7 Helmikuu 2020

Nesteen tilinpäätöstiedote 2019

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Tilinpäätöstiedote, 7.2.2020 klo 9

Erinomainen vuosi 2019 – osingonjakoehdotus 0,92 euroa osakkeelta ja lisäksi ylimääräinen osinko 0,10 euroa osakkeelta

Vuosi 2019 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 962 miljoonaa euroa (1 422 milj.)

 • Yhdysvaltain takautuvalla BTC-verohelpotuspäätöksellä oli 372 miljoonan euron (140 milj.) positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon

 • Liikevoitto oli 2 229 miljoonaa euroa (1 022 milj.)

 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 1 154 miljoonaa euroa (870 milj.)

 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 26,6 % viimeisten 12 kuukauden aikana (21,1 %)

 • Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli -3,3 % (31.12.2018: -1,5 %)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,04 euroa (1,50)

 • Osakekohtainen tulos: 2,33 euroa (1,01)

 • Hallitus esittää osingoksi 0,92 euroa osakkeelta (0,76), yhteensä 706 miljoonaa euroa, ja ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa osakkeelta, yhteensä 77 miljoonaa euroa

 Neljäs neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 781 miljoonaa euroa (349 milj.)

 • Liikevoitto oli 1 046 miljoonaa euroa (183 milj.)

 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 671 miljoonaa euroa (281 milj.)

 • Yhdysvaltain takautuvalla BTC-verohelpotuspäätöksellä oli 372 miljoonan euron (0 milj.) positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon

 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntikate oli 684 dollaria tonnilta (715) ilman BTC-verohelpotusta

 • Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 117 miljoonaa euroa (60 milj.)

 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 11,4 dollaria barrelilta (10,5)

 • Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 11 miljoonaa euroa (19 milj.)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”Vuosi 2019 oli Nesteen kaikkien aikojen paras. Vertailukelpoinen liikevoittomme oli ennätykselliset 1 962 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2018 oli 1 422 miljoonaa euroa. Uusiutuvat tuotteet -segmentti ylitti edellisvuoden erinomaisen tuloksen kasvattamalla myyntimääriä merkittävästi ja parantamalla myyntikatetta. Myös Yhdysvaltojen takautuvalla BTC-verohelpotuspäätöksellä vuosille 2018 ja 2019 oli positiivinen tulosvaikutus. Öljytuotteet-segmentin taloudellinen tulos oli lähes edellisvuoden tasolla, vaikka jalostusmarginaalit heikkenivät. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli vuoden 2018 tasolla. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli vahvalla tasolla 26,6 %, ja velan osuus kokonaispääomasta oli -3,3 % vuoden lopussa. Rahavirta ennen rahoituseriä oli 1 154 miljoonaa euroa vuonna 2019. Vahva tase mahdollistaa kasvustrategiamme toteutuksen ja hyvän osingonmaksukyvyn myös tulevaisuudessa.

Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli erinomainen: 1 599 miljoonaa euroa (983 milj.). Uusiutuvan dieselin markkinat pysyivät suotuisina, mutta raaka-aineiden markkinatilanne kiristyi vuoden aikana. Raaka-ainekustannusten noususta huolimatta keskimääräinen vertailukelpoinen myyntikatteemme kasvoi yli 7 % ja oli 644 dollaria tonnilta vuonna 2019. Sen positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli 93 miljoonaa euroa. Myyntimäärämme vuonna 2019 oli 2,85 miljoonaa tonnia eli yli 25 % edellisvuotista suurempi, minkä mahdollisti vuoden uusi tuotantoennätys. Tuotantokapasiteetti nostettiin 2,7 miljoonasta 3 miljoonaan tonniin vuoden kuluessa toimintojemme Neste Excellence -ohjelman onnistuneen toteutuksen myötä. Myyntimäärän kasvulla oli 335 miljoonan euron positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi Yhdysvaltain takautuvalla BTC-verohelpotuspäätöksellä vuosille 2018 ja 2019 oli 372 miljoonan euron positiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon neljännellä neljänneksellä. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä BTC-verohelpotuksen vaikutus vuodelta 2017 oli 140 miljoonaa euroa. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien materiaalien käytöstä oli keskimäärin 80 % vuonna 2019.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 386 miljoonaa euroa (397 milj.). Yleisiä markkinaolosuhteita heijasteleva viitemarginaali ja etenkin Urals-Brent-hintaero olivat melko vaihtelevia vuonna 2019. Viitemarginaali oli keskimäärin 5,8 dollaria barrelilta eli noin 0,4 dollaria barrelilta matalampi kuin vuonna 2018. Vuonna 2019 lisämarginaalimme oli keskimäärin 4,7 dollaria barrelilta, lähes samalla tasolla kuin edellisvuotena. Hyvä toiminnan tehokkuus tuki lisämarginaalia, mutta sitä rasittivat heikompi valuuttasuojauksen tulos ja korkeammat käyttöhyödykekustannukset vuoteen 2018 verrattuna. Segmentin kiinteät kustannukset vuonna 2019 olivat 23 miljoonaa euroa edellisvuotta matalammat Neste Excellence -ohjelman ansiosta.

Marketing & Services -segmentin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 77 miljoonaa euroa (77 milj.). Venäjän liiketoiminnan myynti saatiin päätökseen lokakuun 2019 lopussa, ja Marketing & Services -segmentti voi nyt keskittyä ydinmarkkinoihinsa.

Muut-segmentin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli -98 miljoonaa euroa (-36 milj.). Merkittävä tappio johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta. Neste omistaa vähemmistöosuuden Nynasista, jonka toimintaan ovat vaikuttaneet Yhdysvaltojen asettamat pakotteet. Koska Nynasin osakeomistuksemme ja lainasaatavamme alaskirjattiin kokonaan kolmannella neljänneksellä, Nynasilla ei ole jatkossa vaikutusta Muut-segmentin taloudelliseen tulokseen.

Vuosi 2019 oli Nesteelle kasvun, muutoksen ja strategian johdonmukaisen toteuttamisen vuosi. Globaalia toiminta-aluettamme laajennettiin uusilla toimistoilla Düsseldorfissa, Amsterdamissa, Shanghaissa ja Melbournessa, ja toimintaa vahvistettiin Houstonissa ja Singaporessa.

Singaporessa alettiin rakentaa 1,4 miljardin euron laajennushanketta, joka kasvattaa uusiutuvan lentopolttoaineen ja muiden uusiutuvien tuotteiden tuotantoamme. Tämä Nesteen historian suurin investointi etenee hyvin. Se lisää vuotuista tuotantokapasiteettiamme 1,3 miljoonaa tonnia Singaporessa ja nostaa koko uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin 4,5 miljoonaan tonniin vuodessa vuonna 2022.

Uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa on avautunut uusia markkinoita. Tieliikenteessä Neste MY uusiutuvaa dieseliä™ myydään nyt nykyisten Suomen, Ruotsin ja Kalifornian markkinoiden lisäksi kaikissa Baltian maissa, Alankomaissa sekä Oregonissa, Yhdysvalloissa.

Uusiutuvien lentopolttoaineiden liiketoiminnassa on siirrytty selvitysvaiheesta kaupalliseen toimintaan ja nostettu uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti 100 000 tonniin. Käynnissä olevan tuotannon laajentamisen ansiosta Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti on vuonna 2022 yli miljoona tonnia. Vuonna 2019 Neste aloitti myös jatkuvat toimitukset Air BP:lle, Lufthansalle ja KLM:lle, jotta näitä alan merkittäviä toimijoita voidaan tukea ilmailuun liittyvien päästöjen vähentämisessä. Uusiutuvien polymeerien ja kemikaalien alueella on käynnistetty kumppanuuksia LyondellBasellin ja Borealiksen kaltaisten yhtiöiden kanssa biopohjaisten muovien tuottamiseksi uusiutuvista raaka-aineista kaupallisessa mittakaavassa.

Vuonna 2019 saavutimme erinomaisia taloudellisia tuloksia ja prosessiturvallisuutemme oli kaikkien aikojen paras. Vuonna 2020 jatkamme matkaamme kohti globaalia johtajuutta uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Tavoittelemme kaikissa liiketoimintayksiköissä uusia ja jatkuvia kumppanuuksia, yhteistoimintaa ja hankkeita johtavien yhtiöiden ja brändien kanssa. Haluamme toteuttaa kasvustrategiaamme entistä nopeammin, rohkeammin ja yhdessä.”

Konsernin neljännen neljänneksen 2019 tulos

Nesteen neljännen neljänneksen liikevaihto oli 4 053 miljoonaa euroa (3 661 milj.). Suuremmilla myyntimäärillä oli noin 300 miljoonan euron positiivinen vaikutus ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssin vahvistumisella noin 100 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 781 miljoonaa euroa (349 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto 671 miljoonaa euroa (281 milj.) oli merkittävästi suurempi kuin vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä. Tämä johtui pääasiassa Yhdysvaltain takautuvasta BTC-verohelpotuspäätöksestä vuosille 2018 ja 2019 sekä myyntimäärien kasvusta. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto 117 miljoonaa euroa (60 milj.) oli korkeampi kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla, mikä johtui pääasiassa lisämarginaalin kasvusta ja kunnossapitokustannusten laskusta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 11 miljoonaa euroa (19 milj.), pääasiassa vuoden 2018 neljättä neljännestä matalampien myyntimäärien ja korkeampien kiinteiden kustannusten takia. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -14 miljoonaa euroa (-12 milj.), eli hieman heikompi kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla.

Konsernin liikevoitto oli 1 046 miljoonaa euroa (183 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 87 miljoonaa euroa (-tappiot 232 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 133 miljoonaa euroa (216 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Myyntituotot olivat 27 miljoonaa euroa (0 milj.) ja liittyivät pääasiassa Marketing & Services -segmentin Venäjän liiketoiminnan myyntiin. Tulos ennen veroja oli 1 030 miljoonaa euroa (171 milj.), ja kauden voitto oli 934 miljoonaa euroa (129 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,92 euroa (0,38), ja osakekohtainen tulos oli 1,22 euroa (0,17).

Konsernin koko vuoden 2019 tulos

Nesteen liikevaihto vuonna 2019 oli 15 840 miljoonaa euroa (14 918 milj.). Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa myyntimäärien kasvusta ja Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssin vahvistumisesta, joista kummallakin oli noin 500 miljoonan euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoteen verrattuna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 962 miljoonaa euroa (1 422 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto nousi 1 599 miljoonaan euroon (983 milj.) vuodesta 2018 merkittävästi kasvaneiden myyntimäärien, ja Yhdysvaltain vuosille 2018 ja 2019 myönnetyn takautuvan BTC-verohelpotuspäätöksen ansiosta. BTC-päätöksen vaikutus oli 372 miljoonaa euroa. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto 386 miljoonaa euroa (397 milj.) oli hieman matalampi kuin vuonna 2018, mikä johtui pääasiassa viitemarginaalin laskusta.  Marketing & Services -segmentin vertailukelpoista liikevoittoa 77 miljoonaa euroa (77 milj.) tukivat kasvaneet yksikkömarginaalit, mutta kiinteiden kustannusten nousu kumosi kasvun vaikutuksen. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto -98 miljoonaa euroa (-36 milj.) oli merkittävästi heikompi kuin vuonna 2018. Lasku johtui pääasiassa Nynasin heikosta tuloksesta Yhdysvaltain asettamien pakotteiden vaikutusten seurauksena. 

Konsernin liikevoitto oli 2 229 miljoonaa euroa (1 022 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostusvoitot, jotka olivat 180 miljoonaa euroa (-tappiot 273 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 69 miljoonaa euroa (117 milj.) ja liittyivät lähinnä marginaalien suojaukseen. Myyntivoitot olivat 37 miljoonaa euroa (2 milj.) ja liittyivät pääasiassa Neste Engineering Solutionsin alueellisen liiketoimintayksikön ja Marketing & Services -segmentin Venäjän liiketoiminnan myyntiin. Normaalin arvonalentumistestauksen tuloksena teimme kolmannella neljänneksellä 34 miljoonan euron alaskirjauksen, joka koski osakeomistustamme Nynasissa. Neste Oil Bahrainin alaskirjaukseen tehtiin 30 miljoonan euron tarkistus neljännellä neljänneksellä. Tulos ennen veroja oli 2 067 miljoonaa euroa (947 milj.), ja kauden voitto oli 1 789 miljoonaa euroa (775 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,04 euroa (1,50), ja osakekohtainen tulos oli 2,33 euroa (1,01).

Näkymät

Maailmantalouden kehitys on heijastunut uusiutuvien polttoaineiden, raaka-aineiden ja öljyn markkinoihin, ja vaihtelevan markkinatilanteen odotetaan jatkuvan. Kasviöljyjen hintaerojen odotetaan vaihtelevan satonäkymien, sääilmiöiden ja eri raaka-aineiden kysynnän mukaan. Öljytuotteiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan kasvavan jalostuskapasiteetin lisäyksiä vähemmän vuonna 2020. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja 80 %:n suojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,12-1,14 vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä.

Uusiutuvan dieselin kysynnän odotetaan pysyvän vahvana ensimmäisellä neljänneksellä biopolttoainevelvoitteiden kasvun jatkuessa vuonna 2020. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen odotetaan jatkuvan tiukkana. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan pysyvän korkeina. Seuraavat suunnitellut, neljän viikon pituiset katalyytinvaihdot toteutetaan Singaporen jalostamolla vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja Rotterdamin jalostamolla vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä. Tämänhetkisen arvion mukaan yhdellä katalyytinvaihtoseisokilla on noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon. Neste toteuttaa suunnitellun, noin yksitoista viikkoa kestävän suurseisokin Porvoon jalostamolla vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon seisokilla on noin 40 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä. Joulukuussa 2019 hyväksytty Yhdysvaltojen BTC-verohelpotus on voimassa vuonna 2020. Uusiutuvien tuotteiden liiketoimintojen laajentaminen kasvattaa segmentin kiinteitä kustannuksia.

Öljytuotteiden ensimmäisen neljänneksen viitemarginaalin odotetaan olevan matala. Tämä johtuu lämpimästä säästä, koronaviruksen leviämisestä sekä siitä, että laivapolttoaineita koskeva IMO 2020 -säännös ei vielä tue keskitislemarginaalia. Tuotantolaitostemme käyttöasteiden arvioidaan pysyvän korkeina ensimmäisellä neljänneksellä. Toteutamme suunnitellun, noin yksitoista viikkoa kestävän suurseisokin Porvoon jalostamolla vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon seisokilla on noin 180 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta ensimmäisellä neljänneksellä. Vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä päätökseen saadun Venäjän liiketoiminnan myynnin odotetaan pienentävän segmentin koko vuoden vertailukelpoista liikevoittoa 16 miljoonalla eurolla vuoteen 2019 verrattuna.

Kuten edellä on mainittu, Porvoon jalostamon suunnitellulla yhdentoista viikon seisokilla arvioidaan olevan yhteensä 220 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon. Arvioimme konsernin koko vuoden 2020 investointien olevan noin 1,2 miljardia euroa, josta Porvoon seisokin osuus on noin 450 miljoonaa euroa ja Singaporen kapasiteettilaajennuksen osuus noin 600 miljoonaa euroa ja josta loppuosa koostuu tavanomaisista strategisista sekä tuottavuuteen ja kunnossapitoon liittyvistä investoinneista. 

Ehdotus osingonjaoksi

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoina vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 3 180 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Neste Oyj jakaa vuodelta 2019 osinkoa 0,92 euroa (0,76) osaketta kohti eli osakkeiden lukumäärän perusteella yhteensä 706 miljoonaa euroa (583 milj.), ja lisäksi ylimääräistä osinkoa 0,10 euroa osaketta kohti eli yhteensä 77 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus esittää, että osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,46 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä torstaina 9.4.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan maanantaina 20.4.2020. Osingon toinen erä 0,46 euroa osakkeelta ja ylimääräinen osinko 0,10 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän ja ylimääräisen osingon täsmäytyspäivänä tiistaina 13.10.2020 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toinen osinkoerä ja ylimääräinen osinko maksetaan tiistaina 20.10.2020. Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle ja ylimääräiselle osingolle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, jos Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Esitetty osinko ja ylimääräinen osinko vastaavat yhdessä 3,3 % osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 31,02 euroa vuoden 2019 lopussa), ja se on 50 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna 2019 eli 34 % suurempi kuin edellisvuonna jaettu osinko.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään 7.2.2020 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 4245 0806, muu Eurooppa +44 (0) 20 7192 8000, Yhdysvallat +1 631 510 7495, osallistumiskoodi 8897665. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 14.2.2020 asti numerossa +44 (0) 3333 009785, koodi 8897665.

Lisätietoja:

Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) kehittää vastuullisia ratkaisuja liikenteen, yritysten ja kuluttajien tarpeisiin. Autamme asiakkaitamme pienentämään ilmastopäästöjä monipuolisella uusiutuvien tuotteiden valikoimalla. Olemme maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin tuottaja ja tuomme uusiutuvia ratkaisuja myös lento- ja muoviteollisuuteen. Olemme myös teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana. Haluamme olla luotettava kumppani, jonka osaamista, tutkimustyötä ja vastuullisia toimintatapoja arvostetaan laajasti. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa. Vuonna 2020 sijoituimme kolmanneksi maailman 100 vastuullisimman yrityksen Global 100 -listalla. Lisätietoa: neste.com

 

Liitetiedostot: