Olet täällä

100% uusiutuvaa ja kierrätettyä

Neste RE valmistetaan kokonaan ilman neitseellistä fossiilista öljyä. Se on 100-prosenttisesti uusiutuvista ja kierrätetystä raaka-aineista valmistettu tuote, jota voidaan käyttää vähentämään fossiilisiin öljyihin perustuvien syöttöaineiden tarvetta ilmastoystävällisempien polymeerien ja kemikaalien valmistuksessa.

Neste RE ikonit

Uusiutuvaa

Neste RE:n uusiutuva komponentti valmistetaan 100-prosenttisesti biopohjaisista raaka-aineista, pääasiassa jäte- ja tähdeöljyistä ja rasvoista, kuten käytetystä ruokaöljystä. Komponentti voi koostua uusiutuvista hiilivedyistä nestemäisessä muodossa tai kaasumaisesta uusiutuvasta propaanista. Hyväksymme vain kestävästi tuotetut uusiutuvat raaka-aineet.

Neste tuottaa uusiutuvia tuotteitaan, mukaan lukien uusiutuvat syöttöaineet muovien tuotantoon, omalla patentoidulla NEXBTL-jalostustekniikallaan tuotantolaitoksillaan Porvoossa, Rotterdamissa ja Singaporessa. Näiden laitosten yhteenlaskettu jalostuskapasiteetti on 3 miljoonaa tonnia uusiutuvia tuotteita vuodessa. Nesteen uusiutuvien tuotteiden valmistuksen kokonaiskapasiteetin odotetaan kasvavan 4,5 miljoonaan tonniin vuoden 2022 puoliväliin mennessä Singaporen jalostamon laajennushankkeen myötä. 

Kierrätettyä

Neste RE:n kierrätetty komponentti koostuu kemiallisesti kierrätetystä muovijätteestä. Kemiallinen kierrätys antaa mahdollisuuden käyttää muovijätettä, jota ei voida kierrättää mekaanisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi värilliset, monikerroksiset tai monimateriaalipakkaukset ja -kalvot.

Neste RE: n uusiutuvia ja kierrätettyjä komponentteja voidaan käyttää erikseen tai sekoituksena. Sen avulla edelläkävijäyrityksiä voivat saavuttaa materiaaleihin liittyvät vastuullisuustavoitteensa ja kehittää vastuullisempi tuotteita ja tuotevalikoimia.

Neste kehittää kemiallisen kierrätyksen kapasiteettia useiden muovialan arvoketjuun kuuluvien kumppaneiden kanssa. Olemme asettaneet itsellemme tavoitteen prosessoida vuosittain yli miljoona tonnia muovijätettä vvuodesta 2030 lähtien. Valmistelemme tekemään omalla jalostamollamme teollisen mittakaavan koeajoja nesteytetyllä jätemuovilla vuonna 2020. Tässä yhteydessä tuotamme ensimmäisiä määriä kierrätettyä, korkealaatuista raaka-ainetta uusien muovien valmistukseen.

Turvallista käyttää

Vaikka Neste RE on valmistettu pääasiassa erilaisista uusiutuvista ja kierrätetyistä jätteistä ja tähteistä, se on puhdasta ja korkealaatuista raaka-ainetta, jota voidaan turvallisesti käyttää polymeerien valmistuksessa ja jopa herkissä ja korkealaatuista muovia vaativissa muovien käyttökohteissa.