5 Helmikuu 2021

Nesteen tilinpäätöstiedote 2020

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Tilinpäätöstiedote, 5.2.2021 klo 9

Vahva tulos haasteellisena vuotena, merkittävää edistystä strategian toteuttamisessa

Vuosi 2020 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 416 miljoonaa euroa (1 962 milj., sisältäen vuotta 2018 koskevan 142 milj. euron takautuvan BTC-verohelpotuspäätöksen)
 • Liikevoitto oli 828 miljoonaa euroa (2 229 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 1 019 miljoonaa euroa (1 154 milj.)
 • Keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (ROACE) oli 17,3 % viimeisten 12 kuukauden aikana (26,6 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli -4,7 % (31.12.2019: -3,3 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,60 euroa (2,04)
 • Osakekohtainen tulos: 0,93 euroa (2,33)
 • Hallitus esittää osingoksi 0,80 euroa osakkeelta (1,02), yhteensä 614 miljoonaa euroa (783 milj.)

Viimeinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 380 miljoonaa euroa (781 milj., sisältäen vuosia 2018 ja 2019 koskevan 372 milj. euron takautuvan BTC-verohelpotuspäätöksen)
 • Liikevoitto oli -2 miljoonaa euroa (1 046 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 338 miljoonaa euroa (671 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali, sisältäen BTC-verohelpotuksen, oli 760 dollaria tonnilta (787)
 • Öljytuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 37 miljoonaa euroa (117 milj.)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 8,3 dollaria barrelilta (11,4)
 • Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa (11 milj.)

Toimitusjohtaja Peter Vanacker:

”COVID-19-pandemian aiheuttamista haasteista ja häiriöistä huolimatta vuosi 2020 oli Nesteelle monin tavoin onnistunut. Teimme vahvan tuloksen: vertailukelpoinen liikevoittomme oli 1 416 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 1 962 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain takautuvalla Blender’s Tax Credit (BTC) -verohelpotuspäätöksellä vuosille 2018 ja 2019 oli 372 miljoonan euron positiivinen vaikutus vuoden 2019 liikevoittoon. Vuonna 2020 BTC-verohelpotuksen liikevoittovaikutus oli 231 miljoonaa euroa. Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta osoitti vuonna 2020 erinomaisen kestävyytensä kasvattamalla myyntimääriä ja yltämällä vahvaan myyntimarginaaliin. Öljytuotteet-liiketoiminta kärsi historiallisen heikosta jalostusmarkkinasta, kun COVID-19-pandemia sai kysynnän romahtamaan ja aiheutti ylitarjontaa. Tämä kehitys nopeutti tarvetta parantaa jalostamotoimintamme pitkän aikavälin kilpailukykyä, ja päätimme uudelleenjärjestelyistä, joihin kuului myös Naantalin jalostamon sulkeminen. Vaikka pandemia vaikutti kysyntään myös Marketing & Services -segmentissä, se suoriutui kuitenkin erittäin hyvin. Nesteen 12 edellisen kuukauden ajalta laskettu ROACE oli 17,3 %, ja velan osuus kokonaispääomasta oli -4,7 % vuoden lopussa. Rahavirta ennen rahoituseriä oli erittäin vahva vuonna 2020: 1 019 miljoonaa euroa. Vahva tase mahdollistaa kasvustrategiamme toteutuksen ja osakkeenomistajiemme palkitsemisen.

Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli vahva 1 334 miljoonaa euroa (1 599 milj.). Uusiutuvan dieselin kysyntä säilyi hyvänä myös pandemian aikana, mutta raaka-aineiden markkinatilanne kiristyi vuoden aikana. Raaka-ainekustannusten noususta huolimatta pystyimme pitämään keskimääräisen vertailukelpoisen myyntimarginaalimme erittäin korkealla tasolla: 703 dollaria tonnilta. Tässä olivat keskeisessä asemassa markkinajakauman, raaka-ainejakauman ja hintapreemion optimointi sekä onnistunut marginaalisuojaus. Myyntimäärät vuonna 2020 olivat 2,97 miljoonaa tonnia, noin 4 % edellisvuotta suuremmat. Myynnin kasvun mahdollisti uusi vuotuinen tuotantoennätys. Nimellistuotantokapasiteetti kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 3,0 miljoonasta tonnista 3,2 miljoonaan tonniin vuodessa Neste Excellence -ohjelman onnistuneen toteutuksen ansiosta. Jätteiden ja tähteiden osuus uusiutuvien materiaalien käytöstä kasvoi edelleen ja oli keskimäärin 83 % vuonna 2020. Segmentin kiinteät kustannukset olivat 62 miljoonaa euroa edellisvuotta korkeammat pääasiassa strategisten hankkeiden ja kasvavien liiketoimintojen resurssien vahvistamisen seurauksena.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 50 miljoonaa euroa (386 milj.). COVID-19-pandemia johti kysynnän romahtamiseen ja ylitarjontaan jalostuksessa maailmanlaajuisesti vuonna 2020. Poikkeuksellisen heikot tuotemarkkinat vaikuttivat yleisiä markkinaolosuhteita heijastelevaan viitemarginaaliin. Viitemarginaali oli keskimäärin 0,6 dollaria barrelilta eli noin 5,2 dollaria barrelilta matalampi kuin vuonna 2019. Matalammalla viitemarginaalilla oli 490 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon edellisvuoteen verrattuna. Haasteellisista markkinaolosuhteista huolimatta pystyimme kasvattamaan lisämarginaaliamme, joka oli keskimäärin 6,9 dollaria barrelilta vuonna 2020. Merkittäviä lyhyen aikavälin kustannussäästötoimia toteutettiin onnistuneesti.

Varmistaaksemme Öljytuotteet-liiketoiminnan pitkän aikavälin kilpailukyvyn käynnistimme yhteistoiminta-neuvottelut jalostamotoimintamme uudelleenjärjestelystä Suomessa. Yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen marraskuussa, ja niiden seurauksena Naantalin jalostamotoiminta päätettiin lakkauttaa maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Yhtiö keskittyy Naantalissa terminaali- ja satamatoimintoihin ja uudistaa Öljytuotteet-liiketoimintayksikön toimintamallia. Muutoksen toisessa vaiheessa Porvoon jalostamoa kehitetään kohti uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden yhteisprosessointia, ja olemme käynnistäneet toimenpiteet tuotantomme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi nettonollatasolle vuoteen 2035 mennessä. Naantalin jalostustoiminnan lopettamisen sekä Öljytuotteiden operatiivisen toimintamallin uudistamisen myötä yhtiössä päättyy noin 370 työtehtävää. Tuemme työntekijöitämme muutokseen sopeutumisessa monin tavoin. Uudelleenjärjestelyillä tavoitellaan noin 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä kiinteissä kustannuksissa.

Marketing & Services -segmentin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli 68 miljoonaa euroa (77 milj.). Segmentti paransi tulostaan onnistuneella marginaalin ja kustannusten hallinnalla, kun otetaan huomioon myydyt Venäjän toiminnot, joiden osuus vertailukelpoisesta liikevoitosta oli 16 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Muut-segmentin koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto oli -37 miljoonaa euroa (-98 milj.). Parannus johtui pääasiassa Nynasin vähemmistöosuutta koskevasta alaskirjauksesta vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä. Neste myi koko Nynas-omistuksensa syyskuussa 2020.

Markkinoiden epävakaudesta huolimatta keskitymme edelleen strategian toteutukseen. Strategiamme perustuu uusiutuviin ja kierrätysratkaisuihin. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Esimerkiksi Neste MY uusiutuva diesel™ -polttoainetta myydään jo lähes 500 liikenneasemalla useissa Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa Kalifornian ja Oregonin osavaltioissa.

Koska paikalliset viranomaiset asettivat COVID-19-pandemian johdosta rajoituksia rakennustyömaille, Singaporen uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin laajennushankkeen käynnistymisaikataulua siirrettiin aiemmin vuoden 2023 ensimmäiselle neljännekselle, ja investoinnin kustannusarvio päivitettiin 1,5 miljardiin euroon. Tämä historiamme suurin investointi etenee päivitetyn aikataulun mukaisesti. Se lisää vuotuista uusiutuvien tuotantokapasiteettiamme 1,3 miljoonalla tonnilla ja on hyvin joustava. Seuraavan uusiutuvien tuotteiden kapasiteetin laajennushankkeemme esiselvitysvaihe etenee.

Olemme edenneet useilla rintamilla ja markkinoilla ja ilmoittaneet monista uusista sopimuksista ja kumppanuuksista etenkin kasvualoillamme Renewable Aviation - ja Renewable Polymers and Chemicals -liiketoiminnoissa. Lisäksi teimme sopimukset lähes kymmenestä uudesta yritysostosta ja investoinnista vuonna 2020. Näihin kuuluvat esimerkiksi jo toteutunut yhdysvaltalaisen käytetyn paistorasvan keräys- ja kierrätysyhtiö Mahoney Environmentalin yritysosto ja vielä keskeneräinen Rotterdamissa toimivan Bungen jalostamon yritysosto. Bungen hankinta kasvattaa uusiutuvan raaka-aineen esikäsittelykapasiteettiamme. Investoimme myös Recycling Technologies -yhtiöön, joka on muovin kierrätysteknologian asiantuntija, ja ostimme vähemmistöosuuden Alterra Energystä, joka on innovatiivinen kemiallisen kierrätyksen teknologiaan erikoistunut yhtiö.

Vastuullista lentopolttoainettamme (SAF) on saatavilla ja sitä käyttää kaupallisesti yli 10 lentoyhtiötä maailmanlaajuisesti. Nesteen vuotuinen vastuullisen lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Singaporen jalostamon laajennustyö on käynnissä, ja lisäksi Neste on mahdollisesti investoimassa lisää Rotterdamin jalostamoon. Näiden toimien jälkeen pystymme vuoden 2023 loppuun mennessä tuottamaan noin 1,5 miljoonaa tonnia vastuullista lentopolttoainetta vuodessa.

Vuonna 2020 lanseerasimme Neste RE -tuotteen, joka on sataprosenttisesti uusiutuva kierrätetty raaka-aine muovien ja kemikaalien tuotantoon. Tuotteen avulla voidaan torjua ilmastonmuutosta, sillä se vähentää neitseellisten fossiilisten raaka-aineiden käytön tarvetta ja tarjoaa samalla uuden ratkaisun polymeeri- ja kemikaaliteollisuuden tuotteiden loppukäsittelyä koskeviin haasteisiin. Tavoitteenamme on kehittää merkittäviä ratkaisuja kemialliseen kierrätykseen ja käsitellä vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vuodesta 2030 lähtien. Suoritimme syksyllä 2020 ensimmäisen nesteytetyn muovijätteen teollisen mittakaavan prosessointitestin ja käsittelimme 400 tonnia nesteytettyä muovijätettä Suomen jalostamollamme.

Neste ottaa edelleen COVID-19-pandemiaan liittyvät riskit vakavasti. Päätavoitteemme on varmistaa työntekijöidemme, asiakkaidemme, urakoitsijoidemme ja muiden kumppaniemme terveys ja turvallisuus sekä toiminnan jatkuvuus ja tuotteiden toimitukset asiakkaille. Haasteista huolimatta saavutimme kaikkien aikojen parhaan tuloksemme työturvallisuudessa vuonna 2020. Myös prosessiturvallisuudessa olimme hieman edellä tavoitetta.

Olemme edellä Neste Excellence -ohjelmamme tavoitetta saavuttaa vähintään 225 miljoonan euron tulosparannus vuoden 2022 loppuun mennessä vuoden 2018 perustasoon verrattuna. Vuoden 2020 loppuun mennessä olemme saavuttaneet jo 237 miljoonan euron parannuksen Neste Excellence -ohjelman avulla.

Epävarmuus COVID-19-pandemian kehityksestä ja vaikutuksesta maailmantalouteen jatkuu. Vuonna 2021 jatkamme kuitenkin matkaa kohti globaalia johtajuutta uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa.” 

Konsernin neljännen neljänneksen 2020 tulos

Nesteen neljännen neljänneksen liikevaihto oli 3 028 miljoonaa euroa (4 053 milj.). Liikevaihdon lasku johtui raakaöljyn hinnan laskusta, jolla oli noin 700 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja öljytuotteiden myyntimäärien laskusta, jolla oli noin 100 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 380 miljoonaa euroa (781 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 338 miljoonaa euroa (671 milj.), mikä on osoitus kestävyydestä epävakailla markkinoilla. Vuoden 2019 neljännen neljänneksen luvut sisältävät Yhdysvaltain vuosien 2018 ja 2019 takautuvan BTC-verohelpotuspäätöksen 372 miljoonan euron positiivisen vaikutuksen. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 37 miljoonaa euroa (117 milj.), mikä johtui heikkona jatkuneesta jalostusmarkkinasta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 15 miljoonaa euroa (11 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -7 miljoonaa euroa (-14 milj.).

Konsernin liikevoitto oli -2 miljoonaa euroa (1 046 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 21 miljoonaa euroa (voitot 87 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -48 miljoonaa euroa (133 milj.) ja liittyivät pääasiassa marginaalien ja varastojen suojaukseen. Muihin oikaisuihin kirjattiin neljännellä neljänneksellä yhteensä -312 miljoonan euron erät, jotka liittyivät Naantalin jalostamon vahvistettuun sulkemiseen. Ne sisälsivät käyttöomaisuuden alaskirjauksen sekä kustannusvaraukset tuotantolaitoksen purkua ja puhdistusta sekä henkilöstöjärjestelyjä varten. Tulos ennen veroja oli -21 miljoonaa euroa (1 030 milj.), ja tilikauden tulos oli 6 miljoonaa euroa (934 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa (0,92), ja osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa (1,22).

Konsernin koko vuoden 2020 tulos

Nesteen liikevaihto vuonna 2020 oli 11 751 miljoonaa euroa (15 840 milj.). Liikevaihdon lasku johtui raakaöljyn hinnan laskusta, jolla oli noin 3,0 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja öljytuotteiden myyntimäärien laskusta, jolla oli noin 900 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli noin 200 miljoonan euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 416 miljoonaa euroa (1 962 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 334 miljoonaa euroa (1 599 milj.). Korkeat myyntimäärät ja marginaalit tukivat liikevoiton kehitystä. Segmentin vuoden 2019 lukuihin sisältyi Yhdysvaltain vuosien 2018 ja 2019 takautuvan BTC-verohelpotuspäätöksen 372 miljoonan euron positiivinen vaikutus. BTC-verohelpotuksen liikevoittovaikutus vuonna 2020 oli 231 miljoonaa euroa. Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 50 miljoonaa euroa (386 milj.), mikä johtui poikkeuksellisen heikosta jalostusmarkkinasta. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli 68 miljoonaa euroa (77 milj.). Segmentti paransi tulostaan, kun otetaan huomioon Venäjän liiketoiminnan myynti vuoden 2019 lopulla. Muut-segmentin vertailukelpoinen liikevoitto oli -37 miljoonaa euroa (-98 milj.) eli merkittävästi parempi kuin vuonna 2019. Tämä johtui pääosin siitä, että teimme vuonna 2019 Nynasin vähemmistöosuuttamme koskevan alaskirjauksen.

Konsernin liikevoitto oli 828 miljoonaa euroa (2 229 milj.). Liikevoittoon vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat 119 miljoonaa euroa (voitot 180 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -112 miljoonaa euroa (69 milj.) ja liittyivät pääasiassa marginaalien suojaukseen. Nynasin myynnistä kirjattiin 42 miljoonan euron myyntitappio kolmannella neljänneksellä. Muihin oikaisuihin kirjattiin neljännellä neljänneksellä yhteensä -312 miljoonan euron erät, jotka liittyivät Naantalin jalostamon sulkemiseen. Ne sisälsivät käyttöomaisuuden alaskirjauksen sekä kustannusvaraukset tuotantolaitoksen purkua ja puhdistusta sekä henkilöstöjärjestelyjä varten. Tulos ennen veroja oli 786 miljoonaa euroa (2 067 milj.), ja tilikauden tulos oli 714 miljoonaa euroa (1 789 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 1,60 euroa (2,04), ja osakekohtainen tulos oli 0,93 euroa (2,33).

Näkymät

Näkyvyys globaaliin talouskehitykseen on edelleen huono COVID-19-pandemian vuoksi. Siksi odotamme merkittävän epävakauden jatkuvan öljytuotteiden ja uusiutuvien raaka-aineiden markkinoilla. Perustuen tämänhetkisiin arvioihin ja 80 %:n suojausasteeseen Nesteen efektiivisen EUR/USD-valuuttakurssin odotetaan olevan 1,15–1,18 vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.

Uusiutuvan dieselin myyntimäärien ensimmäisellä neljänneksellä odotetaan olevan edellisen neljänneksen tasolla. Jäte- ja tähderaaka-aineiden markkinatilanteen odotetaan pysyvän tiukkana, koska niiden kysyntä jatkuu vahvana. Myyntisopimusten uudelleenneuvottelujen seurauksena sopimusmyynnin osuuden myyntimääristä odotetaan olevan noin 75 % vuonna 2021. Ensimmäisen neljänneksen myyntimarginaalin odotetaan olevan vuoden 2020 neljännen neljänneksen erittäin korkeaa tasoa matalampi mutta silti hyvällä tasolla. Ennustamme, että myyntimarginaalia eivät tue samanlaiset suojausvoitot kuin vuonna 2020. Suojausasteen odotetaan olevan ensimmäisellä neljänneksellä normaalia matalampi. Uusiutuvien tuotteiden tuotantolaitostemme käyttöasteiden odotetaan pysyvän korkeina. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan pidämme noin 12 viikon suurseisokin Porvoon jalostamolla vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon seisokilla on noin 30 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä. Olemme myös suunnitelleet seitsemän viikon seisokin Singaporen jalostamolla kolmannelle neljännekselle ja neljän viikon katalyytin vaihdon Rotterdamin jalostamolla vuoden 2021 neljännelle neljännekselle. Singaporen seisokilla arvioidaan olevan noin 80 miljoonan euron ja Rotterdamin katalyytin vaihdolla noin 50 miljoonan euron negatiivinen vaikutus segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon.

Öljytuotteiden markkinakysyntä jatkuu heikkona ja vaihtelevana ensimmäisellä neljänneksellä COVID-19-pandemiasta johtuvien useiden sulkutoimenpiteiden seurauksena. Viitemarginaalin odotetaan myös pysyvän hyvin matalana ja epävakaana. Naantalin jalostustoiminta on tarkoitus lopettaa maaliskuun loppuun mennessä. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan pidämme noin 12 viikon suurseisokin Porvoon jalostamolla toisella neljänneksellä. Tämänhetkisen arvion mukaan Porvoon seisokilla on noin 110 miljoonan euron negatiivinen vaikutus Öljytuotteet-segmentin vertailukelpoiseen liikevoittoon pääasiassa toisella neljänneksellä.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta ensimmäisellä neljänneksellä. COVID-19-pandemian odotetaan heikentävän kysyntää ja myyntimääriä jonkin verran.

Neste odottaa konsernin koko vuoden 2021 rahavirtavaikutteisten investointien olevan noin 1,2 miljardia euroa ilman yritysostoja.

Ehdotus osingonjaoksi

Osinkopolitiikkansa mukaisesti Neste jakaa osinkoa vähintään 50 % vertailukelpoisesta tilikauden voitosta. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 2 657 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,80 (1,02) euroa osaketta kohti eli yhteensä 614 miljoonaa euroa (783 milj.). Osinko maksetaan kahdessa erässä.

Osingon ensimmäinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 1.4.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että ensimmäinen osinkoerä maksetaan 12.4.2021. Osingon toinen erä 0,40 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 5.10.2021 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että toinen osinkoerä maksetaan 12.10.2021. Hallitus valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat, tai muutoin sitä edellyttävät.

Esitetty osinko vastaa 1,4 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 59,16 euroa vuoden 2020 lopussa), ja se on 50 % yhtiön vertailukelpoisesta tilikauden voitosta vuonna 2020.

Puhelinkonferenssi

Kansainvälinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään tänään 5.2.2021 klo 15.00. Puheluun voi osallistua soittamalla seuraaviin numeroihin: Suomi: +358 (0)9 2311 3291, muu Eurooppa +44 (0) 20 7192 8338, Yhdysvallat: +1 646 741 3167, osallistumiskoodi 6398619. Puhelinkonferenssia voi seurata suorana myös yhtiön verkkosivuilla. Puhelun nauhoite on kuunneltavissa 12.2.2021 asti numerossa +44 (0) 3333 009785, koodi 6398619.

Lisätietoja:

Peter Vanacker, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Jyrki Mäki-Kala, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 458 4098
Sijoittajasuhteet, puh. 010 458 5292

Neste lyhyesti
 
Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2019 Nesteen liikevaihto oli 15,8 miljardia euroa, ja 82 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: