseen Nesteen vihreän rahoituksen viitekehyksen puitteissa.

Lainaohjelman esite, joka on päivätty 6.3.2023, täydennettynä 9.11.2023 päivätyllä täydennyksellä, ja vihreän rahoituksen viitekehys ovat saatavilla Neste Oyj:n verkkosivuilla www.neste.com/investors/credit/prospectuses ja www.neste.com/investors/credit/green-finance.

Oli erittäin rohkaisevaa nähdä sijoittajien vahva tuki Nesteelle sen vuoden kolmannessa vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskussa. Merkintäkirja saavutti yli viisinkertaisen ylimerkinnän, ja siihen osallistui institutionaalisia sijoittajia eri puolilta Eurooppaa. Menestyksekäs lopputulos on osoitus tuesta strategiallemme, muutosmatkallemme ja visiollemme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa”, sanoo Martti Ala-Härkönen, Nesteen talous- ja rahoitusjohtaja.

Pääjärjestäjinä transaktiossa toimivat Barclays Bank Ireland PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, OP Yrityspankki Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja antaa:

Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, strategia ja IT, Neste, puh: 040 737 6633
Katariina Perkkiö, rahoitusjohtaja, CRO, Neste, puh: 050 458 1492

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.  Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi 

Tärkeitä tietoja

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa Neste Oyj:n arvopapereita missään valtiossa ja tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei saa levittää tai julkaista missään maassa tai missään olosuhteissa, joissa tämä rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä tai ei muuten ole sallittua. Erityisesti tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa taikka olosuhteissa, jotka kuvataan lainaohjelman esitteessä, joka on saatavilla osoitteessa www.neste.com/investors/credit/prospectuses. Tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä voi tarjota, käyttää tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa rekisteröintivaatimuksia koskevaa poikkeusta. Mikä tahansa Yhdysvaltain ulkopuolella tapahtuva arvopapereiden tarjoaminen toteutetaan offshore-transaktiona Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annettuun Regulation S -säännökseen perustuen sekä lainaohjelman esitteen keinoin. 

Vain UK MiFIR/MiFID II:n mukaiset ammattimaiset asiakkaat/hyväksyttävät vastapuolet – Kehittäjän määrittämä kohdemarkkina (UK MiFIR/MiFID II:n tuotevalvontavaatimukset) kattaa vain hyväksyttävät vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikissa jakelukanavissa).