27 Lokakuu 2022

Nesteen osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2022

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Osavuosikatsaus, 27.10.2022 klo 9.00

Edelleen vahva tulos poikkeuksellisilla markkinoilla

Kolmas neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 979 miljoonaa euroa (524 milj.)
 • Käyttökate oli 456 miljoonaa euroa (735 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 756 dollaria tonnilta (679)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 28,0 dollaria barrelilta (9,4)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -18 miljoonaa euroa (171 milj.)

Tammi–syyskuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 2 643 miljoonaa euroa (1 329 milj.)
 • Käyttökate oli 2 299 miljoonaa euroa (1 919 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -986 miljoonaa euroa (-213 milj.)
 • Rahavirtavaikutteiset investoinnit olivat 1 312 miljoonaa euroa (1 004 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE*) oli 27,6 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2021: 18,3 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta syyskuun lopussa oli 16,3 % (31.12.2021: 0,6 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 2,21 euroa (1,04)
 • Osakekohtainen tulos: 1,79 euroa (1,71)

* Laskukaavaa on muutettu 1.1.2022 alkaen ja vuoden 2021 luku on oikaistu.

Toimitusjohtaja Matti Lehmus:

”Nesteen vahva tuloskehitys jatkui kolmannella neljänneksellä. Vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 979 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla oli 524 miljoonaa euroa. Ukrainassa käytävä sota vaikutti edelleen merkittävästi kansainvälisiin energiamarkkinoihin, minkä vuoksi öljytuotteiden ja maakaasun hinnat Euroopassa ovat olleet korkeita joskin epävakaita. Uusiutuvat tuotteet -segmentin tulos oli hyvä marginaalien suojauksen negatiivisesta vaikutuksesta ja tuotetoimitusten logistisista viivästyksistä huolimatta. Öljytuotteet-segmentin tulos parani poikkeuksellisen vahvojen jalostusmarkkinoiden myötä. Myös Marketing & Services -segmentin kesäkauden tulos oli erittäin hyvä. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 27,6 % ja velan osuus kokonaispääomasta oli 16,3 % syyskuun lopussa.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 389 miljoonaa euroa (357 milj.). Logististen haasteiden seurauksena osa syyskuun lopulle suunnitelluista tuotetoimituksista viivästyi lokakuulle. Myyntimäärä oli 698 000 tonnia, ja siihen vaikuttivat logistiset viivästykset ja Singaporen jalostamon suunniteltu huoltoseisokki. Vertailukelpoinen myyntimarginaali oli keskimäärin 756 dollaria tonnilta, mikä oli hyvä saavutus, kun otetaan huomioon tuotteiden ja raaka-aineiden epävakaat markkinat, marginaalisuojauksemme negatiivinen vaikutus ja myynnin viiveet. Myyntimarginaali oli korkeampi kuin edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla, mutta hieman alle kolmannen neljänneksen ohjeistuksemme. Raaka-ainejakauman onnistunut optimointi jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä oli 96 %.

Öljytuotteet-segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli 537 miljoonaa euroa (125 milj.). Öljytuotteiden ja maakaasun hinnat Euroopassa olivat edelleen poikkeuksellisen korkeita. Jalostusmarginaalia tukivat etenkin vahvat dieselmarginaalit. Viimeinen lasti venäläistä raakaöljyä vastaanotettiin heinäkuussa, ja maakaasun korvaaminen propaanilla Porvoon jalostamolla on onnistunut hyvin ja ollut taloudellisesti kannattavaa. Kokonaisjalostusmarginaalimme oli korkea 28 dollaria barrelilta ja lähes vuoden 2022 toisen neljänneksen ennätystasolla. Tämä vahvisti segmentin vertailukelpoista käyttökatetta merkittävästi kolmannella neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin kolmannen neljänneksen vertailukelpoinen käyttökate oli vahvalla tasolla 38 miljoonaa euroa (32 milj.). Korkeat hintatasot ovat vaikuttaneet negatiivisesti kysyntään, mutta olemme pystyneet kasvattamaan markkinaosuuttamme ja yksikkökatteitamme.

Kolmannen neljänneksen aikana saimme päätökseen strategian arvioinnin ja edistyimme merkittävästi kasvustrategiamme toteuttamisessa. Singaporen laajennushankkeemme lähestyy mekaanista valmiutta, ja laajennus on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopussa. Hankkeen investointikustannusennustetta on nostettu 1,5 miljardista eurosta 1,65 miljardiin euroon. Tähän ovat syinä valuuttakurssien viimeaikaiset muutokset ja projektin toteuttamisen kustannusvaikutus pandemian aikana.  Rotterdamin laajennushanke etenee hyvin, ja valtaosa laitehankinnoista on jo tehty etupainotteisen hankinnan onnistumisen ansiosta.

Minulla on ilo todeta, että olemme saaneet päätökseen myös järjestelyn, jonka myötä perustamme uusiutuvia polttoaineita tuottavan yhteistoiminnon (50/50) Marathon Petroleumin kanssa Yhdysvaltoihin. Kaupan kaikki ehdot on täytetty. Martinez Renewables -yhteistoiminnon on määrä aloittaa tuotanto Kalifornian Martinezissa vuoden 2023 alussa. Esikäsittelykapasiteetti on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2023 jälkipuoliskolla, ja laitoksen odotetaan pystyvän tuottamaan 2,1 miljoonaa tonnia vuodessa vuoden 2023 loppuun mennessä. Alkuvaiheessa Martinez Renewablesin pääraaka-aineen odotetaan olevan vastuullisesti hankittua soijaöljyä, mutta jäte- ja tähderaaka-aineiden osuuden odotetaan nousevan kun esikäsittely on saatu käyttöön. Neste globaalissa raaka-ainehankinnassa jäte- ja tähderaaka-aineiden osuuden odotetaan pysyvän tulevina vuosina yli 90 %:n, mutta pitemmällä aikavälillä uudentyyppisten kasviöljyjen saatavuuden kasvu voi nostaa vastuullisesti hankittujen kasviöljyjen osuutta.

Suomessa käynnistimme strategisen selvityksen Porvoon jalostamon siirtymästä uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotantoon sekä raakaöljyyn perustuvan jalostuksen päättymisestä 2030-luvun puolivälissä. Siirtymällä yhteisprosessointiin (co-processing) ja mahdollisesti muuttamalla jalostusyksiköitä uuteen käyttöön meillä olisi potentiaalia kasvattaa uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotantoa merkittävästi Porvoossa pitkällä aikavälillä hyödyntäen olemassa olevia yksiköitä, kokemusta ja osaamista. 

Kasvustrategiamme toteutus ja muutostarinamme jatkuvat. Olemme vahvasti sitoutuneita vastuullisuuteen ja tavoitteeseemme tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.”

Konsernin kolmannen neljänneksen 2022 tulos

Nesteen kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 6 583 miljoonaa euroa (4 026 milj.). Liikevaihdon kasvu johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 2,4 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Myyntimäärien laskulla oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Lisäksi dollarin kurssin vahvistumisella oli noin 400 miljoonan euron positiivinen vaikutus.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 979 miljoonaa euroa (524 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 389 miljoonaa euroa (357 milj.). Kasvu johtui pääasiassa korkeammasta myyntimarginaalista ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta vuoden 2021 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 537 miljoonaa euroa (125 milj.), mikä johtui poikkeuksellisen vahvasta jalostusmarkkinasta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 38 miljoonaa euroa (32 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 3 miljoonaa euroa (10 milj.).

Konsernin käyttökate oli 456 miljoonaa euroa (735 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 420 miljoonaa euroa (voitot 63 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -101 miljoonaa euroa (145 milj.) ja liittyivät pääasiassa marginaalien suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 231 miljoonaa euroa (582 milj.), ja tilikauden tulos oli 139 miljoonaa euroa (512 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,79 euroa (0,42), ja osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,66).

Konsernin tammi–syyskuun 2022 tulos

Nesteen yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 19 145 miljoonaa euroa (10 181 milj.). Liikevaihdon kasvu johtui markkina- ja myyntihintojen noususta, jolla oli noin 5,8 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja myyntimäärien kasvusta, jolla oli noin 2,4 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon. Dollarin kurssin vahvistumisella oli noin 800 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 2 643 miljoonaa euroa (1 329 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen käyttökate oli 1 347 miljoonaa euroa (1 042 milj.). Kasvu johtui pääasiassa korkeammasta myyntimarginaalista ja Yhdysvaltain dollarin vahvistumisesta vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Öljytuotteet-segmentin yhdeksän kuukauden vertailukelpoinen käyttökate oli 1 204 miljoonaa euroa (185 milj.) ja sen kasvu johtui pääasiassa jalostusmarkkinan paranemisesta. Lisäksi Porvoon jalostamon suurseisokilla oli negatiivinen vaikutus edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 105 miljoonaa euroa (80 milj.). Kasvu johtui korkeammista yksikkökatteista vuoden 2021 tammi–syyskuuhun verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli -8 miljoonaa euroa (24 milj.), mikä johtui kasvustrategian toteutukseen liittyvästä yhteisten kustannusten kasvusta.

Konsernin käyttökate oli 2 299 miljoonaa euroa (1 919 milj.). Siihen vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 152 miljoonaa euroa (voitot 445 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -179 miljoonaa euroa (139 milj.) ja liittyivät pääasiassa marginaalien ja käyttöhyödykehintojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 1 716 miljoonaa euroa (1 462 milj.), ja tilikauden tulos oli 1 377 miljoonaa euroa (1 318 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,21 euroa (1,04), ja osakekohtainen tulos oli 1,79 euroa (1,71).

Näkymät

Näkyvyys maailmantalouden kehitykseen on huono korkean inflaation, heikentyneiden talouskasvunäkymien ja jatkuvan geopoliittisen epävarmuuden takia. Ukrainassa käytävä sota on vaikuttanut merkittävästi maailmanlaajuisiin energiamarkkinoihin, ja energian hinnat ovat nousseet korkealle tasolle. Odotamme merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin neljännen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan suuremmat kuin edellisellä neljänneksellä. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen odotetaan pysyvän tiukkana ja epävakaana, koska niiden kysyntä jatkuu vahvana. Neljännen neljänneksen myyntimarginaalimme odotetaan olevan 700–800 dollaria tonnilta. Neljännesvuosittaisen marginaalin ennustaminen on kuitenkin edelleen haasteellista markkinoiden suuren epävakauden vuoksi. Segmentin neljännen neljänneksen kiinteiden kustannusten odotetaan olevan noin 55 miljoonaa euroa suuremmat kuin edellisellä neljänneksellä, mikä heijastaa Martinez Renewables -yhteistoimintoon liittyviä kustannuksia sekä kyvykkyyksien kasvattamista ennen Singaporen laajennuksen käynnistymistä.

Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden ennustetaan pysyvän korkeina lukuun ottamatta Rotterdamin jalostamoa, jossa toteutetaan suunniteltu seitsemän viikon seisokki neljännellä neljänneksellä. Rotterdamin seisokilla arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen käyttökatteeseen. Varastojen avulla tapahtuvan varautumisen ansiosta vaikutukset myyntimääriin ja käyttökatteeseen jakautuvat usealle vuosineljännekselle. 

Öljytuotteiden markkinat ovat epävakaat, ja niihin vaikuttaa Ukrainassa käytävä sota. Tämänhetkisten johdannaismarkkinoiden perusteella neljännen neljänneksen kokonaisjalostusmarginaalimme odotetaan säilyvän vahvana, mutta laskevan vuoden 2022 kolmannen neljänneksen korkeaan tasoon verrattuna. Neljännen neljänneksen myyntimäärien odotetaan olevan suunnilleen edellisen neljänneksen tasolla.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta neljännellä neljänneksellä. Korkeiden hintatasojen odotetaan heikentävän kysyntää jonkin verran etenkin kuluttajasegmentissä.

Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja noin 85 %:n suojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,06–1,075 vuoden 2022 neljännellä neljänneksellä.

Neste odottaa konsernin koko vuoden 2022 rahavirtavaikutteisten investointien olevan noin 1,9 miljardia euroa, mukaan lukien noin 0,8 miljardin euron investointi Martinez Renewables -yhteistoimintoon. Luku ei sisällä mahdollisia muita yritysostoja.

Käsityksemme mukaan EU:n määräämä solidaarisuusmaksu fossiilisten polttoaineiden toimialalle ei koskisi Nestettä. Solidaarisuusmaksu hyväksyttiin 6.10.2022 osana asetusta korkeisiin energianhintoihin liittyvistä hätätoimenpiteistä.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 27.10.2022 klo 15.00. Osallistujat saavat konferenssin puhelinnumeron ja yksilöllisen PIN-koodin rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta:

https://register.vevent.com/register/BI1729417f55c544c29304af4b5a8ed55a. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä yhtiön verkkosivuilla

Lisätietoja:
Matti Lehmus, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: