25 Maaliskuu 2021

Neste liittyy eFuel Alliance -edunvalvontajärjestöön

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 25.3.2021, klo 9

Neste maailman johtava uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottaja, on liittynyt eFuel Alliance -edunvalvontajärjestöön. eFuel Alliance tukee uusiutuvista raaka-aineista valmistettavien synteettisten nestemäisten biopolttoaineiden teollista tuotantoa. Berliinistä ja Brysselistä käsin toimivassa eFuel Alliancessa toimii yrityksiä ja organisaatioita, jotka tuottavat synteettisiä nestemäisiä sähkö- ja biopolttoaineita ja edistävät niiden käyttöä liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

Maailmanlaajuisesti polttomoottorikäyttöisiä ajoneuvoja on tällä hetkellä yli 1,3 miljardia, ja lisäksi liikennöinnissä on noin 22 000 lentokonetta, joille ei ole näköpiirissä kustannustehokkaita teknologisia vaihtoehtoja. Nämä nyt olemassa olevat ajoneuvot ja lentokoneet säilyvät liikenteessä ja muodostavat perustan liikkumiselle myös tulevina vuosikymmeninä. Vähähiiliset polttoaineet ovat ainoa kestävä ratkaisu nykyisten polttomoottorien kasvihuonekaasujen vähentämiseksi maailmanlaajuisesti.

”Synteettisiä sähköpolttoaineita ja kestäviä biopolttoaineita tarvitaan liikenteen kasvihuonepäästöjen vähentämiseksi ja EU:n vuoden 2050 ilmastotavoitteen saavuttamiseksi. Nesteestä yhteenliittymä saa innovatiivisen ajatusjohtajan ja vahvan kumppanin uusiutuvien polttoaineiden alalla. Nesteen liittyminen jäseneksi on osoitus eFuel Alliancen merkityksen kasvusta Euroopassa, mikä on meille erittäin tärkeää pyrkiessämme muuttamaan eurooppalaista sääntelyä”, eFuel Alliancen toimitusjohtaja Ralf Diemer sanoo.

”Olemme iloisia voidessamme olla osa tätä edunvalvontajärjestöä tekemässä yhteistyötä uusiutuvien polttoaineratkaisujen edistämiseksi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Ilmastokriisin vastaisessa taistelussa tarvitaan kaikkia ratkaisuja. Polttomoottorin kieltäminen lopettaisi kestävien drop-in-ratkaisujen, kuten vihreästä sähköstä ja kestävästä biomassasta valmistettujen polttoaineiden käytön. Meillä ei ole varaa sulkea näitä vaihtoehtoja pois, jos haluamme saavuttaa ilmastotavoitteet ja vähentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä. Vastuullisesti tuotetut sähkö- ja biopolttoaineet voivat korvata puolet kaikista tieliikenteessä käytettävistä fossiilisista polttoaineista vuoteen 2040 mennessä”, sanoo Carl Nyberg, Nesteen Renewable Road Transportation -liiketoimintayksikön johtaja. Hän on myös eFuel Alliance hallituksen jäsen 24. maaliskuuta 2021 alkaen.

Jo tällä hetkellä kokonaan uusiutuvista raaka-aineista valmistettua Neste MY uusiutuvaa dieseliä käyttävät asiakkaat voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjään jopa 90 prosenttia* fossiiliseen dieseliin verrattuna. Tämä korkealaatuinen polttoaine on drop-in-ratkaisu, mikä tarkoittaa, että sitä voidaan käyttää ilman muutoksia nykyisiin dieselmoottoreihin tai logistiikkaan. Polttoainetta on saatavilla asiakkaille Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa, Liettuassa sekä Kalifornian ja Oregonin osavaltioissa Yhdysvalloissa.  

*) Elinkaaren aikaisten päästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen, puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00 EET)

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94% yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Tietoa eFuel Alliancesta

eFuel Alliance on eturyhmä, joka pyrkii saamaan sähköpolttoaineille poliittisen ja yhteiskunnallisen hyväksynnän ja varmistamaan niiden ottamisen sääntelyn piiriin. Yhteenliittymässä on yli 120 sähköpolttoaineiden tuotannon arvoketjuun kuuluvaa yritystä. Eturyhmä puolustaa oikeudenmukaista kilpailua ja kaikkien päästöjä vähentävien merkityksellisten ratkaisujen tasapuolisia toimintaedellytyksiä. eFuel Alliance on sitoutunut vahvasti ilmastonsuojeluun, ja se pyrkii saamaan laajemman tunnustuksen merkittävälle panokselle, jonka sähköpolttoaineet voivat antaa kestävyyden ja ilmastonsuojelun parantamiselle. Yhteenliittymän tavoitteena on helpottaa uusiutuvista energialähteistä valmistettujen hiilineutraalien polttoaineiden teollista tuotantoa ja laajaa käyttöä.