27 Heinäkuu 2021

Nesteen puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Puolivuosikatsaus, 27.7.2021 klo 9.00

Vakaa suoritus Uusiutuvissa tuotteissa – Porvoon jalostamon suurseisokki saatiin päätökseen

Toinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 241 miljoonaa euroa (255 milj.) 
 • Liikevoitto oli 463 miljoonaa euroa (208 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 700 dollaria tonnilta (625)
 • Öljytuotteiden myyntivolyymi oli yli 60 % matalampi kuin vuoden 2020 toisella neljänneksellä Porvoon jalostamon huoltoseisokista johtuen
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 261 miljoonaa euroa (-246 milj.)

Tammi–kesäkuu lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 542 miljoonaa euroa (663 milj.) 
 • Liikevoitto oli 920 miljoonaa euroa (405 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli -384 miljoonaa euroa (-366 milj.)
 • Rahavirtavaikutteiset investoinnit olivat 657 miljoonaa euroa (555 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 15,6 % viimeisten 12 kuukauden aikana (2020: 17,3 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta kesäkuun lopussa oli 7,7 % (31.12.2020: -4,7 %
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos: 0,62 euroa (0,76)
 • Osakekohtainen tulos: 1,05 euroa (0,47)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Neste teki vakaan tuloksen toisella neljänneksellä. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli 241 miljoonaa euroa Porvoon suunnitellusta suurseisokista huolimatta. Viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla vertailukelpoinen liikevoitto oli 255 miljoonaa euroa. Uusiutuvat tuotteet -segmentti osoitti jälleen kestävyytensä, ja sen myyntikate pysyi hyvällä tasolla. Öljytuotteet-segmentin toiselle neljännekselle oli tunnusomaista Porvoon jalostamon suunniteltu suurseisokki, joka toteutettiin turvallisesti ja onnistuneesti pandemian aiheuttamissa erittäin haasteellisissa olosuhteissa. Marketing & Services -segmentti teki erittäin hyvän tuloksen ja sen myyntimäärät elpyivät vähitellen. Dollarin kurssin heikkenemisellä oli 45 miljoonan euron negatiivinen vaikutus konsernin vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 15,6 % ja velan osuus kokonaispääomasta oli 7,7 % kesäkuun lopussa.

Uusiutuvat tuotteet -segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 287 miljoonaa euroa (314 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä oli vahvaa, mutta odotusten mukaisesti raaka-aineiden markkinatilanne jatkui erittäin kireänä. Vertailukelpoinen myyntimarginaalimme oli hyvällä tasolla 700 dollaria tonnilta. Myyntimäärämme olivat 732 000 tonnia, ja siihen vaikuttivat Porvoon yksiköiden suunniteltu huoltoseisokki ja joidenkin kesäkuun lopun toimitusten siirtyminen. Porvoon huoltoseisokilla oli noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon. Raaka-ainejakauman optimointi jatkui, ja jätteiden ja tähteiden osuus raaka-ainesyötöstä nousi 93 %:iin. 

Öljytuotteet-segmentin toisen neljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli -58 miljoonaa euroa (-60 milj.). Koronapandemian seurauksena heikot öljytuotemarkkinat vaikuttivat edelleen yleisiä markkinaolosuhteita heijastelevaan viitemarginaaliin. Öljytuotteet-segmentin toiselle neljännekselle oli pääasiassa tunnusomaista Porvoon jalostamon suurseisokki, joka toteutettiin suunnitellussa kahdentoista viikon aikataulussa. Seisokkitöihin osallistui noin 6 000 henkilöä, ja kokonaistuntimäärä oli yli 1,5 miljoonaa. Työntekijöidemme, urakoitsijoidemme ja muiden yhteistyökumppaniemme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen oli ensisijaisen tärkeää, ja tartuntojen leviämistä ehkäistiin esimerkiksi tekemällä noin 61 000 koronatestiä. Seisokki on merkittävä investointi jalostamon turvallisuuteen, käytettävyyteen ja kilpailukykyyn. Suurseisokin kokonaisinvestointi oli noin 630 miljoonaa euroa, josta noin 300 miljoonaa euroa toteutuu vuonna 2021. Porvoon seisokilla oli noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon toisella neljänneksellä pääasiassa menetettyjen myyntimäärien ja katteiden seurauksena.

Marketing & Services -segmentti ylsi 18 miljoonan euron (19 milj.) vertailukelpoiseen liikevoittoon toisella neljänneksellä. Normalisoituneet yksikkökatteet kumosivat myyntimäärien elpymisen ja kiinteiden kustannusten laskun vaikutuksen.

Epävarmuus koronapandemian kehityksestä, uusista varianteista ja niiden vaikutuksesta maailmantalouteen jatkuu. Keskitymme kasvustrategiamme toteutukseen ja edistymme edelleen monilla alueilla. Singaporen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteetin laajennus etenee aikataulun mukaisesti. Sen pitäisi lisätä vuotuista uusiutuvien kapasiteettiamme 1,3 miljoonalla tonnilla vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Myös Rotterdamin uusiutuvan lentopolttoaineen (SAF) hankkeemme etenee, ja sen suunnitellaan lisäävän uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokykyämme joustavasti 500 000 tonnilla vuoden 2023 loppuun mennessä. Mahdollisen seuraavan Rotterdamin uusiutuvien tuotteiden jalostamon määrittelyvaihe on menossa, ja tavoittelemme valmiutta tehdä investointipäätös  kuluvan vuoden lopulla tai vuoden 2022 alussa. Olemme julkistaneet viime aikoina useita uusia kumppanuuksia ja kaupallisia sopimuksia Renewable Aviation- ja Renewable Polymers and Chemicals -liiketoiminnoissa. Euroopan komissio julkisti äskettäin Fit for 55 -ehdotuksensa, joka on ohjelma entistä kunnianhimoisemmalle ilmastonmuutoksen torjunnalle Euroopassa, ja olemme tyytyväisiä, että uusiutuvan lentopolttoaineen käyttövelvoitteet ovat tärkeä osa tätä pakettia. Näemme paljon edistystä ja myönteistä kehitystä markkinoilla, joihin luomme katsauksen syyskuussa järjestettävässä pääomamarkkinapäivässämme.”

Konsernin toisen neljänneksen 2021 tulos

Nesteen toisen neljänneksen liikevaihto oli 3 022 miljoonaa euroa (2 572 milj.). Liikevaihdon muutos johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin 3,0 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja pääasiassa Porvoon jalostamon suurseisokin aiheuttamasta myyntimäärien laskusta, jolla oli noin 2,5 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. 

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 241 miljoonaa euroa (255 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 287 miljoonaa euroa (314 milj.). Lasku johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä ja myyntimäärien laskusta vuoden 2020 toiseen neljännekseen verrattuna. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -58 miljoonaa euroa (-60 milj.), mikä johtui pääasiassa Porvoon jalostamon seisokista. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 18 miljoonaa euroa (19 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -7 miljoonaa euroa (-16 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 463 miljoonaa euroa (208 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 207 miljoonaa euroa (127 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 14 miljoonaa euroa (-172 milj.). Tulos ennen veroja oli 465 miljoonaa euroa (197 milj.), ja tilikauden tulos oli 431 miljoonaa euroa (161 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,31 euroa (0,26), ja osakekohtainen tulos oli 0,56 euroa (0,21).

Konsernin tammi–kesäkuun 2021 tulos

Nesteen kuuden ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 6 155 miljoonaa euroa (5 842 milj.). Liikevaihdon muutos johtui myyntihintojen noususta, jolla oli noin 3,5 miljardin euron positiivinen vaikutus, ja myyntimäärien laskusta, jolla oli noin 2,9 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Dollarin kurssin heikentymisellä oli noin 300 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 542 miljoonaa euroa (663 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin kuuden kuukauden vertailukelpoinen liikevoitto oli 580 miljoonaa euroa (644 milj.). Lasku johtui pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä vuoden 2020 vastaavaan jaksoon verrattuna. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -66 miljoonaa euroa (14 milj.) pääasiassa heikon jalostusmarkkinan ja Porvoon jalostamon suunnitellun seisokin seurauksena. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 35 miljoonaa euroa (27 milj.). Kasvu johtui kiinteiden kustannusten laskusta ja yksikkökatteiden kasvusta vuoden 2020 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -8 miljoonaa euroa (-25 milj.).

Konsernin liikevoitto oli 920 miljoonaa euroa (405 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 382 miljoonaa euroa (tappiot 166 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -6 miljoonaa euroa (-91 milj.). Tulos ennen veroja oli 880 miljoonaa euroa (400 milj.), ja tilikauden tulos oli 806 miljoonaa euroa (362 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,62 euroa (0,76), ja osakekohtainen tulos oli 1,05 euroa (0,47).

Näkymät

Näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on edelleen huono koronapandemian vuoksi. Siksi odotamme merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja noin 80 %:n valuuttasuojausasteeseen, Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,17–1,20 vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. 

Uusiutuvan dieselin kolmannen neljänneksen myyntimäärien odotetaan jäävän pienemmiksi kuin toisella neljänneksellä. Tämä johtuu Singaporen jalostamon laajasta suunnitellusta huoltoseisokista, johon sisältyy myös rakenteilla olevan laitoksen liitäntätöitä. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen odotetaan pysyvän tiukkana, koska niiden kysyntä jatkuu vahvana. Kolmannen neljänneksen myyntimarginaalimme odotetaan pysyvän hyvällä tasolla, mutta olevan matalampi kuin toisella neljänneksellä. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden odotetaan pysyvän korkeina lukuun ottamatta Singaporen jalostamon suunniteltua seitsemän viikon huoltoseisokkia, joka alkoi heinäkuussa. Lisäksi olemme suunnitelleet neljä viikkoa kestävän katalyytin vaihdon Rotterdamin jalostamolla vuoden 2021 neljännelle neljännekselle. Singaporen seisokilla arvioidaan olevan noin 90 miljoonan euron ja Rotterdamin katalyytin vaihdolla noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Öljytuotteiden markkinakysyntä jatkuu heikkona kolmannella neljänneksellä koronapandemian seurauksena. Koska markkinoilla nähdään olevan yleisesti ylitarjontaa, viitemarginaalin odotetaan pysyvän matalana ja epävakaana. Porvoon jalostamon suurseisokin negatiivisesta tulosvaikutuksesta noin 20 miljoonaa euroa odotetaan toteutuvan kolmannella neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta kolmannella neljänneksellä. Koronapandemian odotetaan heikentävän kysyntää ja myyntimääriä jonkin verran.

Neste odottaa konsernin koko vuoden 2021 rahavirtavaikutteisten investointien olevan noin 1,2 miljardia euroa ilman yritysostoja.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 27.7.2021 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 2311 3291, muu Eurooppa +44 (0) 2071 928338, Yhdysvallat: +1 646 7413167, osallistumiskoodi 2157346. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 3.8.2021 asti numerossa +44 (0) 333 300 9785, koodi 2157346.

Lisätietoja:

Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292
 

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: