12 Maaliskuu 2020

Nesteen pääomamarkkinapäivä 2020: kannattavaa kasvua uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuilla

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 12.3.2020 klo 9

Neste järjestää vuoden 2020 pääomamarkkinapäivän tänään 12.3.2020 verkkolähetyksenä. Tilaisuus koostuu toimitusjohtaja Peter Vanackerin ja yhtiön ylimmän johdon esityksistä, jotka liittyvät yhtiön strategiaan, markkinanäkymiin sekä seuraaviin vaiheisiin kannattavan kasvun luomisessa uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen avulla.

Erinomaista edistymistä strategian toteutuksessa ‒ visio ja arvot uudistettu

Neste on valmiina kasvun ja muutoksen toiseen aaltoon. Yhtiön toiminnan turvallisuus ja kannattavuus ovat erinomaiset, ja se on edennyt hyvin strategian toteutuksessa. Nesteen tavoite tulla globaaliksi johtajaksi uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa säilyy ennallaan. Yhtiön uudistetun vision mukaisesti ”Neste on suunnannäyttäjä kohti kestävää tulevaisuutta – yhdessä”. Nesteen menestys on työhönsä sitoutuneiden ja innostuneiden työntekijöiden ansiota. Tämän vahvistamiseksi myös yhtiön arvoja on uudistettu seuraavasti: ”Me välitämme, me olemme rohkeita ja me teemme yhteistyötä.” Neste keskittyy edelleen strategiansa toteuttamiseen tämänhetkisessä epävakaassa markkinaympäristössä.

Uusiutuvien tuotteiden markkinoiden kasvu kiihtyy

Renewable Road Transportation -yksikössä Neste on säilyttänyt vahvan asemansa keskeisillä markkinoillaan ja avannut onnistuneesti myös uusia markkinoita. Globaalit ilmastotavoitteet tarkoittavat vastuullisten ratkaisujen kunnianhimoisempaa käyttöönottoa liikenteessä, ja uusiutuvan dieselin maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan ylittävän 20 miljoonaa tonnia vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Nesteen asiakaskeskeinen toimintatapa mahdollistaa marginaalien tehokkaan optimoimisen strategisia myyntikanavia ja markkina-alueita joustavasti yhdistämällä.

Renewable Aviation -yksikön toimialan asiakkaat ovat kiinnostuneita konkreettisista ratkaisuista, joilla lentämisestä voidaan tehdä vastuullisempaa. Neste aloitti vuonna 2019 vastuullisten lentopolttoaineiden (Sustainable Aviation Fuels, SAF) myynnin kaupallisessa mittakaavassa. Euroopan ja Pohjois-Amerikan sääntelymuutokset lisäävät vastuullisen lentopolttoaineen kysyntää. Nesteen nykyinen SAF:n tuotantokapasiteetti on 100 000 tonnia vuodessa, ja sen on määrä ylittää miljoona tonnia vuodessa vuoteen 2022 mennessä. Uudet raaka-aineinnovaatiot luovat vaihtoehtoja kasvua varten.

Nesteen Renewable Polymers and Chemicals -yksikkö luo uutta liiketoimintaa muuttamalla muovin ja kemikaalien arvoketjuja. Vastuullisten polymeerien ja kemikaalien kysyntä kasvaa, ja sen vauhdittajina toimivat kuluttajat, brändit ja valtiot. Neste tukee polymeerien ja kemikaalien markkinajohtajia jo käytössä olevilla, tuotteita vastuullisemmiksi tekevillä ratkaisuilla. Nesteen uusiutuvien polymeerien drop-in-ratkaisut on todettu toimiviksi kaupallisessa mittakaavassa. Yhtiön asiantuntemus heikompilaatuisen raaka-aineen hyödyntämisessä antaa yhtiölle kilpailuetua nopeasti kehittyvillä kemiallisen kierrätyksen markkinoilla, joilla se tekee yhteistyötä kierrätysyhtiöiden ja teknologian kehittäjien kanssa.

Uusiutuvien tuotteiden tuotannon kasvu etenee

Singaporen kapasiteettilaajennuksen investointiprojekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Nesteen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetti kasvaa tällä 1,4 miljardin euron investoinnilla 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa. Laitoksen uudessa tuotantolinjassa on myös mahdollisuus tuottaa jopa miljoona tonnia vastuullista lentopolttoainetta. Singaporen laajennuksen on määrä olla käytössä vuoden 2022 puolivälissä. Lisäksi Neste kasvattaa kapasiteettia nykyisissä tuotantolaitoksissa, minkä avulla uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetti kasvaa 4,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuoden 2022 puoliväliin mennessä.

Neste on tekemässä kannattavuusselvitystä vastuullisen lentopolttoaineen tuotantokapasiteetin lisäämisestä 450 000 tonnilla vuodessa Rotterdamin jalostamolla vuoteen 2023 mennessä. Tällä hetkellä selvitetään seuraavia askeleita tuotantokapasiteetin kasvattamiseksi nykyisillä ja valikoiduilla uusilla tuotantopaikoilla maailmanlaajuisesti. Näiden investointihankkeiden mallina on nykyinen, joustava Singaporen laajennusinvestointi. Tavoitteena on jatkaa liiketoiminnan kasvattamista uusiutuvassa tieliikenteessä, lentoliikenteessä sekä polymeereissä ja kemikaaleissa. Yhtiön tavoitteena on tehdä investointipäätös seuraavasta suuresta tuotantokapasiteetin laajennuksesta vuoden 2021 loppuun mennessä, jolloin tuotanto käynnistyisi vuonna 2025.

Neste odottaa jätteiden ja tähteiden saatavuuden lisääntyvän koko maailmassa yli 35 miljoonaan tonniin vuoteen 2030 mennessä. Yhtiön raaka-ainestrategia keskittyy jätteiden ja tähteiden kasvuun ja uusien raaka-ainelähteiden kehittämiseen. Nesteen tavoitteena on käyttää uusiutuvien tuotteiden raaka-aineena pelkästään jätteitä ja tähteitä vuoteen 2025 mennessä. Uudentyyppisten raaka-aineiden osuuden odotetaan kasvavan jatkuvasti.

Innovaatiot muutoksen ja kasvun vetäjänä 

Nesteen innovaatioyksikön tehtävänä on varmistaa nykyisten liiketoimintojen kasvu ja luoda uusia liiketoiminta-alustoja uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tulevalle kasvulle. Yksikkö keskittyy skaalautuviin ja vastuullisiin uusiutuvan hiilen lähteisiin ja niiden edellyttämiin teknologioihin, ja tekee kattavaa yhteistyötä tutkimus- ja arvoketjukumppanien kanssa. Neste hyödyntää uusia mahdollisuuksiin investoimalla edelläkävijälaitoksiin ja osuuksiin start up -yrityksissä. 

Neste on perustanut kolme uutta liiketoiminta-alustaa:

  1. lignoselluloosasta valmistetut polttoaineet, kemikaalit ja materiaalit
  2. lentopolttoaineiden skaalautuvat raaka-aineet, kuten levä ja kiinteä yhdyskuntajäte
  3. uusiutuva vety ja Power-to-X. 

Kassavirran luominen ja muutosmahdollisuudet öljytuotteissa

Öljytuotteissa keskitytään sen roolin mukaisesti kassavirran luomiseen ja mahdollisuuksiin toiminnan muuttamisessa. Nesteen jalostamojen optimoitu tuotantorakenne tarjoaa mahdollisuuksia hyötyä haastavasta markkinaympäristöstä ja sen epävakaisuudesta. Porvoon jalostamon vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen suurseisokki etenee suunnitelman mukaisesti, ja sillä varmistetaan jalostamon jatkuva kilpailukyky takaamalla toiminnan turvallisuus ja luotettavuus. Öljytuotteissa on Neste Excellence -ohjelman ansiosta potentiaalia parantaa vertailukelpoista liikevoittoa 50 miljoonalla eurolla vuoteen 2030 mennessä. Jalostuksen kannattavuuden parantamiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi yhtiö selvittää mahdollisuuksia raaka-aineiden yhteisprosessointiin, HVO-tyyppisen polttoaineen tuotannon laajentamiseen ja jalostamon tuotantorakenteen muutoksiin.

Hiilineutraali tuotanto vuoteen 2035 mennessä

Toteuttamansa yksityiskohtaisen potentiaalianalyysin perusteella Neste on sitoutunut tekemään tuotannostaan hiilineutraalia vuoteen 2035 mennessä. Tavoite saavutetaan useilla toimenpiteillä, joiden kohteena ovat GHG-protokollassa määritetyt Scope 1- ja Scope 2 -päästöt. Joitakin näistä toimenpiteistä toteutetaan jo Porvoon vuoden 2020 toisen vuosineljänneksen suurseisokin aikana. Uusi sitoumus täydentää Nesteen toista strategista ilmastositoumusta, jonka tavoitteena on vähentää asiakkaiden kasvihuonekaasupäästöjä 20 miljoonalla CO2-ekvivalenttitonnilla vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

Neste Excellence -ohjelman parannustavoitteita nostettu

Neste Excellence -ohjelman toteuttamisessa on edistytty erinomaisesti. Vuonna 2019 vertailukelpoinen liikevoitto nousi 120 miljoonaa euroa kapasiteetin lisäyksen ja katalyyttien elinkaaren optimoinnin ansiosta. Neste Excellence -ohjelman vertailukelpoisen liikevoiton parannustavoitteita on nostettu 100 miljoonasta eurosta 225 miljoonaan euroon vuoden 2022 loppuun mennessä, ja 200 miljoonasta eurosta 300 miljoonaan euroon vuoden 2030 loppuun mennessä. Näiden parannusten vertailuvuosi on 2018. 

Nesteen pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ovat velan osuus kokonaispääomasta ja keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto verojen jälkeen (ROACE). Ne pysyvät ennallaan. Tavoite velan osuudelle kokonaispääomasta on alle 40 %, ja ROACE-tavoite on 15 %. Nesteen osinkopolitiikka pysyy myös samana. Yhtiö jakaa osinkona vähintään 50 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Esitysmateriaalit ja webcast

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalit ovat saatavilla englanniksi osoitteessa www.neste.com/sijoittajat noin klo 14 lähtien. Tapahtumaa voi seurata myös verkossa osoitteessa www.neste.com/sijoittajat noin klo 14 lähtien. Videotallenne esityksistä on saatavilla tapahtuman jälkeen osoitteessa www.neste.com/sijoittajat.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja (vt)

Lisätietoja: Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

 

Liitetiedostot: