8 Helmikuu 2024

Nesteen tilinpäätöstiedote 2023

Julkaistu Tiedotteet ja uutiset kategoriassa Sijoittajat

Neste Oyj, Tilinpäätöstiedote, 8.2.2024 klo 9.00

Vahva lopetus vuodelle, rahavirta vuoden 2023 kohokohta 

Vuosi 2023 lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 3 458 miljoonaa euroa (3 537 milj.)
 • Käyttökate oli 2 548 miljoonaa euroa (3 048 milj.)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 751 miljoonaa euroa (-390 milj.)
 • Vertailukelpoinen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuotto (vertailukelpoinen ROACE) oli 23,9 % viimeisten 12 kuukauden aikana (30,1 %)
 • Velan osuus kokonaispääomasta joulukuun lopussa oli 22,7 % (31.12.2022: 13,9 %)
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,88 euroa (3,04)
 • Osakekohtainen tulos: 1,87 euroa (2,46)
 • Hallitus esittää osingoksi 1,20 euroa osakkeelta (1,52), yhteensä 922 miljoonaa euroa
  (1 168 milj.)

Viimeinen neljännes lyhyesti:

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 797 miljoonaa euroa (894 milj.
 • Käyttökate oli 672 miljoonaa euroa (748 milj.)
 • Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen myyntimarginaali* oli 813 dollaria tonnilta (755)
 • Öljytuotteiden kokonaisjalostusmarginaali oli 18,9 dollaria barrelilta (23,5)
 • Rahavirta ennen rahoituseriä oli 475 miljoonaa euroa (596 milj.
 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,84) 

* Laskukaavaa on muutettu 1.1.2023 alkaen ja vuoden 2022 luvut on oikaistu. Vuoden 2022 viimeisen neljänneksen vertailukelpoinen myyntimarginaali aiemmalla laskukaavalla oli 783 dollaria tonnilta.

Toimitusjohtaja Matti Lehmus:

”Nesteen vuosi 2023 päättyi vahvaan tulokseen kaikissa liiketoimintayksiköissä. Viimeisellä vuosineljänneksellä vertailukelpoinen käyttökate oli 797 miljoonaa euroa (894 milj.). Muutos viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna johtui Öljytuotteista, jossa kokonaisjalostusmarginaali pysyi operatiivisen tehokkuuden ansiosta hyvällä tasolla, mutta laski edellisvuodesta ollen 18,9 dollaria barrelilta (23,5). Uusiutuvissa tuotteissa pystyimme optimoimaan myynnin ja raaka-aineiden hankinnan haasteellisemmassa markkinaympäristössä, ja vertailukelpoinen myyntimarginaali oli 813 (755) dollaria tonnilta. Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärät vastasivat tavoitteitamme ja olivat 843 000 tonnia (779 000). Myös rahavirta ennen rahoituseriä oli vahva, 475 miljoonaa euroa (596 milj.), jatkuvista kasvuinvestoinneistamme huolimatta.

Geopoliittiset jännitteet ja korkea inflaatio vaikuttivat vuoteen 2023. Markkinaympäristö oli suotuisin kolmannella vuosineljänneksellä, jonka jälkeen markkinat heikkenivät loppuvuodesta etenkin Uusiutuvissa tuotteissa. Koko vuoden vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 3 458 miljoonaa euroa (3 537 milj.). Konsernin taloudellisten tavoitteiden osalta saavutimme 23,9 %:n vertailukelpoisen keskimääräisen sijoitetun pääoman tuoton viimeisten 12 kuukauden aikana, ja velan osuus kokonaispääomasta oli 22,7 % vuoden lopussa. Molemmissa saavutimme taloudellisen tavoitetasomme selvästi. Vuoden selkeä kohokohta oli rahavirta ennen rahoituseriä. Rahavirta ylitti onnistuneen käyttöpääoman hallinnan ansiosta merkittävästi edellisvuoden tason (-390 milj.) ja oli 751 miljoonaa euroa. Vahvan taloudellisen asemamme ansiosta voimme jatkaa kasvustrategiamme toteuttamista.

Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli 1 906 miljoonaa euroa (1 762 milj.), ja vertailukelpoinen myyntimarginaalimme kasvoi 863 dollariin tonnilta (779). Parannus oli seurausta onnistuneesta raaka-aineiden, markkinoiden ja tuotteiden globaalista optimoinnista. Uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärät olivat 3,3 miljoonaa tonnia (3,0 milj.), mihin vaikuttivat Singaporen laajennuksen ja Martinezin yhteisyrityksen ylösajon viivästykset. Vertailukelpoinen käyttökate oli viimeisellä neljänneksellä 433 miljoonaa euroa (415 milj.), ja Singaporen uuden linjan käyttöaste nousi odotustemme mukaisesti noin 75 prosenttiin. Jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus pysyi korkeana koko vuoden ja oli keskimäärin 92 % (95 %) uusiutuvien materiaalien kokonaiskäytöstämme vuonna 2023.

Öljytuotteiden koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli 1 434 miljoonaa euroa (1 654 milj.). Vaikka vertailukelpoinen käyttökate laski vuoden 2022 korkealta tasolta, keskeiset tuotemarginaalit pysyivät hyvällä tasolla. Operatiivista tehokkuuttamme paransi käyttöaste, joka nousi 88 prosenttiin (85 %). Vuoden kokonaisjalostusmarginaali oli 21,1 dollaria barrelilta (23,4). Viimeisellä neljänneksellä Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 330 (450) miljoonaa euroa hyvän operatiivisen tehokkuuden tukemana. Joulukuussa ilmoitimme Nesteen Porvoon jalostamon asteittaisesta pitkän aikavälin muutoksesta johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen jalostamoksi. Suunniteltu muutos edellyttää useita erillisiä investointipäätöksiä ennen valmistumista. Hanke on tarkoitus saada päätökseen 2030-luvun puolivälissä. Odotamme pitkän aikavälin kapasiteettipotentiaalin olevan muutoksen jälkeen noin 3 miljoonaa tonnia uusiutuvia ja kiertotaloustuotteita.

Marketing & Services -segmentin koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli 118 miljoonaa euroa (126 milj.). Jonkin verran haasteellisemmista markkinoista huolimatta yksikkökatteemme olivat jälleen vahvat ja kasvatimme markkinaosuutta keskeisissä tuotteissamme.

Vuoden 2023 toisella puoliskolla käynnistimme säästöohjelman, joka tuki kiinteiden kustannusten kasvuvauhdin laskua vuoden jälkipuoliskolla. Marraskuussa ilmoitimme yksinkertaistavamme Nesteen organisaatiorakennetta ja toimintamallia, jotta yhtiö voi turvata kasvustrategiansa toteutuksen ja vahvistaa pitkän aikavälin kilpailukykyään. Suunnitellun ohjelman arvioidaan tuovan noin 50 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt, joista suurin osa toteutuu vuonna 2024. Vertailuvuoteen 2022 verrattuna myös Neste Excellence -ohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on yli 350 miljoonan euron arvonluonti vuoden 2026 loppuun mennessä.

Vuoden 2024 osalta luotan siihen, että Neste pystyy jatkamaan uusiutuvien tuotteiden kasvustrategiansa menestyksekästä toteutusta ja optimoimaan suorituskykynsä haasteellisemmassa markkinaympäristössä.

Konsernin neljännen vuosineljänneksen 2023 tulos

Nesteen neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 6 303 miljoonaa euroa (6 562 milj.). Korkeammilla myyntimäärillä oli noin 0,3 miljardin euron positiivinen vaikutus, mutta liikevaihto laski johtuen markkina- ja myyntihintojen laskusta, jolla oli noin -0,7 miljardin euron negatiivinen vaikutus. Lisäksi Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli noin -0,2 miljardin euron negatiivinen vaikutus. Lisäksi  trading-toiminnan lisääntymisellä, pääasiassa Öljytuotteissa, oli noin 0,4 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 797 miljoonaa euroa (894 milj.). Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 433 miljoonaa euroa (415 milj.). Kasvun taustalla oli pääasiassa myyntimarginaalin kasvu, kun taas kiinteillä kustannuksilla ja valuuttakursseilla oli negatiivinen vaikutus tulokseen. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate oli 330 miljoonaa euroa (450 milj.). Laskun taustalla oli jalostusmarkkinoiden ja valuuttakurssien heikkeneminen edellisvuodesta. Myyntimäärillä ja kiinteillä kustannuksilla oli positiivinen vaikutus segmentin tulokseen. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 25 miljoonaa euroa (21 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 3 miljoonaa euroa (4 milj.).

Konsernin käyttökate oli 672 miljoonaa euroa (748 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat -255 miljoonaa euroa (-200 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat 128 miljoonaa euroa (48 milj.) ja liittyivät pääasiassa marginaalien ja käyttöhyödykehintojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 407 miljoonaa euroa (563 milj.), ja tilikauden tulos oli 400 miljoonaa euroa (514 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,66 euroa (0,84), ja osakekohtainen tulos oli 0,52 euroa (0,67).

Konsernin koko vuoden 2023 tulos

Nesteen koko vuoden 2023 liikevaihto oli 22 926 miljoonaa euroa (25 707 milj.). Korkeammilla myyntimäärillä oli  noin 1,1 miljardin euron positiivinen vaikutus, mutta liikevaihto laski johtuen markkina- ja myyntihintojen laskusta, jolla oli noin -4,3 miljardin euron negatiivinen vaikutus. Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli noin -0,5 miljardin euron negatiivinen vaikutus liikevaihtoon ja trading-toiminnan lisääntymisellä, pääasiassa Öljytuotteissa, oli noin 0,9 miljardin euron positiivinen vaikutus liikevaihtoon.

Konsernin vertailukelpoinen käyttökate oli 3 458 miljoonaa euroa (3 537 milj.). Uusiutuvat tuotteet -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 1 906 miljoonaa euroa (1 762 milj.). Kasvun taustalla oli pääasiassa myyntimarginaalin ja myyntimäärien kasvu, kun taas kiinteiden kustannusten nousulla ja Yhdysvaltain dollarin heikentymisellä oli negatiivinen vaikutus tulokseen edellisvuoteen verrattuna. Öljytuotteet-segmentin koko vuoden vertailukelpoinen käyttökate oli
1 434 miljoonaa euroa (1 654 milj.). Lasku johtui pääasiassa jalostusmarkkinan laskusta, myyntimäärien kasvusta ja kiinteiden kustannusten noususta sekä Yhdysvaltain dollarin heikentymisestä vuoteen 2022 verrattuna. Marketing & Services -segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli 118 miljoonaa euroa (126 milj.). Muut-segmentin vertailukelpoinen käyttökate oli -2 miljoonaa euroa (-4 milj.).

Konsernin käyttökate oli 2 548 miljoonaa euroa (3 048 milj.). Käyttökatteeseen vaikuttivat varaston arvostustappiot, jotka olivat -827 miljoonaa euroa (-352 milj.), sekä avoimien hyödyke- ja valuuttajohdannaispositioiden käypien arvojen muutokset, jotka olivat -98 miljoonaa euroa (-131 milj.) ja liittyivät pääasiassa marginaalien ja käyttöhyödykehintojen suojaukseen. Tulos ennen veroja oli 1 596 miljoonaa euroa (2 279 milj.), ja tilikauden tulos oli 1 436 miljoonaa euroa (1 891 milj.). Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 2,88 euroa (3,04), ja osakekohtainen tulos oli 1,87 euroa (2,46).

Näkymät

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät 

Maailmantalouden näkymien ja geopoliittisen tilanteen epävarmuus jatkuu. Odotamme markkinoiden epävakauden pysyvän suurena Uusiutuvissa tuotteissa ja Öljytuotteissa. Uusiutuvissa tuotteissa biotikettien  ja krediittien hinnat ovat laskeneet vuoden 2024 alussa alhaisemmalle tasolle vuoteen 2023 verrattuna. Öljytuotteissa jalostusmarkkina on pysynyt suhteellisen vakaana vuoden 2024 alussa.

Ohjeistus

Uusiutuvien tuotteiden kokonaismyyntimäärän odotetaan kasvavan vuodesta 2023 ja nousevan noin 4,4 (+/- 10 %) miljoonaan tonniin vuonna 2024. Uusiutuvan lentopolttoaineen myyntimäärän odotetaan olevan 0,5–1,0 miljoonaa tonnia. Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden 2024 keskimääräisen vertailukelpoisen myyntimarginaalin odotetaan olevan 600-800 dollaria tonnilta.

Öljytuotteiden kokonaismyyntimäärän vuonna 2024 odotetaan olevan pienempi kuin vuonna 2023. Tähän vaikuttaa Porvoon suunniteltu suurseisokki toisella neljänneksellä. Öljytuotteiden koko vuoden 2024 kokonaisjalostusmarginaalin odotetaan olevan pienempi kuin vuonna 2023.

Lisätietoja

Uusiutuvissa tuotteissa on suunniteltu kuuden viikon huoltoseisokki Singaporessa ja neljän viikon huoltoseisokki Rotterdamissa kolmannelle neljännekselle. Lisäksi Singaporen uudelle linjalle on aikataulutettu kahdeksan viikon huoltoseisokki neljännelle neljännekselle. Uusiutuvien tuotteiden koko vuoden myyntimäärään vaikuttavat suunnitellut huoltoseisokit ja Martinezin ylösajon aikataulu sekä täyden kapasiteetin saavuttaminen Singaporen uudella linjalla. Singaporen uudella linjalla saavutettiin tasainen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotanto vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ja uusiutuvan lentopolttoaineen myynnin odotetaan kasvavan toisesta neljänneksestä eteenpäin. Martinez Renewablesin käyttöaste on tällä hetkellä hieman alle 50 % nimelliskapasiteetista, johtuen tulipalosta 2023 vuoden loppupuolella. Korjaustöitä turvallisen ja luotettavan tuotannon saavuttamiseksi edistetään. 

Öljytuotteissa on suunniteltu Porvoon suurseisokki toiselle neljännekselle. Arvioitu investointi on 390 miljoonaa euroa, ja vaikutus vertailukelpoiseen käyttökatteeseen on noin 190 miljoonaa euroa Öljytuotteissa ja 40 miljoonaa euroa Uusiutuvissa tuotteissa. Helmikuun alun kaksipäiväinen lakko vaikutti Porvoon jalostamon asiakastoimituksiin, ja se vaikutti tuotantoon 5–7 päivän ajan.

Marketing & Services -segmentin myyntimäärien ja yksikkökatteiden odotetaan noudattavan edellisvuosien kausiluonteisuutta.

Konsernin kiinteiden kokonaiskustannusten arvioidaan vuonna 2024 olevan jonkin verran korkeammat kuin vuonna 2023. Kasvu on seurausta Porvoon suurseisokista ja rakenteilla olevien kasvuhankkeiden resursoinnista. Kiinteiden kustannusten kasvutrendin odotetaan tasoittuvan vuoteen 2023 verrattuna kustannussäästöjen ja tehokkuustoimenpiteiden johdosta.

Konsernin koko vuoden 2024 rahavirtavaikutteisten investointien odotetaan olevan noin 1,4–1,6 miljardia euroa ilman sulautumisia ja yritysostoja. Kunnossapitoinvestointien osuuden odotetaan olevan noin 40 % ja strategisten investointien osuuden noin 60 %, sillä Porvoon suurseisokki kasvattaa kunnossapitoinvestointeja.

Ehdotus osingonjaoksi

Nesteen politiikkana on maksaa kilpailukykyistä ja ajan myötä kasvavaa osinkoa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 3 835 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa yhteensä 1,20 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan kahdessa erässä. 

Osingon ensimmäinen erä, 0,60 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon ensimmäinen erä maksettaisiin 9.4.2024.

Osingon toinen erä, 0,60 euroa osakkeelta, maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 2.10.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osingon toinen erä maksettaisiin 9.10.2024. Hallitus valtuutetaan päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Esitetty osinko, yhteensä 1,20 euroa osakkeelta, vastaa 3,7 %:n osinkotuottoa osakkeelle (laskettuna osakkeen hinnalla 32,21 euroa vuoden 2023 lopussa), ja se on 41,6 % yhtiön vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta vuonna 2023. Osingonmaksu vuonna 2024 on yhteensä noin 922 miljoonaa euroa.

Puhelinkonferenssi

Englanninkielinen puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille pidetään tänään 8.2.2024 klo 15 Suomen aikaa / klo 13 Lontoon aikaa / klo 8 New Yorkin aikaa. Osallistujat saavat konferenssin puhelinnumeron ja yksilöllisen PIN-koodin rekisteröitymällä seuraavan linkin kautta: https://register.vevent.com/register/BI5e4cd2a5ba7d4bb99c633edbc0c149d9. Puhelinkonferenssia voi myös seurata suorana webcast-lähetyksenä.

Lisätietoja:
Matti Lehmus, toimitusjohtaja, puh. 010 458 11
Martti Ala-Härkönen, talousjohtaja, puh. 040 737 6633
Anssi Tammilehto, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 050 458 843

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä.  Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: