Vanliga frågor

1. Neste-appen
 
1.1 Varifrån får jag appen och vad heter den?
Du kan ladda ner Neste-appen från Google Play eller App Store webbutiker.
 
1.2 Hur fungerar Neste-appen?
Neste-appen är ett tryggt och lätt sätt att betala för tankningar på Nestestationer med antingen Neste Privatkort eller debet-/kreditkort. Användaren svänger in till Nestestationen, öppnar appen och loggar in. Nestes app känner igen på vilken Nestestation du befinner dig, baserat på lokaliseringsuppgifter från din mobil, och du kan börja tanka. Tryck på börja tanka-knappen, välj rätt pump, godkänn betalningstransaktionen, och sen är du klar.
 
1.3 Kan jag använda Neste-appen med vilken mobil enhet som helst?
Neste-appen fungerar i följande smarttelefoner:
  • iPhone: operativsystem iOS 11.0 eller senare
  • Android: operativsystem Android 5.0 eller senare
 
1.4 Kan appen användas utan betalningsfunktion?
Ja, appen kan användas för att söka stationer och bläddra bland erbjudanden. 
 
1.5 Kan jag börja använda appen utan Nestes kort?
Du kan börja använda appen utan Neste-kort, men för att använda betalningsfunktionen behöver du antingen Nestes Privatkort eller ett debet- eller kreditkort (Visa, Mastercard eller American Express).
 
2. Mobilbetalning
 
2.1 Vad är mobilbetalning?
Mobilbetalning är en enkel, snabb och bekväm betalningsfunktion som finns i Neste-appen. Med mobilbetalning kan du i bilen betala för tankningen med din mobiltelefon. Tankningar debiteras från det debet-, kredit- eller Neste Privatkort som är kopplat till mobilbetalningsfunktionen. Debet- och kreditbetalningar debiteras direkt från aktuellt kort. Som användare av Neste Privatkort får du hem en praktisk samlingsfaktura över dina tankningar.
 
2.2 Ersätter mobilbetalning traditionella betalningsformer på Nestes stationer?
Mobilbetalning blir ett nytt betalsätt parallellt med befintliga betalsätt.
 
3. Brukstagning
 
3.1 Hur kan jag börja med mobilbetalning?

Befintliga Neste privatkortskunder får tillgång till betalfunktionen efter bankinloggning.

 
Genom Neste-appen kan du också teckna ett avtal om Neste Privatkort. Då får du tillgång till betalfunktionen efter registrering och kreditbeslut. Typiskt kan man börja användningen i realtid, i undantagsfall kan ansökan kräva manuell hantering. I sådana fall får man tillgång till betalfunktionen inom några dagar. Som ny kund skickas inte något traditionellt betalkort till dig, men om du vill kan du beställa ett sådant från vår kundtjänst.
 
Om du vill använda Neste-appens mobilbetalning tillsammans med ditt debet- eller kreditkort klickar du på knappen "Börja använda mobilbetalning" i applikationens flik Tankning. Tjänsten kräver identifiering med kortnummer, giltighetstid och säkerhetsnummer.
 
3.2 Hur byter man betalkort?
1) Om du använder debet- eller kreditkort som betalsätt kan du byta betalkortet mot ett annat debet- eller kreditkort via "Betal- och förmånskort" i menyn "Mera" genom att klicka på "Ändra" vid betalkort.
2) Om du vill byta från debet- eller kreditkort som betalsätt till Neste Privatkort, ska du antingen ta bort det nuvarande betalkortet på det sätt som beskrivs ovan eller genom att logga ut ur applikationen och ta i bruk betalfunktionen på nytt efter inloggning.
3) Om du vill byta betalsättet från Neste Privatkort till debet- eller kreditkort, ska du logga ut ur applikationen och ta i bruk betalfunktionen på nytt efter inloggning.
 
3.3 Hur byter man kod?
Du måste logga ut ur applikationen och ta  i bruk betalfunktionen på nytt efter inloggning.
 
3.4 Varför går det inte att lägga till ett betalkort?
1) Kontrollera att du skrivit in kortets uppgifter korrekt.
2) Kontrollera i din nätbank att kortet inte har begränsningar för nätbetalningar.
3) Vissa virtuella kort som är avsedda endast för nätbetalningar kräver certifiering i samband med varje transaktion och kan förhindra användning med Neste-appens mobilbetalning. Kontrollera mera detaljerade uppgifter från kortets utgivare (banken).
 
3.5 Varför har mitt kort debiterats trots att jag inte har tankat?
En del banker drar en liten summa i samband med att kortet tas i bruk. Summan betalas dock tillbaka till kontot. Denna summa överförs inte till Neste i något skede.

4. Tankning och betalning

4.1 Är tjänsten avgiftsbelagt?
Ingen separat avgift debiteras för att ladda ner och använda Neste-appen, utöver mobiloperatörens normala dataöverföringsavgift. När det gäller mobilbetalning debiteras Neste Privakortskunder med vid varje tillfälle gällande kontohållnings- och serviceavgifter för Neste Privatkort. Om du använder debet- eller kreditkort från din bank för mobilbetalning medför tjänsten inga separata kostnader för dig. Läs mer information om Neste privatkortet (på finska)
 
4.2 Kan jag tanka på vilken Neste-station som helst med Neste-appen? 
Stöd för mobilbetalning införs stegvis på Neste-stationerna. Du kan lätt hämta en lista på de närmaste stationerna där du kan använda mobilbetalning genom Neste-appens stationssökning. Du känner igen stationerna med stationsloggan nedan.
 
4.3 Hur vet jag om man kan mobiltanka på stationen?
Mobilbetalningsfunktionen är aktiverad i Neste-appen bara när du befinner dig på en station där mobilbetalning är möjlig. Denna uppgift anges tydligt när du använder Neste-appen. Du känner igen stationerna i Neste-appen med stationsloggan som visas nedan.
 
4.4 Är det tillåtet att använda mobiltelefon vid pumparna?
Ja, det är tillåtet att använda mobiltelefon även vid pumparna. Vi rekommenderar dock att du bekräftar betalningstransaktionen bekvämt inne i din egen bil och att under tankningen koncentrerar dig på själva tankningen.
 
4.5 Kan jag ändra storleken på den täckningsreservering som görs för en transaktion?
Ja. Storleken på den täckningsreservering som görs i samband med kredit- och debetkortbetalningar kan ändras innan tankningen påbörjas eller i Neste-appens betalkortsinställningar. Den senast använda täckningsreserveringssumman sparas och används som standard för nästa tankning.
 
4.6 Vad ska jag göra vid pumpen för att kunna börja tanka?
Öppna Neste-appen i din telefon. Om du inte är vid stationen ännu, välja önskad station i stationslistan och navigera dig fram. Kör fram till en ledig pump. Tryck på "Börja tanka". Välj pump. Bekräfta betalningen med din personliga kod. Lyft pumphandtaget och tanka. Kom ihåg säkerheten och använd mobiltelefonen bara när bilen står still.
 
4.7 Får jag kvitto på tankningen vid pumparna?
För inköp som gjorts med mobilbetalning fås en verifikation i Neste-appen på fliken "Transaktioner". Dessutom kan du, om du så önskar, när tankningen avslutats skriva ut ett papperskvitto vid den betalterminal som finns i anslutning till pumpen på samma sätt som vid kortbetalning. Den tankningsverifikation som visas i mobilapplikationen under fliken "Transaktioner" utgör inte ett formellt kvitto.
 
4.8 Är det säkert att betala tankningen med telefon?
Ja. Vi kräver stark identifiering av användaren när mobilbetalning tas i bruk och varje tankning bekräftas med en kod som du själv valt.
 
4.9 Kan jag använda mobilbetalning för annat än inköp av bränsle?
För närvarande fungerar mobilbetalning bara för bränsleinköp vid pumparna på de stationer som stöder detta.
 
4.10 Kan jag använda mobilbetalning när jag betalar vid kassan?
Nej. För närvarande fungerar mobilbetalning bara för bränsleinköp vid pumparna på de stationer som stöder detta.
 
4.11 Betalar jag tankningen i förväg vid mobilbetalning?
Debet- och kreditkortbetalningar debiteras från kortet efter tankningen. Betalningar med Neste Privatkort debiteras via Neste Privatkortskontot med en faktura som skickas en gång i månaden.
 
4.12 Hur vet jag till vilken pump jag ska köra när jag vill betala för tankningen med mobilbetalning?
På de stationer där mobilbetalning används kan mobilbetalning göras vid alla pumpar.
 
4.13 Kan någon annan tanka på min räkning när jag använder mobilbetalning?
Detta är mycket osannolikt, men möjligt till exempel i det fallet att du i Neste-appen aktiverar någon annan pump än den du står vid. Det är inte möjligt att aktivera en pump som redan används. Vi rekommenderar att du aktiverar tankningen först när du kört fram till en ledig pump och kontrollerat pumpens nummer.
 
4.14 Får jag Plussa-förmåner i samband med mobilbetalning?
Ja, om du har lagt in uppgifterna om ditt debet- eller kreditkort kan du i applikationen också lägga till uppgifterna om ditt Plussa-kort. Plussa-förmåner samlas automatiskt i samband med mobilbetalning efter att du har skrivit in Plussa-kortets uppgifter i Neste-appen. Läs mer om att samla Plussa-förmåner på Neste-stationer här (på finska). När du betalar med Neste Privatkort gäller inte förmånerna för andra stamkundskort (t.ex. K-Plussakort).
 
4.15 Kan jag betala tankningen med K-Plussa-pengar?
Det är inte möjligt att använda K-plussa-poäng i samband med mobilbetalning.
 
4.16 Ser jag kortets transaktioner i systemet?
Ja, inköp som gjorts med mobilbetalning visas under fliken "Transaktioner".
 
4.17 Ser man i applikationen hur mycket som är kvar av användningslimiten?
Tillgängligt saldo för Neste Privatkort kan du följa genom att logga in på Oma Neste-tjänsten. En länk till denna tjänst finns också på fliken "Mera" i Neste-appen.
 
4.18 Fungerar tjänsten med Neste Privatkorts parallellkort?
Nej. För närvarande får endast innehavaren av huvudkortet tillgång till mobilbetalning. Om du vill, fungerar de fysiska Neste Privatkorten och deras parallellkort också framledes för automat- och kassabetalningar.
 
4.19 På mitt Neste Privatkort används Neste Prepaid-tjänsten. Kan jag använda mobilbetalning?
Ja. Om du har ett Neste Privatkort med Neste Prepaid som faktureringssätt, kan du aktivera mobilbetalfunktionen för dig. Laddning av saldo och uppföljning av tillgängligt saldo görs genom Oma Neste-tjänsten.
 
5. Fakturering (Neste Privatkort-betalningar)
 
5.1 Hur debiteras tankningen?
För närvarande debiteras tankningar via Neste Privatkortskontot med en faktura som skickas en gång i månaden. Läs mer information on Neste privatkortet (på finska).
 
5.2 Kostar det något extra?
För pappersfakturor debiteras en månatlig kontoavgift på 2,5 euro. För e-fakturor debiteras ingen kontoavgift, men för övergång till e-faktura skickas den första fakturan på papper som det debiteras kontoavgift för. När det gäller frågor om kort betjänas du av Neste Kundtjänst, tfn 0200 80100 (0,16 €/min + lna/msa) vardagar kl 7—17  eller via e-post: kortit@neste.com. Läs mer information om Neste privatkortet (på finska).
 
6. Hjälp vid problem
 
6.1 Hur kan jag byta kod?
Du kan byta din personliga kod genom att logga ut ur Neste-appen och göra en ny inloggning. Detta kräver att du identifierar dig på nytt med bankinloggningsuppgifter.
 
6.2 Vem kontaktar jag om tankning med Neste-mobiltankning inte lyckas?
Nestes kundtjänst hjälper dig med alla problem. Kundtjänsten når du per telefon 0200 80100, vardagar kl. 7—17. Att ringa numret från fast telefon och mobiltelefon kostar lna/msa. E-post kan skickas till adressen: asiakaspalvelu@neste.com
 
6.3 Om min telefon blir stulen, kan någon annan tanka med hjälp av Neste-appen i min telefon?
Mobilbetalning är inte möjlig utan din personliga kod. Om du misstänker att din kod har hamnat i fel händer, ta omedelbart kontakt med vår kundtjänst på nummer 0800 196 196 som betjänar dig dygnet runt.
 
6.4 Vad gör jag om appen inte fungerar?
Ta kontakt med kundtjänsten och berätta vad som inte fungerar i appen, eller så kan du lämna respons på https://www.neste.fi/anna-palautetta
 
6.5 Hur kan jag ta mobilbetalningen ur bruk? 
Ta bort appen. Ta kontakt med Neste kundtjänst om du vill avsluta kundförhållandet.