Matkustajille

Lentämisen ympäristökustannukset ovat valtavat ja kasvavat jatkuvasti. Sekä yritys- että yksityismatkustajille lentomatkustaminen on usein suurin kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja. Matkustajat ovat yhä enemmän huolissaan omasta hiilijalanjäljestään ja etsivät jatkuvasti tapoja vähentää päästöjä. Jotkut ovat vähentäneet lentämistä tai jopa lopettaneet lentämisen kokonaan niin sanotun Greta-ilmiön (tietoisuus ihmiskunnan vaikutuksista maapallolle ja halu tehdä muutoksia) sekä lentohäpeän (flyg skam) takia.

Joissakin tapauksissa lentäminen on kuitenkin välttämätöntä, ja siksi tarvitaan keinoja lentämisestä aiheutuvien päästöjen vähentämiseksi. Lentoliikenteen päästöjen vähentämiseksi on olemassa ratkaisuja, mutta osa ratkaisuista ei vaikuta lentämisen suoriin päästöihin tai niitä ei ole vielä saatavilla. Lentoliikenteen on vähennettävä omia päästöjään, ja siksi vaihtoehtoiset polttoaineet, kuten vastuulliset lentopolttoaineet, tarjoavat ratkaisun. Neste MY uusiutuva lentopolttoaine on saatavilla markkinoilla korvaamaan fossiilisen polttoaineen käytön lentämisen suorien päästöjen vähentämiseksi.

Yritysmatkustajille uusiutuvat lentopolttoaineet tarjoavat monia etuja:

  • ​ Yritykset pystyvät vähentämään omaa hiilijalanjälkeään liikematkoillaan suosimalla lentoyhtiöitä, jotka käyttävät uusiutuvia lentopolttoaineita.
  • ​ Yritykset nähdään edelläkävijöinä ja heitä pidetään ympäristötietoisina sekä sosiaalisesti vastuullisina.
  • ​ Lentoasemilla on oikeutus toimintansa kasvuun ja voivat samalla myös kasvattaa PR- ja markkinointi-arvoaan osallistumalla vastuullisten lentopolttoaineiden käyttöön ja kehityshankkeisiin.

Hyödyt matkustajille:

  • ​ Matkustajat pystyvät vähentämään omaa hiilijalanjälkeään suosimalla lentoyhtiöitä, jotka käyttävät uusiutuvia lentopolttoaineita.
  • ​ Matkustajia pidetään sosiaalisesti vastuullisina kansalaisina.
  • ​ Matkustajilla on mahdollisuus osallistua kanta-asiakasohjelmiin ja kerätä etuja ja palkkioita lentämällä vastuullisesti.