22 Lokakuu 2020

Nesteen osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, osavuosikatsaus, 22.10.2020 klo 9.00

Vahva tulos Uusiutuvissa tuotteissa – Öljytuotteiden markkinat edelleen hyvin haasteelliset

Kolmas neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 373 miljoonaa euroa (435 milj.)
 • Liikevoitto oli 425 miljoonaa euroa (442 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate, sisältäen BTC-verohelpotuksen, oli 744 dollaria tonnilta (722)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 5,89 dollaria barrelilta (12,07)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 315 miljoonaa euroa (71 milj.)

Tammi–syyskuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 036 miljoonaa euroa (1 181 milj.)

 • Liikevoitto oli 830 miljoonaa euroa (1 184 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -51 miljoonaa euroa (211 milj.)
 • Rahavirtavaikutteiset investoinnit olivat 751 miljoonaa euroa (346 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 23,1 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2019: 26,6 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta oli 4,5 % syyskuun lopussa (31.12.2019: -3,3 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 1,16 euroa (1,12)
 • Osakekohtainen tulos: 0,92 euroa (1,11)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Kokonaisuutena Nesteen tulos oli vahva kolmannella neljänneksellä COVID-19-pandemiasta huolimatta. Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta oli varsin kestävä ja paransi sekä myyntikatettaan että myyntimääriään edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Öljytuotteet-liiketoiminta kärsi edelleen erittäin heikoista jalostusmarkkinoista COVID-19-pandemiaan liittyvän kysynnän romahtamisen ja ylitarjonnan seurauksena. Segmentin vertailukelpoinen liiketulos oli hieman negatiivinen. Marketing & Services teki erittäin hyvän tuloksen kesäkaudella, kun otetaan huomioon myös Venäjän liiketoimintamme taannoinen myynti. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 373 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 435 miljoonaa euroa. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 23,1 % ja velan osuus kokonaispääomasta oli 4,5 % syyskuun lopussa.

Uusiutuvien tuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli erittäin hyvä: 352 miljoonaa euroa (305 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä pysyi hyvänä, ja myyntimäärämme olivat suhteellisen vakaat 730 000 tonnia. Uusiutuvien raaka-aineiden markkinat olivat edelleen tiukat. Onnistuneen myyntitoiminnan ja suojausten positiivisen vaikutuksen ansiosta myyntimarginaalimme nousi 744 dollariin tonnilta. Myyntimarginaalia tuki myös jäte- ja tähderaaka-aineiden ja kasviöljyjen kaventunut hintaero. Uusiutuvan dieselin jalostamojemme toiminnan tehokkuus oli erittäin hyvä ja kapasiteetin käyttöaste 95 %. Kuten aiemmin ilmoitimme, Singaporen jalostamon suunniteltu katalyytin vaihto saatiin päätökseen heinäkuussa, ja Porvoon yhden yksikön katalyytin vaihto tehtiin syyskuussa. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä oli 86 %.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -1 miljoonaa euroa (113 milj.). Maailmanlaajuinen kysyntä elpyy vähitellen mutta on edelleen tavallista alhaisempaa COVID-19-pandemian seurauksena, ja ylitarjonta markkinoilla jatkuu. Poikkeuksellisen heikot tuotemarkkinat vaikuttivat yleisiä markkinaolosuhteita heijastelevaan viitemarginaaliin. Viitemarginaali oli keskimäärin -0,8 dollaria barrelilta (7,3 vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä), millä oli 170 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoteen verrattuna. Omaa lisämarginaaliamme tukivat hyvä toiminnallinen tehokkuus, valuuttasuojaus ja contango-varastovoitot. Useita lyhyen aikavälin kustannussäästötoimia on toteutettu onnistuneesti.

Varmistaaksemme Öljytuotteet-liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyvyn olemme käynnistäneet yhteistoimintaneuvottelut jalostamotoimintamme uudelleenjärjestelystä Suomessa. Tutkimme Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden prosessointia. Toteutuessaan suunnitelmat tarkoittavat enintään 470 työpaikan vähenemistä, mukaan lukien mahdolliset ulkoistukset. Päätökset toteutettavista toimenpiteistä sekä työpaikkoihin liittyvistä ratkaisuista eri toiminnoissa, henkilöstöryhmissä ja paikkakunnilla tehdään yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen. Suunnitelluilla toimenpiteillä tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

Marketing & Services -segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 26 miljoonaa euroa (28 milj.). COVID-19-pandemia vaikutti edelleen negatiivisesti myyntimääriin, mutta olemme pystyneet parantamaan yksikkökatteita ja vähentämään kiinteitä kustannuksia.

Muut-segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -5 miljoonaa euroa (-13 milj.). Nynas-yhteisyritys on ollut osa Muut-segmenttiä. Neste AB myi koko osakeomistuksensa Nynas AB:ssa Bitumina Industries Ltd:lle 15.9.2020.

Neste ottaa edelleen COVID-19-pandemiaan liittyvät riskit erittäin vakavasti. Päätavoitteemme on varmistaa työntekijöidemme, asiakkaidemme, urakoitsijoidemme ja muiden kumppaniemme terveys ja turvallisuus sekä toiminnan jatkuvuus ja tuotteiden toimitukset asiakkaille.

Markkinoiden epävakaudesta huolimatta keskitymme edelleen strategiamme toteutukseen. Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin laajennus etenee päivitetyn aikataulun mukaisesti. Tulevaan uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin laajennukseen liittyvä selvitys etenee hyvin. Olemme tehneet useita uusia sopimuksia ja solmineet kumppanuuksia Renewable Aviation - ja Renewable Polymers and Chemicals -liiketoiminnoissa COVID-19-tilanteesta huolimatta. Neste Excellence -ohjelmamme tavoitteena on vähintään 225 miljoonan euron tulosparannus vuoden 2022 loppuun mennessä vuoteen 2018 verrattuna. Ohjelma etenee hyvin  tavoitteen mukaisesti. COVID-19-pandemian tulevaan kehitykseen ja sen maailmanlaajuisiin talousvaikutuksiin liittyy edelleen poikkeuksellista epävarmuutta.”

Konsernin kolmannen neljänneksen 2020 tulos

Nesteen kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 2 881 miljoonaa euroa (3 961 milj.). Liikevaihdon lasku johtui raakaöljyn hinnan laskusta, jolla oli noin 700 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Öljytuotteiden myyntimäärien laskulla oli noin 400 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 373 miljoonaa euroa (435 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 352 miljoonaa euroa (305 milj.), mikä on osoitus segmentin jatkuvasta vahvuudesta epävakailla markkinoilla. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -1 miljoonaa euroa (113 milj.), mikä johtui poikkeuksellisen heikosta jalostusmarkkinasta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 26 miljoonaa euroa (28 milj.), mikä on osoitus erinomaisesta suorituskyvystä. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -5 miljoonaa euroa (-13 milj.)

Konsernin liikevoitto oli 425 miljoonaa euroa (442 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti varaston arvostusvoitot, jotka olivat 68 miljoonaa euroa (tappiot 15 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 27 miljoonaa euroa (54 milj.) ja liittyivät lähinnä varastojen suojaukseen. Nynas AB:n osakkeiden myynnistä ja siihen liittyvästä kumulatiivisten valuuttakurssimuuntoerojen purusta kirjattiin 42 miljoonan euron myyntitappio. Tulos ennen veroja oli 407 miljoonaa euroa (341 milj.), ja tilikauden tulos oli 347 miljoonaa euroa (267 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (0,35), ja osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (0,35).

Konsernin tammi–syyskuun 2020 tulos

Nesteen yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 8 723 miljoonaa euroa (11 787 milj.). Liikevaihdon lasku johtui raakaöljyn hinnan laskusta, jolla oli noin 2,2 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Öljytuotteiden myyntimäärien laskulla oli noin 800 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 036 miljoonaa euroa (1 181 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 996 miljoonaa euroa (928 milj.). Tuloskehitystä tuki myyntimäärien kasvu vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Öljytuotteet-segmentin yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 13 miljoonaa euroa (269 milj.), mikä johtui poikkeuksellisen heikosta jalostusmarkkinasta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 53 miljoonaa euroa (66 milj.). Lasku johtui pääasiassa myyntimäärien laskusta vuoden 2019 yhdeksään ensimmäiseen kuukauteen verrattuna sekä Venäjän liiketoiminnan myynnistä. Muut-segmentin kumulatiivinen vertailukelpoinen liikevoitto oli -30 miljoonaa euroa (-84 milj.) eli merkittävästi parempi kuin vuoden 2019 vastaavalla ajanjaksolla. Tämä johtui pääosin siitä, että teimme vuonna 2019 koko Nynas-vähemmistöosuuttamme koskevan alaskirjauksen.

Konsernin liikevoitto oli 830 miljoonaa euroa (1 184 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 98 miljoonaa euroa (voitot 93 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -64 miljoonaa euroa (-64 milj.) ja liittyivät pääasiassa marginaalien suojaukseen. Nynasin myynnistä kirjattiin 42 miljoonan euron myyntitappio kolmannella neljänneksellä. Tulos ennen veroja oli 807 miljoonaa euroa (1 037 milj.), ja tilikauden tulos oli 709 miljoonaa euroa (855 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,16 euroa (1,12), ja osakekohtainen tulos oli 0,92 euroa (1,11).

Näkymät

Näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on edelleen huono COVID-19-pandemian vuoksi. Siksi odotamme merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja 80 %:n suojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,14–1,18 vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä.

Neljännellä neljänneksellä uusiutuvan dieselin myyntimäärien odotetaan pysyvän hieman matalampina tai samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen odotetaan jatkuvan tiukkana. Jätteiden ja tähteiden saatavuus on elpynyt vähitellen, mutta niiden kysyntä on edelleen vahvaa. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden ennustetaan pysyvän korkeina lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamoa, jossa toteutetaan suunniteltu katalyytin vaihto neljännellä neljänneksellä. Katalyytin vaihdolla arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa neljännellä neljänneksellä.

Öljytuotteiden markkinakysynnän hitaan elpymisen nähdään jatkuvan neljännellä neljänneksellä, mutta COVID-19-pandemian vaikuttavan edelleen kysyntään. Viitemarginaalin odotetaan pysyvän hyvin matalana ja hyvin epävakaana. Contango-varastovoitoilla odotetaan olevan positiivinen vaikutus myös neljännen neljänneksen tulokseen.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta neljännellä neljänneksellä. COVID-19-pandemian odotetaan heikentävän kysyntää ja myyntimääriä jonkin verran neljännellä neljänneksellä.

Keskitymme edelleen lyhyen aikavälin kustannussäästöihin liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelmiemme mukaisesti. Öljytuotteiden jalostustoiminnan uudelleenjärjestelyjä Suomessa koskevat yhteistoimintaneuvottelut odotetaan saatavan päätökseen neljännellä neljänneksellä.

Neste arvioi konsernin koko vuoden 2020 investointien olevan noin 800 miljoonaa euroa ilman yritysostoja. Koko vuoden investointien arvioitiin aiemmin olevan noin 850 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 22.10.2020 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 2311 3291, muu Eurooppa +44 (0) 2071 928338, Yhdysvallat: +1 646 741 3167, osallistumiskoodi 2165150. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 29.10.2020 asti numerossa +44 (0) 333 300 9785, koodi 2165150.
 

Neste lyhyesti
 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: