29 Huhtikuu 2021

Neste kasvattaa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteettiaan jopa 500 000 tonniin vuodessa Rotterdamin uusiutuvien tuotteiden jalostamollaan

The image shows a section of the refinery during nighttime.
Neste Oyj, Lehdistötiedote, 29.4.2021 klo 8.30

Neste, maailman suurin jätteistä ja tähteistä jalostetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja, tekee muutoksia nykyiseen uusiutuvien tuotteiden tuotantokapasiteettiinsa Alankomaiden Rotterdamissa uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoa varten. Tällä hetkellä jalostamolla tuotetaan pääasiassa Neste MY uusiutuvaa dieseliä™. Jalostamolla tehtävien muutosten myötä Neste pystyy tarvittaessa tuottamaan 500 000 tonnia uusiutuvaa lentopolttoainetta vuodessa nykyisellä jalostuskapasiteetillaan. Investoinnin arvo on noin 190 miljoonan euroa. 

Neste odottaa hankkeen valmistuvan vuoden 2023 toisella puoliskolla. Muutos vahvistaa Nesteen jalansijaa Alankomaissa ja on osoitus etenkin Nesteen, Alankomaiden hallituksen ja Rotterdamin sataman yhteisistä vastuullisuustavoitteista. Kun otetaan huomioon käynnissä olevat Singaporen jalostamon laajennustyöt, Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti vuoden 2023 loppuun mennessä on 1,5 miljoonaa tonnia. Nesteen vuotuinen uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantokapasiteetti on tällä hetkellä 100 000 tonnia. Neste MY uusiutuvalla lentopolttoaineella™ on sellaisenaan käytettynä jopa 80 prosenttia* pienemmät kasvihuonekaasupäästöt koko elinkaarensa aikana kuin fossiilisilla lentopolttoaineilla.

”Uusiutuvan lentopolttoaineen tuotantoon tehtävä investointi Rotterdamissa on jälleen tärkeä askel toteuttaessamme kasvustrategiaamme: haluamme olla globaali johtaja uusiutuvissa ja kiertotalousratkaisuissa. Neste on sitoutunut tukemaan asiakkaitaan, jotta ne voisivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Kun ilmailuala todennäköisesti palaa kasvu-uralle toivuttuaan koronapandemiasta, kasvavat myös tarve ja paine toimia ilmailusta aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Tähän uusiutuvat lentopolttoaineet tarjoavat huomattavia mahdollisuuksia”, Nesteen toimitusjohtaja Peter Vanacker sanoo. 

”Ilmailuala on käännekohdassa kohti kestävämpää tulevaisuutta”, sanoo Thorsten Lange, Nesteen uusiutuvat lentopolttoaineet -liiketoiminnasta vastaava johtaja. ”Laajentamalla uusiutuvien lentopolttoaineiden tuotantokapasiteettia tuemme ilmailualaa sen pyrkimyksissä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja ilmastovaikutuksia tulevina vuosina. Olemme tyytyväisiä pystyessämme vastaamaan uusiutuvan lentopolttoaineen kasvavaan kysyntään, jota vauhdittavat myös Euroopan unionin ilmastotavoitteet. Tavoitteiden pohjalta laaditaan pian ehdotus koko Euroopan kattavaksi sitovaksi lainsäädännöksi, minkä edistämisessä Alankomailla on ollut hyvinkin keskeinen asema. Uusiutuvan lentopolttoaineen käyttö vähentää välittömästi kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla vähennetään myös muita kuin hiilidioksidipäästöistä johtuvia vaikutuksia, jotka ovat merkittävä osa ilmailusta aiheutuvien päästöjen kokonaisilmastovaikutuksista**. Kaiken lisäksi uusiutuvaa lentopolttoainetta on jo nyt saatavilla.”

Aiemman ilmoituksensa mukaisesti Neste jatkaa valmisteluja mahdollistaakseen yhtiön hallituksen lopullisen investointipäätöksen mahdollisesta uudesta maailmanlaajuisesta uusiutuvien tuotteiden jalostamon sijaintipaikasta vuoden 2021 loppupuolella tai vuoden 2022 alussa.

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.
**) Päivitetty analyysi ilmailun muista kuin hiilidioksidipäästöistä johtuvista ilmastovaikutuksista ja mahdollisista poliittisista toimista EU:n päästökauppadirektiivin 30 artiklan 4 kohdan mukaisesti, EASA, marraskuu 2020.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Thorsten Lange, Renewable Aviation -liiketoimintayksikön johtaja ja Matti Lehmus, Renewables Platform -liiketoimintayksikön johtaja. Ota yhteyttä Nesteen mediapalveluun, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00 EET).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi