1 Marraskuu 2023

Neste suunnittelee yksinkertaistavansa organisaatiorakenteensa parantaakseen tehokkuutta ja vahvistaakseen pitkän aikavälin kilpailukykyä

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Pörssitiedote, sisäpiiritieto, 1.11.2023 klo 9

Neste aikoo yksinkertaistaa organisaatiorakennettaan ja toimintamalliaan varmistaakseen  kasvustrategiansa toteuttamisen kustannustehokkaammin, sekä vahvistaakseen pitkän aikavälin kilpailukykyään. Suunnitelluilla muutoksilla ja yksinkertaisemmalla rakenteella Neste tavoittelee vastuiden selkeyttämistä ja tehokkaampaa päätöksentekoa. 

Renewable Aviation, Renewable Road Transportation ja Renewable Polymers and Chemicals yhdistetään yhdeksi Uusiutuvat tuotteet -liiketoimintayksiköksi, joka kattaa kaikki uusiutuvat liiketoiminnot. Lisäksi yhtiö suunnittelee järjestävänsä toimintojaan, jotta ne tukisivat paremmin liiketoimintoja. 

“Jatkamme uusiutuvien tuotteiden kasvustrategiamme toteuttamista, ja keskitymme samalla tehokkuuden parantamiseen. Suunniteltu yksinkertaistettu organisaatio ja toimintamalli vahvistavat pitkän aikavälin kilpailukykyämme. Olen vakuuttunut, että näillä suunnitelluilla muutoksilla jatkamme lisäarvon luomista asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme muuttuvassa liiketoimintaympäristössä”, sanoo Nesteen toimitusjohtaja Matti Lehmus.

Neste olettaa suunniteltujen organisaatiomuutosten vähentävän noin 400 roolia maailmanlaajuisesti, pääosin toiminnoissa, uusiutuvissa liiketoiminnoissa ja kehitysrooleissa. Tämän arvioidaan tuovan yhteensä noin 50 miljoonan euron vuosittaisen kustannussäästön. Lisäksi Neste aikoo tarkastella kehitysportfoliotaan lisäsäästöjen saavuttamiseksi. Suurin osa näistä säästöistä toteutuisi vuoden 2024 aikana.

Neste kertoi pääomamarkkinapäivä -tilaisuudessaan kesäkuussa 2023 tavoittelevansa Neste Excellence -ohjelmallaan arvon luontia yli 350 miljoonaa euroa vuoden 2026 loppuun mennessä vuoteen 2022 verrattuna. Suunnitellut organisaatiomuutokset ja virtaviivaisempi kehitysportfolio ovat konkreettisia askelia tässä ohjelmassa.

Suunnittelun edetessä Neste tulee tekemään tiivistä yhteistyötä henkilöstönsä ja henkilöstöedustajiensa kanssa varmistaakseen, että he saavat ajantasaista tietoa ja että heitä kuullaan. Prosessit ja aikataulut vaihtelevat eri maissa ja eri toiminnoissa. 

“Tämä muutosprosessi vaikuttaa henkilöstöömme ja sen takia päätös siitä ei ole ollut helppo, mutta se on ollut välttämätön. Me tarjoamme tukea työntekijöillemme, joihin tämä prosessi vaikuttaa”, jatkaa Lehmus.

Muutokset Nesteen johtoryhmässä

Organisaatiomuutokset vaikuttavat Nesteen johtoryhmän rakenteeseen ja kokoonpanoon. Johtoryhmä koostuu 1.11.2023 alkaen seuraavista henkilöistä:

Matti Lehmus, toimitusjohtaja
Katja Wodjereck, johtaja, Uusiutuvat tuotteet -liiketoimintayksikkö
Carl Nyberg, johtaja, Uusiutuvien toimitusketju ja vastuullisuus 
Markku Korvenranta, johtaja, Öljytuotteet -liiketoimintayksikkö
Martti Ala-Härkönen, talous- ja rahoitusjohtaja, strategia ja IT 
Bart Leenders, johtaja, Teknologia ja projektit 
Hannele Jakosuo-Jansson, henkilöstö-, turvallisuus- ja viestintäjohtaja
Christian Ståhlberg, lakiasiainjohtaja

Panu Kopra, Marketing & Services -liiketoimintajohtaja raportoi toimitusjohtaja Matti Lehmukselle, mutta ei jatka johtoryhmän jäsenenä. Kaksi nykyistä johtoryhmän jäsentä Minna Aila ja Lars Peter Lindfors eivät jatka johtoryhmässä, mutta jatkavat Nesteellä muissa tehtävissä.

“Haluan kiittää Minna Ailaa, Panu Kopraa ja Lars Peter Lindforsia heidän arvokkaasta työstään Nesteen ​​johtoryhmässä vuosien varrella”, sanoo Lehmus. 

Organisaatiomuutos ei vaikuta konsernin raportointisegmentteihin, jotka ovat Uusiutuvat tuotteet, Öljytuotteet, M&S ja muut.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.  Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi