Tietoturva

Päivitetty 29.11.2021

Miten varmistamme tietoturvan?

Neste käyttää tarvittavia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia ja -menettelytapoja henkilötietojen suojaamiseen häviämiseltä, väärinkäytöltä, muokkaamiselta tai hävittämiseltä. Järjestelmämme ovat suojattuja ja niitä valvotaan.

Kaikkia Nesteen työntekijöitä ja urakoitsijoita sitoo tietoturvakäytäntö. Tietoturvallista toimintakulttuuria edistetään mm. kouluttamalla henkilöstöä säännöllisesti. Henkilötietojen käsittelyyn käytettäviin järjestelmiin ja sovelluksiin pääsevät käsiksi vain henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviään suorittaessaan. 

Jos sähköisiä tietoja hallinnoi kolmas osapuoli Nesteen puolesta, on edellytyksenä, että kyseinen kolmas osapuoli noudattaa kattavia tietoturvavaatimuksia.

Jos henkilötietoja käsitellään manuaalisesti, se tehdään tällaiseen tarkoitukseen hyväksytyissä tiloissa. Tilat on suojattu tarvittavilla fyysisillä suojatoimilla, kuten kulunvalvontajärjestelmillä ja valvontakameroilla.

Takaisin Tietosuoja-etusivulle