17 Tammikuu 2024

Nesteen ja yhteistyökumppaneiden sähköpolttoaineiden kehitystä edistänyt E-Fuel-tutkimusprojekti päätökseen

Neste Oyj, Uutinen, 17.1.2024

Vihreällä sähköllä tuotettu uusiutuva vety sekä hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen ovat tärkeässä asemassa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Näillä tekniikoilla tuotetut vähäpäästöiset sähköpolttoaineet soveltuvat erityisesti vaikeasti sähköistettäville alueille, kuten lento- ja meriliikenteelle. Yhteinen E-Fuel-tutkimusprojekti, jossa on kehitetty korkealämpötilaelektrolyysiä, hiilidioksidin talteenottoa ja hiilivetysynteesiä, on nyt tullut menestyksekkääseen päätökseen. Kolmivuotisen hankkeen aikana vauhditettiin synteettisten sähköpolttoaineiden kehitystä kohti kaupallisen mittakaavan tuotantoa.

Business Finlandin ja konsortioyritysten yhdessä rahoittama ja VTT:n koordinoima E-Fuel-hanke on osa Neste Veturi -ekosysteemiä. 15 kumppanin projektikonsortiossa oli mukana kaikki arvoketjun osapuolet hiilidioksidin talteenotosta vihreän vedyn sekä polttoaineiden valmistukseen, logistiikkaan sekä liikennepolttoaineiden käyttäjiin lento-, maa- ja vesiliikenteessä.

Hankkeessa tuotettiin onnistuneesti satoja kiloja synteettisiä hiilivetyjä, jotka on tarkoitettu uudenlaisen vastuullisen liikennepolttoaineen tuotantoon. Neste jalosti hiilivedyt pääosin hiilineutraaliksi synteettiseksi e-dieseliksi, jota testattiin dieselkäyttöisellä traktorilla loppuvuodesta 2023. Projektin aikana konsortioyritysten teknologioita kehitettiin edelleen ja tuotetun dieselin todettiin palavan puhtaammin kuin tällä hetkellä markkinoilla olevat fossiiliset ja uusiutuvat dieselit. Sähköpolttoaineita voidaan pitää hiilineutraaleina, koska ne tuotetaan talteenotetuilla hiilidioksidipäästöillä ja uusiutuvalla vedyllä, mikä kompensoi hyvin moottorissa palamisen aikana vapautuvaa hiilidioksidia.

“Power-to-X-teknologioiden tutkimus ja kehitys on yksi keskeisistä painopistealueistamme. Sähköpolttoaineet tarjoavat biomassapohjaisten uusiutuvien polttoaineiden rinnalle toisen tavan laajentaa hiilineutraalia liikenteen polttoainevalikoimaa fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi. Erityisesti ilmailualalla, jossa akkujen kantaman ja painon rajoitukset asettavat haasteita, nykyisille lentokoneille ja jakeluinfrastruktuurille sopivien vastuullisten sähkölentopolttoaineiden kehittäminen on tärkeässä roolissa fossiilisten käytön vähentämiseksi. Meillä on ollut ilo olla mukana E-Fuel-projektissa, jonka tulokset luovat hyvän pohjan kehitystyön jatkamiselle”, sanoo Nesteen Power-to-X-alueen johtaja Dietmar Huber.

“Olen iloinen projektissa saavutetuista erinomaisista tuloksista. VTT kehitti projektissa yhdessä yrityspartnereiden kanssa teknologioita vihreän vedyn tuotantoon, hiilidioksidin talteenottoon ja sähköpolttoaineiden syntesointiin. Demonstroimme myös menestyksekkäästi näiden prosessin osien integroinnin ja sähköpolttoaineiden tuotannon pienessä pilot-mittakaavassa. Testasimme lisäksi kenttäkokeessa tuotettua parafiinista sähköpolttoainetta, jonka lähipäästöjen todettiin olevan alhaisempia verrattuna esim. fossiiliseen dieseliin. Keräsimme myös arvokasta tietoa sähköpolttoaineiden tuotannon kannattavuudesta ja kestävyydestä”, sanoo VTT:n tutkimuprofessori ja projektin vastuullinen johtaja Juha Lehtonen.

Neste Veturi T&K-ohjelmassa kehitetään vastuullisia polttoaineita ja kemikaaleja uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista, joita on tähän mennessä ollut vaikea hyödyntää. Painopisteenä olevat raaka-aineet ja niihin liittyvät teknologiat ovat lignoselluloosajätteet, mikrolevät, uudet kasviöljyt, muovijäte, kiinteä yhdyskuntajäte, uusiutuva vety ja hiilidioksidi. Business Finland on ollut mukana rahoittamassa ohjelmaa.

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Yhtiö jalostaa jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi.

Maailman johtavana uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajana sekä polymeerien ja kemikaalien valmistukseen tarkoitettujen uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineisiin perustuvien syöttöaineratkaisujen edelläkävijänä, Neste auttaa asiakkaitaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. 

Yhtiön tavoitteena on tehdä Porvoon öljynjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Neste on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä ja aikoo vähentää myymiensä tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Neste on myös asettanut korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjulle. Yhtiö on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi