Uusiutuva Lentopolttoaine lentoyhtiöille

 

 

Uusiutuva Lentopolttoaine
lentoyhtiöille 

 

 

 

 

 

 

TURVALLINEN JA NOPEA RATKAISU LENTÄMISEN PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMISESSÄ

Kaupallisesti saatavilla ja käytössä läpi maailman. Tänään.

Lentoteollisuus pyrkii saavuttamaan nollahiilipäästöt vuoteen 2050 mennessä. Samaan aikaan matkustajalentoliikenteen ja rahdin ennustetun kasvun myötä lentokoneiden päästöjen kasvun odotetaan kasvavan lähivuosina. Näiden päästöjen vähentäminen on valtava haaste. Monet vaihtoehdot fossiilisille polttoaineille, kuten vety tai sähköistys, eivät ole lentomatkailualalla lähitulevaisuudessa saatavilla.

Onneksi nykyään on saatavilla ratkaisu fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen: Neste MY Uusiutuva LentopolttoaineTM (SAF).

Neste MY Uusiutuva LentopolttoaineTM on turvallinen ja nopea korvaaja fossiiliselle lentopolttoaineelle, ja se on välttämätön alan siirtymiselle vähähiilisempään toimintaan. Sitä käyttävät tällä hetkellä monet johtavat kaupalliset lentoyhtiöt, mukaan lukien KLM, Lufthansa, Delta ja American Airlines, sekä rahtiyhtiöt, kuten DHL Express, Amazon Prime Air ja UPS.

 

Hyödyt lentoyhtiölle uusiutuvan lentopolttoaineen käytöstä

Reduce greenhouse gas (GHG) emissions

Pienemmät kasvihuonekaasupäästöt

Neste MY Uusiutuva LentopolttoaineTM on vähäpäästöisempi vaihtoehto fossiilisille polttoaineille, ja se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 %* polttoaineen elinkaaren aikana verrattuna perinteiseen fossiiliseen lentopolttoaineeseen. Lentoyhtiöt voivat pienentää hiilijalanjälkeään ja saavuttaa ilmastotavoitteensa nopeammin.
Available today and future-proof

Saatavilla välittömästi

SAF on drop-in-ratkaisu, jonka avulla lentoyhtiöt voivat vähentää päästöjä ilman uusia investointeja tai moottoreiden muutoksia.
Sustainability leadership

Edelläkävijyys vastuullisuudessa

Lentoyhtiöt voivat luoda lisäarvoa asiakkailleen tarjoamalla vähäpäästöisempää lentämistä palveluna sekä luoda lisäarvoa sijoittajille sekä muille sidosryhmille lainsäädännön vaatimusten täyttämisen rinnalla.

*) Laskettu elinkaariarvioinnin (LCA) menetelmillä, kuten CORSIA-metodologialla.