29 Huhtikuu 2022

Nesteen osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Osavuosikatsaus, 29.4.2021 klo 9.00

Vahva taloudellinen tulos Ukrainan sodan markkinavaikutusten keskellä

Ensimmäinen neljännes lyhyesti:

  • Vertailukelpoinen käyttökate oli 578 miljoonaa euroa (429 milj.)
  • Käyttökate oli 916 miljoonaa euroa (585 milj.)
  • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 806 dollaria tonnilta (699)
  • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 10,3 dollaria barrelilta (6,7)
  • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -960 miljoonaa euroa (-645 milj.)
  • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE)* oli 19,1 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2021: 18,3 %)
  • Velan osuus kokonaispääomasta maaliskuun lopussa oli 12,0 % (31.12.2021: 0,6 %)

* Laskukaavaa on muutettu ja vuoden 2021 luku on oikaistu.

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Olemme Nesteellä järkyttyneitä ja huolissamme Ukrainan sodasta ja tuomitsemme jyrkästi Venäjän hyökkäyksen. Olemme korvanneet venäläisen raakaöljyn pääosin muilla raakaöljyillä, ja jäljellä olevat venäläisen raakaöljyn hankintasopimuksemme päättyvät heinäkuussa. Emme ole ostaneet venäläistä raakaöljyä spot-markkinoilta sodan alkamisen jälkeen emmekä tee uusia toimitussopimuksia venäläisestä raakaöljystä tai fossiilisista raaka-aineista. Työntekijämme ovat tehneet erinomaista työtä venäläisen raakaöljyn korvaamisessa turvallisesti muilla laaduilla.

Markkinoiden myllerryksestä huolimatta Nesteen taloudellinen tulos oli vahva ensimmäisellä neljänneksellä. Vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 578 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 429 miljoonaa euroa. Uusiutuvien tuotteiden myyntimarginaali oli poikkeuksellisen vahva ja myyntimäärät olivat korkeat. Öljytuotteiden tulos parani edellisvuodesta jalostusmarkkinoiden vahvistumisen myötä. Myös Marketing & Services teki hyvän tuloksen, jota tukivat merkittävät varastovoitot öljyn jyrkän hinnannousun seurauksena. Rahavirtaa ennen rahoituseriä heikensivät varastojen merkittävä kasvattaminen liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi sekä raaka-aineiden, energian ja valmiiden tuotteiden markkinahintojen nousu.

Uusiutuvien tuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli vahva 419 miljoonaa euroa (344 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä oli vahvaa, mutta raaka-aineiden markkinatilanne jatkui erittäin kireänä. Ukrainan sota on vaikuttanut voimakkaasti kasviöljy- ja öljytuotemarkkinoihin, kun taas sen vaikutus jäte- ja tähdemarkkinoihin näkyy viiveellä. Tässä markkinatilanteessa vertailukelpoinen myyntimarginaalimme oli ennätykselliset 806 dollaria tonnilta. Tätä erinomaista saavutusta tukivat vahva myyntitulos, marginaalien suojaus ja globaalin optimointimallimme tuoma joustavuus. Myyntimäärämme oli 747 000 tonnia eli hieman suurempi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme keskimääräinen käyttöaste oli 104 % ja saavutimme uuden neljänneskohtaisen tuotantoennätyksen: 858 000 tonnia. Tämä tuotantoennätys auttaa meitä varautumaan suunniteltuihin kunnossapitoseisokkeihin myöhemmin tänä vuonna. Raaka-ainejakauman optimointi jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä nousi 95 %:iin.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 137 miljoonaa euroa (52 milj.). Olemme korvanneet suurimman osan venäläisestä raakaöljystä ja raaka-aineesta muilla raakaöljyillä ja testanneet tapoja korvata maakaasu Porvoon jalostamollamme. Koska raakaöljyn hankinnassamme on tapahtunut muutoksia ja markkinatilanne on epävakaa, olemme lopettaneet kokonaisjalostusmarginaalimme jakamisen viitemarginaaliin ja lisämarginaaliin. Kokonaisjalostusmarginaaliamme tukivat öljytuotteiden poikkeuksellisen korkeat marginaalit, mutta niitä rasittivat suuret käyttöhyödykekustannukset maakaasun ja sähkön erittäin korkeiden hintojen seurauksena. Myyntimäärät olivat samalla tasolla kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Marketing & Services -segmentin ensimmäisen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 32 miljoonaa euroa (23 milj.). Yksikkökatteitamme tukivat merkittävät varastovoitot öljyn jyrkän hinnannousun seurauksena.

Jatkamme kasvustrategiamme toteuttamista, jossa merkittävä edistysaskel oli ilmoitus tuotannon 50/50-yhteisyrityksen perustamisesta yhdysvaltalaisen Marathon Petroleumin kanssa. Yhteisyritys tulee tuottamaan uusiutuvaa dieseliä Marathonin Martinezissa Kaliforniassa sijaitsevan jalostamon konversioprojektin valmistuttua. Yhteisyrityksen toteutuminen edellyttää tavanomaisten kaupan ehtojen täyttymistä sekä viranomaisten hyväksyntää, mukaan lukien vaadittavien lupien saamista, joka riippuu lopullisen ympäristövaikutusraportin sertifioinnista. Nesteen kokonaisinvestointi tulee olemaan noin 0,9 miljardia euroa, ja hankkeen odotetaan kasvattavan uusiutuvien tuotteiden kapasiteettiamme hieman yli miljoonalla tonnilla vuodessa. Uusiutuvan dieselin tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2022 jälkipuoliskolla, ja laitoksen odotetaan saavuttavan täyden vuotuisen nimelliskapasiteettinsa 2,1 miljoonaa tonnia vuoden 2023 loppuun mennessä. Neste on sitoutunut auttamaan asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonaa CO2e-tonnia vuosittain vuoteen 2030 mennessä. Yhteisyritys auttaa meitä ylittämään sitoumuksemme, koska se tuo merkittävän määrän uusiutuvaa dieseliä yhdysvaltalaisille asiakkaillemme. Meneillään oleva Singaporen laajennushankkeemme ja tämä yhteisyritys kasvattavat uusiutuvien tuotteiden kokonaistuotantokapasiteettimme 5,5 miljoonaan tonniin vuoden 2023 loppuun mennessä, ja meistä tulee ainoa maailmanlaajuinen uusiutuvien tuotteiden toimittaja, jolla on tuotantoa Pohjois-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa. Hanke mahdollisesta seuraavasta maailmanluokan uusiutuvien tuotteiden jalostamostamme Rotterdamissa on suunnitteluvaiheessa, ja lähestymme teknistä valmiutta tehdä lopullinen investointipäätös seuraavien kuukausien aikana. Päätöksenteon aikataulussa tullaan kuitenkin ottamaan huomioon vallitseva geopoliittinen tilanne.

Vertailukelpoinen käyttökate on korvannut vertailukelpoisen liikevoiton Nesteen pääasiallisena kannattavuuden mittarina 1.1.2022 alkaen, koska katsomme vertailukelpoisen käyttökatteen kuvastavan paremmin liiketoimintamme suorituskykyä merkittävien investointien aikakaudella.

Koska olen pian jättämässä Nesteen, haluan ilmaista kiitollisuuteni mahdollisuudesta johtaa näin hienoa yritystä lähes neljän vuoden ajan. Toivotan menestystä Matti Lehmukselle uutena toimitusjohtajana sekä hänen johtoryhmälleen ja Nesteen koko organisaatiolle. Yhtiö on erinomaisen tiimin käsissä, ja strategiamme pysyy ennallaan hallituksen täydellä tuella. Nesteen muutostarina jatkuu.”

Konsernin ensimmäisen neljänneksen 2022 tulos

Nesteen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 5 523 miljoonaa euroa (3 132 milj.). Liikevaihdon kasvu johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 2,0 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta, jolla oli noin 200 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 578 miljoonaa euroa (429 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 419 miljoonaa euroa (344 milj.). Kasvu johtui pääasiassa myyntimarginaalin kasvusta ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 137 miljoonaa euroa (52 milj.), ja kasvu johtui jalostusmarkkinan paranemisesta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 32 miljoonaa euroa (23 milj.). Kasvu johtui pääasiassa suuremmista yksikkökatteista vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli -1 miljoonaa euroa (10 milj.).

Konsernin käyttökate oli 916 miljoonaa euroa (585 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat varastovoitot, jotka olivat 115 miljoonaa euroa (175 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 219 miljoonaa euroa (-20 milj.) ja liittyivät lähinnä käyttöhyödykehintojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 736 miljoonaa euroa (415 milj.), ja tilikauden tulos oli 640 miljoonaa euroa (374 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,31), ja osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (0,49).

Näkymät

Näkyvyys maailmantalouden kehitykseen on erittäin huono Ukrainan sodan ja jatkuvan COVID-19-pandemian vuoksi. Odotamme hyvin suuren epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin toisen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan hieman suuremmat kuin edellisellä neljänneksellä. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen odotetaan pysyvän tiukkana, koska niiden kysyntä jatkuu vahvana. Johtuen öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden hintojen noususta ensimmäisen neljänneksen jälkimmäisellä puoliskolla, toisen neljänneksen myyntimarginaalimme odotetaan olevan 675–750 dollaria tonnilta.

Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden odotetaan pysyvän korkeina. Kuten helmikuussa ilmoitimme, olemme suunnitelleet kuuden viikon seisokin Singaporen jalostamolla kolmannelle neljännekselle ja seitsemän viikon seisokin Rotterdamin jalostamolla vuoden 2022 neljännelle neljännekselle. Singaporen seisokilla arvioidaan olevan noin 90 miljoonan euron ja Rotterdamin seisokilla noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen käyttökatteeseen (EBITDA). 

Öljytuotteiden markkinat ovat hyvin epävakaat, ja niihin vaikuttavat Ukrainan sota ja mahdolliset uudet kauppapakotteet. Toisen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalimme odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Maakaasun korkea markkinahinta vaikuttaa Nesteen tuotantokustannuksiin kuukauden viiveellä. Maakaasun korvaamista muilla vaihtoehdoilla on testattu. Jos korvaaminen onnistuu normaalitoiminnassa, se mahdollistaa maakaasun käytön merkittävän vähentämisen jalostamossa. Toisen neljänneksen myyntimäärien odotetaan kasvavan hieman edellisen neljänneksen tasolta. Perusöljyliiketoimintamme myynti saatiin päätökseen huhtikuun alussa, joten se ei ole enää mukana Öljytuotteet-segmentin tuloksessa vuoden 2022 toisesta neljänneksestä alkaen. Osapuolet ovat tehneet pitkäaikaisen sopimuksen Nesteen perusöljytuotannon toimituksista Porvoon jalostamosta, ja tämän järjestelyn vaikutus sisältyy jatkossa kokonaisjalostusmarginaaliin.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta toisella neljänneksellä. Koronapandemian odotetaan heikentävän kysyntää ja myyntimääriä jonkin verran.

Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja noin 80 %:n suojausasteeseen, Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,14–1,16 vuoden 2022 toisella neljänneksellä.

Neste odottaa konsernin vuoden 2022 rahavirtavaikutteisten investointien olevan noin 1,9 miljardia euroa, josta noin 0,8 miljardia euroa liittyy ilmoitettuun yhteisyritykseen Marathonin kanssa. Yhteisyrityksen toteutuminen edellyttää vielä hyväksyntöjä. Luku ei sisällä mahdollisia muita yritysostoja.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 29.4.2022 klo 15. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 2311 3291, muu Eurooppa +44 (0) 2071 928338, Yhdysvallat: +1 646 7413167, osallistumiskoodi 7073525. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 6.5.2022 asti Euroopassa numerossa +44 (0) 333 300 9785 ja Yhdysvalloissa numerossa +1 866 331 1332, koodi 7073525.

Lisätietoja:
Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 529

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: