Tuote

Neste Biohydraulic SE 15


Neste Biohydraulic SE 15
Biohajoava hydrauliöljy

SUORITUSKYKYLUOKITUKSET
ISO VG 15
ISO 15380 L-HEES

HYVÄKSYNNÄT
SS 15 54 34 Environmentally acceptable

KUVAUS
Neste Biohydraulic SE 15 on täyssynteettinen luonnossa nopeasti biohajoava hydrauliöljy, joka on valmistettu uusiutuvista luonnon raaka-aineista. Se on myrkytön ja ympäristöä vähän kuormittava. Neste Biohydraulic SE 15 sopiii erityisesti hydraulijärjestelmiin, joissa vuotojen tai letkurikkojen johdosta luontoon päässyt tavallinen öljy voi aiheuttaa vakavan ympäristöhaitan.
Neste Biohydraulic SE 15:n erinomaiset kylmäominaisuudet takaavat häiriöttömän käytön myös talvella erityisesti silloin kun järjestelmässä on paljon kylmäkäynnistyksiä.

OMINAISUUDET JA HYÖDYT
- Ympäristöystävällinen
- Erittäin hyvät kylmäaominaisuudet
- Erinomainen voitelevuus
- Ei ohene käytössä

TYYPILLISET ANALYYSIARVOT
Tiheys 15 °C 924 kg/m³ ASTM D4052
Leimahduspiste (COC) > 200 °C ASTM D92
Jähmepiste −51 °C ASTM D5949
Viskositeetti @ 100 °C 3,8 cSt ASTM D445
Viskositeetti −10 °C 160 cSt ASTM D445
Viskositeetti @ 40 °C 15 cSt ASTM D445
Viskositeetti −20 °C 540 ASTM D445 cSt ASTM D445
Viskositeetti −30 °C 1200 cSt ASTM D445
Viskositeetti-indeksi 155 ASTM D2270

KÄYTTÖKOHTEET
Neste Biohydraulic SE 15 soveltuu esimerkiksi vedenpuhdistamoihin, puunkäsittelykoneikkoihin, laivoihin ja satamalaitteisiin. Neste Biohydraulic SE 15 on erittäin hyvä kylmäominaiksuuksiltaan ja sopii vaativaan kylmäkäyttöön. Neste Biohydraulic SE 15 on sekoituskelpoinen muiden synteettisten, esteriperustaisten hydrauliöljyjen kanssa. Neste Biohydraulic SE 15 sopii käytettäväksi tavallisen mineraalihydrauliöljyjen tilalla. Kun siirrytään mineraaliöljystä Neste Biohydraulic SE 15:n käyttöön tulee järjestelmä tyhjentää mahdollisimman perusteellisesti.