27 Lokakuu 2021

Nesteen osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2021

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Osavuosikatsaus, 27.10.2021 klo 9.00

Vahva tulos kolmannella neljänneksellä merkittävästi kohonneiden energian hintojen vallitessa

Kolmas neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 368 miljoonaa euroa (373 milj.)
 • Liikevoitto oli 579 miljoonaa euroa (425 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 679 dollaria tonnilta (744)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 9,4 dollaria barrelilta (5,9)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 171 miljoonaa euroa (315 milj.)

Tammi–syyskuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 910 miljoonaa euroa (1 036 milj.)
 • Liikevoitto oli 1 499 miljoonaa euroa (830 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -213 miljoonaa euroa (-51 milj.)
 • Rahavirtavaikutteiset investoinnit olivat 1 004 miljoonaa euroa (751 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 15,4 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2020: 17,3 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta syyskuun lopussa oli 5,9 % (31.12.2020: -4,7 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 1,04 euroa (1,16)
 • Osakekohtainen tulos: 1,71 euroa (0,92)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Neste teki vahvan tuloksen kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 368 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 373 miljoonaa euroa. Uusiutuvat tuotteet -segmentin myyntimäärät olivat suuret, ja segmentti pystyi säilyttämään hyvän myyntimarginaalin tiukoista raaka-ainemarkkinoista huolimatta. Öljytuotteet-segmentin tulosta paransi jalostusmarginaalin nousu, jonka vaikutuksen korkeiden kaasun hintojen aiheuttama käyttöhyödykekustannusten merkittävä kasvu osittain kumosi. Marketing & Services -segmentin tulos oli erittäin hyvä kesäkaudella. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 15,4 % ja velan osuus kokonaispääomasta oli 5,9 % syyskuun lopussa.

Uusiutuvien tuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 300 miljoonaa euroa (352 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä oli vahvaa, ja raaka-aineiden markkinatilanne jatkui tiukkana odotusten mukaisesti. Myyntimäärämme kasvoi 772 000 tonniin huolimatta Singaporen jalostamon suunnitelluista kunnossapitotöistä, jotka saatiin onnistuneesti päätökseen hieman aikataulua edellä. Pystyimme säilyttämään hyvän myyntimarginaalin 679 dollaria tonnilta onnistuneen myyntisuorituksen ja marginaalien suojauksen ansiosta. Raaka-ainejakauman optimointi jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli korkea 91 %.

Öljytuotteiden kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 47 miljoonaa euroa (-1 milj.). Kysynnän elpyminen jatkui maailmanlaajuisesti, mutta koronapandemia vaikutti edelleen kysyntään. Yleisiä markkinaolosuhteita heijasteleva viitemarginaali parani etenkin neljänneksen jälkipuoliskolla. Käyttöhyödykekustannusten merkittävä kasvu kumosi osan viitemarginaalin nousun vaikutuksesta, ja koska erityistä tukea contango-varastovoitoista ei ollut, lisämarginaalimme oli selvästi viime vuoden kolmannen neljänneksen tason alapuolella. Käyttöhyödykekustannusten kasvulla oli 44 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon viime vuoteen verrattuna. Kustannussäästötoimilla oli edelleen positiivinen tulosvaikutus.

Marketing & Services -segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli vahva 25 miljoonaa euroa (26 milj.), vaikka ilmailun ja meriliikenteen polttoaineiden kysyntä oli edelleen matalampi. Pystyimme kasvattamaan myyntimääriä, kun taas yksikkökatteet olivat hieman pienemmät kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Epävarmuus koronapandemian kehityksestä ja vaikutuksesta maailmantalouteen jatkuu. Lisäksi energiakustannukset ovat nousseet huomattavasti. Tässä epävakaassa markkinatilanteessa keskitymme edelleen strategiamme toteutukseen. Julkistimme syyskuun pääomamarkkinapäivässä päivityksen saavutuksistamme, markkinoiden kehitystä koskevista näkemyksistämme ja uusista strategisista tavoitteistamme. Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin kasvattamiseen tähtäävä investointihanke on tällä hetkellä aikataulussa, ja laajennuksen on määrä käynnistyä vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Arvoltaan 1,5 miljardin euron investoinnilla on tarkoitus lisätä uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettia 1,3 miljoonalla tonnilla vuodessa ja kasvattaa tuotannon kokonaiskapasiteettimme 4,5 miljoonaan tonniin vuodessa. Laitoksen uudessa tuotantolinjassa on myös mahdollisuus tuottaa jopa miljoona tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuodessa. Yhdessä Rotterdamin uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantohankkeen kanssa odotamme saavuttavamme 1,5 miljoonan tonnin uusiutuvan lentopolttoaineen vuotuisen tuotantokapasiteetin vuoden 2023 loppuun mennessä. Mahdollisen seuraavan uusiutuvien tuotteiden maailmanluokan jalostamomme valmisteluhanke Rotterdamissa on suunnitteluvaiheessa, ja jalostamo vastaisi mittakaavaltaan Singaporen uutta yksikköä. Investointipäätös on tarkoitus tehdä vuoden 2022 alussa, jotta voimme edelleen kasvattaa liiketoimintaamme uusiutuvissa tuotteissa. Ilmoitimme äskettäin sopimuksesta ostaa Agri Trading -yhtiö Yhdysvalloista raaka-ainehankintamme vahvistamiseksi, sekä sopimuksesta myydä perusöljyliiketoimintamme Chevronille. Kaikki nämä toimenpiteet tukevat strategiaamme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.”

Konsernin kolmannen neljänneksen 2021 tulos

Nesteen kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 4 026 miljoonaa euroa (2 881 milj.). Liikevaihdon muutos johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 1,2 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja pääasiassa Öljytuotteiden myyntimäärien laskusta, jolla oli noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja joka liittyi myös Naantalin jalostamon sulkemiseen.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 368 miljoonaa euroa (373 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 300 miljoonaa euroa (352 milj.) pääasiassa myyntimarginaalin laskun ja kiinteiden kustannusten nousun seurauksena, kun valmistaudumme tulevaan kasvuun. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 47 miljoonaa euroa (-1 milj.). Kasvu johtui jalostusmarkkinan paranemisesta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 25 miljoonaa euroa (26 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -1 miljoonaa euroa (-5 milj.). 

Konsernin liikevoitto oli 579 miljoonaa euroa (425 milj.). Liikevoittoa vahvistivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 63 miljoonaa euroa (68 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 145 miljoonaa euroa (27 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 582 miljoonaa euroa (407 milj.), ja tilikauden tulos oli 512 miljoonaa euroa (347 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,42 euroa (0,40), ja osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,45).

Konsernin tammi–syyskuun 2021 tulos

Nesteen yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 10 181 miljoonaa euroa (8 723 milj.). Liikevaihdon muutos johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 4,8 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja pääasiassa Porvoon jalostamon suurseisokin aiheuttamasta myyntimäärien laskusta, jolla oli noin 3,0 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Lisäksi dollarin kurssin heikentymisellä oli noin 300 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 910 miljoonaa euroa (1 036 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 880 miljoonaa euroa (996 milj.). Lasku johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä ja kiinteiden kustannusten noususta vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Öljytuotteet-segmentin yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli -19 miljoonaa euroa (13 milj.). Lasku johtui pääasiassa myyntimäärien pienenemisestä Porvoon jalostamon suunnitellun suurseisokin seurauksena. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 60 miljoonaa euroa (53 milj.). Kasvu johtui kiinteiden kustannusten alenemisesta ja yksikkökatteiden kasvusta vuoden 2020 tammi–syyskuuhun verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -9 miljoonaa euroa (-30 milj.). 

Konsernin liikevoitto oli 1 499 miljoonaa euroa (830 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 445 miljoonaa euroa (tappiot 98 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 139 miljoonaa euroa (-64 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 1 462 miljoonaa euroa (807 milj.), ja tilikauden tulos oli 1 318 miljoonaa euroa (709 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,04 euroa (1,16), ja osakekohtainen tulos oli 1,71 euroa (0,92).

Näkymät

Näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on edelleen huono koronapandemian vuoksi. Siksi odotamme merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja noin 80 %:n valuuttasuojausasteeseen, Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,18–1,20 vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä.

Uusiutuvien tuotteiden myyntimäärien odotetaan pysyvän korkeina neljännellä neljänneksellä. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen odotetaan jatkuvan tiukkana, koska niiden kysyntä on vahva. Neljännen neljänneksen myyntimarginaalimme odotetaan pysyvän hyvänä tämänhetkisten raaka-aine- ja tuotemarkkinanäkymien perusteella. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden ennustetaan pysyvän korkeina lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamoa, jossa toteutetaan suunniteltu neliviikkoinen katalyytin vaihto pääasiassa marraskuussa. Katalyytin vaihdolla arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Öljytuotteiden markkinakysyntä on elpynyt, mutta koronapandemia vaikuttaa edelleen kysyntään. Viitemarginaali on kohonnut meneillään olevan energiakriisin vuoksi, ja sen odotetaan olevan vaihteleva. Erittäin korkeiden maakaasun ja sähkön hintojen odotetaan kumoavan täysin korkeamman viitemarginaalin positiivisen vaikutuksen segmentin neljännen neljänneksen vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta neljännellä neljänneksellä. Koronapandemia heikentää edelleen kysyntää ja myyntimääriä jonkin verran.

Neste odottaa konsernin koko vuoden 2021 rahavirtavaikutteisten investointien olevan noin 1,1 miljardia euroa ilman yritysostoja.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 27.10.2021 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 2311 3291, muu Eurooppa +44 (0) 2071 928338, Yhdysvallat: +1 646 741 3167, osallistumiskoodi 8892769. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 3.11.2021 saakka numerossa +44 (0) 333 300 9785, koodi 8892769.

Lisätietoja:
Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: