22 Kesäkuu 2022

VTT ja Neste sopivat power-to-liquids-demonstraatioympäristön rakentamisesta hiilidioksidin talteenottoon sekä vihreän vedyn ja sähköpolttoaineiden tuotantoon

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 22.6.2022 klo 12

Sähköpolttoaineiden tuotannossa käytettävät power-to-liquids-teknologiat etenevät kohti kaupallistamista. Sähköpolttoaineet korvaavat fossiilisia polttoaineita polttomoottoreissa ja tuovat liikenteen hiilineutraaleihin polttoaineisiin vaihtoehdon biomassapohjaisille polttoaineille. Lopputuote on lentokoneille, laivoille ja raskaille maantieajoneuvoille soveltuva liikennepolttoaine.

Business Finlandin rahoittamassa Veturi E-fuel -tutkimushankkeessa on kehitetty korkealämpötilaelektrolyysiä, hiilidioksidin talteenottoa ja hiilivetysynteesiä. VTT ja Neste ovat sopineet nämä prosessivaiheet yhdistävän demonstraatioympäristön rakentamisesta VTT Bioruukin pilotointikeskukseen Espooseen. Työ on aloitettu tekemällä ensimmäisiä muutoksia Bioruukin infrastruktuuriin. Vuoden 2022 aikana ja vuoden 2023 alkupuolella merikonteissa sijaitsevat elektrolyysi-, hiilidioksidin talteenotto- ja synteesiyksiköt liitetään toisiinsa ja VTT Bioruukin infrastruktuuriin. E-Fuel-hankkeen tuloksia hyödyntävä demonstointiointiympäristö on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2023 aikana. Power-to-liquids-demonstrointiympäristön luominen vahvistaa osaltaan Nesteen ja VTT:n yhteistyötä tutkimushankkeen tulosten laajentamisessa kaupalliseen mittakaavaan.

"Näemme Nesteellä power-to-liquids-teknologiat mahdollisina täydentävinä teknologioina tulevaisuuden vastuullisten polttoaineiden tuotannossa samalla, kun jatkamme kehitystämme maailman johtavana jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin ja uusiutuvan lentopolttoaineen tuottajana. Me tarvitsemme läpimurtoinnovaatioita ja jatkuvia panostuksia tutkimukseen ja kehitykseen, jotta voimme tarjota tulevaisuuden kustannustehokkaita ja arvoa luovia ratkaisuja", sanoo Nesteen innovaatiojohtaja Lars Peter Lindfors.

Teknologiakokeilussa hyödynnetään hiilidioksidin talteenottoa savukaasusta, vedyn tuotantoa tehokkaalla korkealämpötilaelektrolyysillä ja Fischer-Tropsch-teknologiaan perustuvaa hiilivetypolttoainesynteesiä. Sekä hiilidioksidin talteenotosta että elektrolyysistä huolehtivat suomalaiset hankekumppanit, ensimmäisestä Kleener Power Solutions Oy ja Carbonreuse Finland Oy ja viimeksi mainitusta Convion Oy ja Elcogen Oy. VTT toimittaa polttoainesynteesiyksikön, ja Neste jalostaa tuotteena saadun synteettisen välituotteen vaatimukset täyttäviksi polttoainetuotteiksi. Neste odottaa projektilta vähintään 300 kilogrammaa synteettistä hiilivetyvälituotetta synteettisten liikennepolttoaineiden jalostamista varten.

Neste kehittää aktiivisesti teknologiaratkaisuja ja liiketoimintaa vastuullisten sähköpolttoaineiden kaupalliselle tuotannolle. Neste käynnisti niihin liittyvän uuden innovaatioliiketoiminta-alustan vuonna 2019 osana power-to-x-strategiaansa synteettisten sähköpolttoaineiden ja sähköllä tuotettavien raaka-aineiden tuotannon kaupallistamista varten. Pilottihankkeilla tuetaan osaamisen kehittämistä Nesteellä sekä laajemmin, ja ne tarjoavat foorumin keskitetylle prosessikehitykselle ja T&K-toiminnalle power-to-x-teknologioiden kaupallistamisen kannalta merkityksellisillä avainteknologia-aloilla.

”Raakaöljyn korvaaminen liikenteessä vaatii kaikkien vastuullisten ratkaisujen, kuten uusiutuvien polttoaineiden, sähköajoneuvojen ja synteettisten polttoaineiden, hyödyntämistä. Power-to-x on yksi teknologiapolku, jonka avulla voidaan hyödyntää uusia raaka-ainevarantoja biomassan lisäksi samalla, kun nopeutetaan liikenteen päästöjen vähentämistä”, sanoo Nesteen  power-to-x-innovaatioliiketoiminta-alustan johtaja Dietmar Huber.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: 

Neste: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun puh. +358 800 94025 / media@neste.com (arkisin klo 8.30–16.00).

VTT: Juha Lehtonen, tutkimusprofessori, puh. +358 50 407 1075, juha.lehtonen@vtt.fi

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2021 Nesteen liikevaihto oli 15,1 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi

VTT lyhyesti

Teknologian tutkimuskeskus VTT on visionäärinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani. Tartumme globaaleihin haasteisiin ja luomme niistä kestävän kasvun mahdollisuuksia. Autamme yhteiskuntaa kehittymään ja yrityksiä kasvamaan teknologisten innovaatioiden avulla.