Tuotteen edut

Jopa 80% pienempi hiilijalanjälki verrattuna fossiiliseen lentopolttoaineeseen

Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen™ avulla voidaan saavuttaa jopa 80% vähennys kasvihuonekaasupäästöistä polttoaineen elinkaaren aikana verrattuna tavalliseen fossiiliseen lentopolttoaineeseen (mukaan lukien tuotannon ja logistiikan vaikutukset).

Valmistettu 100 % uusiutuvista jäte- ja tähderaaka-aineista 

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine on valmistettu 100% uusiutuvista ja kestävistä jäte- ja tähderaaka-aineista. Lentopolttoaineen valmistuksessa käyttämämme raaka-aineet koostuvat uusiutuvista ja kestävistä jätteistä ja tähteistä, kuten käytetystä paistorasvasta sekä eläinrasvajätteestä.

Paikalliset päästöt vähenevät huomattavasti

Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen käytön avulla voidaan vähentää paikallisia hiilidioksidipäästöjä. Polttoaineen käyttö vähentää myös haitallisia hiukkasia, kuten rikkidioksidi- ja typpioksidi-päästöjä. Tuote palaa puhtaana – ilman rikkiä, happea ja aromaattisia aineita – korkealla energiapitoisuudella. 

Laatuvaatimukset

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine on kemiallisesti identtinen fossiilisen lentopolttoaineen kanssa. Polttoaine täyttää ilmailualan tiukimmatkin turvallisuus- ja laatuvaatimukset, ja se on sertifioitu ASTM D7566 mukaisesti. 

Helposti käyttöönotettava 100 % drop-in polttoaine 

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine on 100-prosenttisesti yhteensopiva nykyisen suihkumoottoritekniikan ja polttoaineen jakeluinfrastruktuurin kanssa sekoitettuna fossiiliseen lentopolttoaineeseen (D1655). Siksi mitään lisäinvestointeja tai muutoksia ei tarvita. Polttoaine puhtaassa muodossa on ASTM D7566 hyväksytty. Sekoitettuna tavalliseen fossiiliseen lentopolttoaineeseen enintään 50 prosenttiin saakka, polttoaine sertifioidaan uudelleen ASTM D1655.

Erinomainen suorituskyky

Neste MY Uusiutuvalla Lentopolttoaineella on korkea setaaniluku, 75 ja yli, mikä varmistaa tehokkaan ja puhtaan palamisen. Sen energiasisältö on korkeampi kuin tavalisessa fossiilisessa lentopolttoaineessa. Lufthansan testitulosten mukaan Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen käytöllä onnistuttiin testijakson aikana vähentämään hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 1 500 tonnia. Myös polttoaineen kulutus oli 1 prosentin pienempi fossiiliseen lentopolttoaineeseen verrattuna. Testitulosten mukaan lentokoneet moottoreineen toimivat erinomaisesti koko testijakson ajan. Lentokoneen polttokammiot, turbiinit ja polttoainejärjestelmän osat olivat testien aikana ja sen jälkeen erinomaisessa kunnossa. Polttoainesäiliöissä ei havaittu mitään merkkejä pilaantumisesta tai korroosiosta, eikä pidempiaikainen säilyttäminen vaikuttanut polttoaineen laatuun.

Erinomaiset varastointiominaisuudet

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine on puhtaasti hiilivety, joten sitä voidaan varastoida pitkäksi aikaa laadun heikentymättä. 

Ylivoimaiset kylmäominaisuudet

Neste MY Uusiutuvan Lentopolttoaineen jäätymispiste on -47 °C ja alempi, ja polttoaine soveltuu käytettäväksi äärimmäisissä kylmäolosuhteissa.

Kaupallisesti käytetty 

Neste MY Uusiutuva Lentopolttoaine on kaupallisessa käytössä markkinoilla ja tuotantovolyymia nostetaan jatkuvasti. Neste tekee yhteistyötä esimerkiksi Air BP:n kanssa ja on toimittanut uusiutuvaa lentopolttoainetta asiakkaille Ruotsissa ja Ranskassa. Lisäksi Lufthansa ja KLM käyttävät Nesteen uusiutuvan lentopolttoaineen ja fossiilisen lentopolttoaineen sekoitusta Frankfurtista ja Amsterdamista lähtevillä lennoillaan.

LATAA ENGLANNINKIELINEN MATERIAALI: WHAT IS NESTE MY RENEWABLE JET FUEL (RJF)?