LubeService Labline

Öljyt ovat kaikkien mekaanisten laitteiden toiminnalle kriittisiä — öljyjen laatu ja kunto heijastelee koko laitteiston toimintaa.

Huippulaatuiset voiteluaineet yhdessä LubeService Labline-öljyanalyysipalvelun kanssa varmistavat teollisuuslaitteistojen optimaalisen toiminnan.

Labline-palvelulla öljyn kuntoa seurataan säännöllisesti otettavilla öljynäytteillä, jotka analysoidaan laboratoriossa. Analyysin tulos antaa kattavan kuvan öljyn sen hetkisestä kunnosta. Nesteen asiantuntijat antavat analyysin pohjalta toimenpidesuosituksia.

"Uusissa teollisissa laitteissa liikkuvien osien välykset voivat olla hyvinkin pieniä, noin 0,5-20 mikrometriä. Jotta laitteistot säilyvät toimintavarmoina, voiteluaineiden puhtaus korostuu. LubeService Labline -öljyanalyysipalvelulla saadaan tietoa jopa mikrometrin kokoisista partikkeleista voiteluaineissa."
Roy Jåfs, Tuotepäällikkö

LubeService Labline -öljyanalyysipalvelulla saadaan huipputarkka kuva laitteistoa rasittavista partikkeleista

Teollisuusympäristöjen ilman epäpuhtaudet asettavat tyypillisesti haasteita voiteluaineille: voiteluaineisiin ja öljyihin kertyy partikkeleita ja epäpuhtauksia mm. täyttöjen yhteydessä sekä ilmansuodattimien kautta. Epäpuhtaudet rasittavat laitteistoja ja aiheuttavat vikaantumista. Siksi öljynvaihdot tehdään tyypillisesti ennakoiden. LubeService Labline -palvelun avulla laitteistojen voiteluöljyjen kunnosta saadaan täsmällistä tietoa, sillä LubeService Labline antaa tietoa jopa mikrometrin kokoisista partikkeleista voiteluaineissa. Näin öljyvaihtovälit voidaan maksimoida, ja turhilta öljynvaihdoilta vältytään.

Neste LubeService Lablinen yhteenveto

  • LubeService Labline -öljyanalyysipalvelu perustuu voiteluöljyn seurantaan laboratorioanalyysien perusteella.
  • Näytteet otetaan sovituin väliajoin – frekvenssi riippuu mm. koneesta ja sen kuormituksesta.
  • Analyysi tehdään suomalaisessa laboratoriossa ja vastaukset saadaan nopeasti.
  • Tulosten perusteella nähdään laitteiston kunto, vältetään ylimääräisiä korjaustarpeita ja arvioidaan voiteluaineen vaihtotarvetta.
  • Samalla maksimoidaan öljynvaihtovälit – käyttövarmuudesta tinkimättä.
  • Sopii muun muassa erilaisten kiinteiden laitteiden voiteluöljyn laadun seurantaan sekä liikkuvan kaluston voiteluöljyn, esimerkiksi moottoriöljyn laadun seurantaan.