19 Kesäkuu 2023

Nesteen pääomamarkkinapäivä 2023: Maailmanlaajuinen kasvu ja arvonluonti jatkuvat – osinkopolitiikka päivitetty

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Pörssitiedote, 19.6.2023 klo 12.45

Neste Oyj pitää vuoden 2023 pääomamarkkinapäivänsä Lontoossa huomenna 20.6.2023. Ohjelmassa on esityksiä yhtiön strategiasta, markkinanäkymistä ja arvonluonnista.

Taloudelliset tavoitteet ennallaan

Nesteen pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita ovat vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) verojen jälkeen ja velan osuus kokonaispääomasta. Vertailukelpoinen ROACE -tavoite verojen jälkeen on yli 15 %, ja velan tavoiteosuus kokonaispääomasta on alle 40 %. Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen lopussa Nesteen vertailukelpoinen ROACE oli 31,8 % ja velan osuus kokonaispääomasta 18,7 %. Molemmat olivat selvästi tavoitetasolla.

Päivitetty osinkopolitiikka

Nesteen osinkopolitiikkaa on päivitetty seuraavasti: ”Nesteen tavoitteena on maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.” Aiemman osinkopolitiikan mukaisesti yhtiö jakoi osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta.

Neste keskittyy edelleen vahvan rahavirran luomiseen sekä vahvan taseen ja strategisen joustavuuden ylläpitämiseen, jotta yhtiö voi hyödyntää kasvumahdollisuudet. Nesteen käynnissä olevat investoinnit, kasvumahdollisuudet ja taloudellinen asema otetaan huomioon osingosta päätettäessä. Tavoitteena on optimoitu arvonluonti.

Jatkuvaa edistystä strategian toteutuksessa

Uusiutuvien tuotteiden kysynnän odotetaan kasvavan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä ja sen jälkeen. Kasvua vauhdittavat entistä kunnianhimoisemmat ilmastotavoitteet ja niitä tukeva sääntely.

Nesteen päivitetyn strategian keskeiset tekijät ovat seuraavat:

  • Jatkuvat kasvuinvestoinnit uusiutuviin raaka-aineisiin sekä uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantokapasiteettiin
  • Aiempaa nopeampi  kasvu Renewable Aviation - ja Renewable Polymers and Chemicals -liiketoiminnoissa
  • Tuotteiden ja raaka-aineiden joustavuuden ja arvonluonnin parantaminen joustavaa liiketoimintamallia optimoimalla
  • Vahvempi keskittyminen tehokkuuden ja pitkän aikavälin kilpailukyvyn edistämiseen

Neste pitää kunnianhimoisen vastuullisuusvisionsa ennallaan ja on edistynyt hyvin vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa.

Kolme vahvaa liiketoiminta-aluetta uusiutuvissa tuotteissa

Renewable Road Transportation -liiketoiminnassa Nesteellä on edelleen johtoasema uusiutuvassa dieselissä. Uusiutuvan dieselin maailmanlaajuinen kysyntä voi ylittää 30 miljoonaa tonnia vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

Renewable Aviation -liiketoiminnassa Nesteellä on ainutlaatuinen asema säilyttää johtoasemansa uusiutuvan lentopolttoaineen kasvavilla markkinoilla. Neste odottaa uusiutuvan lentopolttoaineen maailmanlaajuisen kysynnän kasvavan 15 miljoonaan tonniin vuodessa vuoteen 2030 mennessä (aiempi arvio yli 12 miljoonaa tonnia). Neste tukee markkinoiden kasvua suunnitellulla kapasiteetilla, jota on saatavilla 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa jo vuoden 2024 alussa ja joka kasvaa 2,2 miljoonaan tonniin vuodessa vuonna 2026. Sen jälkeen Nesteellä on uusia mahdollisuuksia laajentaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteettiaan olemassa olevilla jalostamoillaan ja pidemmällä aikavälillä innovaatiohankkeissaan.

Renewable Polymers and Chemicals -liiketoiminnassa on merkittävä markkinamahdollisuus uusiutuville ja kierrätetysraaka-aineille hyödynnettäväksi polymeerien ja kemikaalien valmistuksessa Nesteen valitsemille teollisuudenaloille. Uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden kysynnän odotetaan kasvavan 17 miljoonaan tonniin vuodessa vuoteen 2030 mennessä. Neste laajentaa globaalia toimintaansa ja tekee yhteistyötä tuotantokumppanien ja brändien omistajien kanssa maailmanlaajuisesti.

Jatkuvaa kasvua uusiutuvien raaka-aineiden hankinnassa ja tuotannossa

Nesteen uusiutuvien raaka-aineiden hankintaa ja uusiutuvien tuotteiden tuotantoa on vahvistettu merkittävästi orgaanisilla kasvuinvestoinneilla ja yritysostoilla kahden viime vuoden aikana. Neste jatkaa raaka-ainehankinnan ja uusiutuvien tuotteiden tuotannon kasvattamista maailmanlaajuisesti.

Neste odottaa jätteiden ja tähteiden saatavuuden lisääntyvän koko maailmassa yli 40 miljoonaan tonniin vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

Tehokkuutta ja pitkäaikaista kilpailukykyä: Neste Excellence -ohjelman uudet tavoitteet

Neste Excellence -ohjelmassa on edistytty merkittävästi. Vuoden 2022 loppuun mennessä liikevoitto parani ohjelman kautta yhteensä 464 miljoonalla eurolla vuoteen 2018 verrattuna.

Neste Excellence -ohjelman uutena parannustavoitteena on luoda yli 350 miljoonaa euroa lisäarvoa vuoden 2026 loppuun mennessä vuoteen 2022 verrattuna. Ohjelmassa keskitytään neljään kasvutekijään, jotka ovat 1) digitaalisuus ja datavetoisuus, 2) erinomaisuus prosesseissa päästä päähän, 3) erinomaisuus tuotannossa ja 4) liiketoimintamallin optimointi.

Esitysaineisto ja verkkolähetys

Pääomamarkkinapäivän esitysaineisto on saatavilla englanniksi osoitteessa www.neste.com/investors 20.6.2023 noin klo 14 alkaen. Englanninkielistä tapahtumaa voi seurata verkossa osoitteessa www.neste.com/investors.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:

Matti Lehmus, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633
Sijoittajasuhteet, puh. 050 458 8436 / investors@neste.com

Nesteen mediapalvelu, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi