3 Marraskuu 2022

Neste ja matkanjärjestäjä Sunweb Group solmivat kumppanuuden Sunwebin asiakkaiden lennoista aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi uusiutuvalla lentopolttoaineella

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 3.11.2022 klo 10

Euroopan johtaviin matkailualan yrityksiin kuuluva Sunweb Group ja Neste ilmoittivat tänään solmineensa kumppanuuden, jonka perusteella Sunweb Group ostaa Nesteeltä 306 tonnia (385 000 litraa) Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine™ -tuotetta vähentääkseen Sunwebin lentojen kasvihuonekaasupäästöjä. 

Sunweb ostaa uusiutuvaa lentopolttoainetta määrän, jonka aikaansaama päästövähennys vastaa kaikkien Sunweb-lentojen vuonna 2022 tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä. Sunwebillä ei ole omaa lentokalustoa, vaan se käyttää kaupallisten lentoyhtiöiden tarjoamia lentoja sen eri lomakohteisiin. 

Kumppanuus on jatkoa Sunwebin aiemmalle päätökselle lopettaa hiilidioksidipäästökompensaatio. Sen sijaan yhtiö investoi järjestämiensä matkojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen niin, että sen kumppaneina toimivat lentoyhtiöt käyttävät Nesteen uusiutuvaa lentopolttoainetta. Sunweb on ensimmäinen ilman omaa lentokalustoa operoiva matkailualan yritys, joka ostaa uusiutuvaa lentopolttoainetta vähentääkseen ilmastovaikutustaan. 

Uusiutuva lentopolttoaine on tällä hetkellä vastuullisin vaihtoehto fossiiliselle lentopolttoaineelle. Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine voi elinkaarensa aikana vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %* fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Ostamalla uusiutuvaa lentopolttoainetta Sunwebin kaltaiset organisaatiot voivat suoraan vähentää lentomatkustamisen päästöjä ja raportoida uskottavasti vastuullisuussitoumuksiinsa ja tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (Science Based Targets) liittyvät päästövähennykset.

”Vaikka ostamme aluksi pienen määrän uusiutuvaa lentopolttoainetta, tämä on tärkeä askel kohti vastuullisempaa lentämistä. Uusiutuva lentopolttoaine on tehokkain tapa pienentää hiilijalanjälkeämme. Tällä hetkellä alle 0,1 prosenttia kaikesta lentopolttoaineesta maailmanlaajuisesti on uusiutuvaa lentopolttoainetta. Sen käyttöä on lisättävä, jotta lentämisen päästöt pienenisivät. Nyt hankkimamme uusiutuvan lentopolttoaineen määrä vastaa 0,5 prosenttia kaikesta lennoillamme vuonna 2022 käyttämästämme lentopolttoaineesta, millä varmistamme miljoonalle Sunweb Groupin asiakkaalle vähäpäästöisemmät lennot. Näin haluamme osoittaa, että kestävä kehitys on kaikkien vastuulla”, sanoo Chris Oskam, Head of Sustainability, Sunweb Group.

”Neste on sitoutunut edistämään ilmailualan kestävää kehitystä ja tekemään yhteistyötä samoihin tavoitteisiin pyrkivien innovatiivisten ja tulevaisuuteen suuntautuneiden kumppanien kanssa. Se on menestyksen edellytys. Euroopan suurimpiin matkailualan yrityksiin kuuluva Sunweb Group kantaa vastuunsa ostamalla uusiutuvaa lentopolttoainetta, jolla se suoraan vähentää asiakkaidensa päästöjä. Kumppanuutemme on ensimmäinen laatuaan, ja toivomme sen innostavan muita tulevaisuuteen suuntautuneita organisaatioita. Maailma tarvitsee tällaisia edelläkävijöitä matkalla kohti kestävämpää tulevaisuutta”, sanoo Jason Reichow, Vice President, Business Development, Renewable Aviation, Neste.

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine on niin sanottu drop-in-polttoaine, joka on jo saatavilla ja jota voidaan käyttää nykyisissä moottoreissa ja lentoasemien polttoaineiden jakelujärjestelmissä ilman niihin tehtäviä uusia investointeja. Se valmistetaan vastuullisesti hankituista uusiutuvista jätteistä ja tähteistä, kuten käytetystä paistorasvasta ja eläinrasvajätteestä. Vuoden 2023 loppuun mennessä Nesteen vuotuinen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti kasvaa 1,5 miljoonaan tonniin (1,875 miljardia litraa), millä tuetaan ilmailu- ja matkailualaa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

*) Puhtaassa muodossa käytettynä. Laskettu vakiintuneilla elinkaariarvioinnin menetelmillä (esim. CORSIA)

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja:           

Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.  

Sunweb Group: Martine Langerak, Head of Communications & PR, puh. +31 6 531 316 04
sähköposti: martine.langerak@sunwebgroup.com

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi 

About Sunweb Group

As one of the largest travel operators in Europe, Sunweb Group is the driving force behind brands across seven international markets - in the Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden, France, UK, and Germany.

At Sunweb Group, our ambition is to become the leading digital holiday expert. We'll do this by continuing to develop distinctive digital brands that stand out and create personal and unique memories together with our partners. To achieve this, we're not afraid to do things differently, shaking up the market and setting new and bolder standards.

Sunweb and Eliza was here are the group's best-known brands. Sunweb leads the way in online package holidays for sun worshippers and winter sports enthusiasts alike. Eliza was here is focussed on small-scale trips to unique destinations for the inquisitive traveller.

With around 500 employees and more than 300 tour guides and area managers in local destinations, we're always there for our customers. And as an employer, Sunweb Group are proud of our unique attitude. We encourage our people to strive for both personal and professional growth and to make a meaningful impact every day.

This combination of our people-focussed ethos, centralised management and strong online business model has paid off with more than a million happy customers for Sunweb Group every year. Sunweb Group were acquired by Triton Fund V in February 2019, and we look forward to continuing to make travel a pleasure for millions more.

Liitetiedostot: