26 Huhtikuu 2021

Nesteen uusiutuva polttoöljy vähentää Lumenen tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 26.4.2021 klo 9

Suomalainen kosmetiikkavalmistaja Lumene ottaa kevään aikana Neste MY uusiutuva polttoöljy™ -tuotteen käyttöön tehtaallaan Espoon Kauklahdessa. Uusiutuva polttoöljy korvaa tehtaalla aiemmin käytössä olleen fossiilisen polttoöljyn. Vaihtamalla Nesteen alkuvuodesta 2021 markkinoille tuomaan uuteen uusiutuvaan ratkaisuun Lumene voi vähentää tuotteiden valmistusprosessissa tarvittavan prosessihöyryn tuotannosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 %* verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön. 

“Vastuullisuus on yksi Lumenen perusarvoista ja meille on ensiarvoisen tärkeää tuotteiden laadun ja ympäristöystävällisyyden varmistaminen koko tuotteen elinkaaren aikana. Olemme viimeisen vuoden aikana keskittyneet Kauklahden tehtaamme kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen, ja Nesteen uusiutuvan polttoöljyn käyttöönotto on yksi konkreettinen muutos. Korvaamalla fossiilisen polttoöljyn uusiutuvista raaka-aineista valmistetulla vaihtoehdolla, voimme vaikuttaa merkittävästi tehtaamme kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseen tässä ja nyt”, sanoo Lumenen tuotantojohtaja Kristina Enqvist.

Lumenen tehtaan ainoa suora päästölähde on ollut fossiilinen polttoöljy. Se on muodostanut tehtaalla käytettävän energian kokonaiskulutuksesta keskimäärin 10 %. Vuonna 2020 Lumenen kuluttama fossiilisen polttoöljyn määrä aiheutti kasvihuonekaasupäästöjä 192 000 kiloa. Kun tämä korvataan uusiutuvalla polttoöljyllä, päästövähenemä vastaa keskimäärin 70 henkilöauton poistamista Suomen tieliikenteestä vuodeksi. 

Uusiutuva polttoöljy kulkee myös vähäpäästöisemmin

Neste toi alkuvuodesta 100 %:sti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun polttoöljyn markkinoille ensimmäisenä Suomessa. Se tukee osaltaan Suomen tavoitetta tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä ja edesauttaa päästövähennysten saavuttamista lämmitys- ja työkonesektorilla. 

“Olemme sitoutuneet vähentämään asiakkaidemme kasvihuonekaasupäästöjä vuosittain 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Kumppanuutemme Lumenen kanssa syvenee, kun vähennämme yhdessä kosmetiikkatuotannon päästöjä. Kun tarkastellaan tuotteiden elinkaaren aikaisia päästöjä, myös polttoaineen kuljetuksella tehtaalle on merkitystä. Uusiutuva polttoöljy tuodaan Porvoon jalostamoltamme Lumenen tehtaalle Nesteen säiliöautoilla, jotka käyttävät uusiutuvaa dieseliä. Näin vähennämme samalla ajokilometrien aikana syntyviä päästöjä”, sanoo Nesteen vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen. 

“Kestävämpää huomista ei voi saavuttaa yksin, ja siksi kumppanien välinen yhteistyö vastuullisuudessa on ratkaisevan tärkeää”, sanoo Enqvist. 

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2009/28/EY) mukainen.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja 

Lisätietoa

Heidi Peltonen, Vastuulliset kumppanuudet, Marketing & Services -liiketoimintayksikkö, Neste. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00).

Jenny Paulamäki, Global Head of PR and Communications, Lumene. Yhteydenotot: 050 3491 733 / jenny.paulamaki@lumene.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun ja kiertotalouden vauhdittamiseen. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94% yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi

Liitetiedostot: