15 Kesäkuu 2023

Neste investoi nesteytetyn jätemuovin jalostuslaitokseen Porvoon jalostamolla

Neste Oyj, Lehdistötiedote, 15.6.2023 klo 14

Kuva: Nesteen monipuolinen jalostamo Porvoossa mahdollistaa nykyisten yksiköiden ja prosessien muuntamisen uusiin käyttötarkoituksiin. Porvoossa voidaan esimerkiksi jalostaa nesteytettyä jätemuovia korkealaatuiseksi petrokemian raaka-aineeksi. Lähde: Neste

  • Investoinnin arvo on 111 miljoonaa euroa
  • Tärkeä etappi kemiallisen kierrätyksen kehittämisessä

Neste on tehnyt lopullisen investointipäätöksen rakennustöiden aloittamisesta nesteytetyn jätemuovin jalostuskapasiteetin kasvattamiseksi Porvoon jalostamolla. 

111 miljoonan euron investoinnilla Neste kasvattaa nesteytetyn jätemuovin prosessointikapasiteettinsa 150 000 tonniin nesteytettyä jätemuovia vuodessa. Jalostus on yksi kolmesta vaiheesta – esikäsittely, jalostus ja jatkojalostus – joiden aikana nesteytetystä jätemuovista tuotetaan uusien muovien korkealaatuista raaka-ainetta. Investointi on osa laajempaa PULSE-hanketta*, jolle on myönnetty EU:n innovaatiorahaston 135 miljoonan euron rahoitus, mikäli se toteutetaan kokonaan. Hankkeella tavoitellaan 400 000 tonnin vuotuista nesteytetyn jätemuovin prosessointikapasiteettia. 

Nesteytetyn jätemuovin esikäsittelyllä ja jalostuksella on tärkeä rooli Nesteen kemiallisessa kierrätyksessä. Niiden avulla yhtiö pystyy lisäämään joustavuutta heikkolaatuisemman jätemuovin käsittelyyn ja kasvattamaan nesteytetyn jätemuovin prosessointia korkealaatuiseksi petrokemian raaka-aineeksi jo olemassa olevassa jalostamossaan Porvoossa. 

“Olemme viime vuosina kehittäneet kykyämme prosessoida kierrätysraaka-aineita Porvoon jalostamolla, ja nyt olemme valmiita rakentamaan sitä varten jalostuslaitoksen. Uusi laitos, jossa pystytään prosessoimaan 150 000 tonnia nesteytettyä jätemuovia, on tarkoitus saada valmiiksi vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla”, sanoo Nesteen Öljytuotteet-liiketoimintayksikön johtaja Markku Korvenranta.

Projektissa rakennetaan sekä uutta että muutetaan olemassa olevien prosessiyksiköiden käyttötarkoitusta. Tavoitteena on kasvattaa kemiallista kierrätystä tehokkaasti ja nopeasti. Jalostettu nesteytetty jätemuovi prosessoidaan perinteisessä jalostamossa, jossa sillä korvataan osa Porvoon jalostamolla käsitellyistä fossiilisista raaka-aineista. 

Tarvittavat valmistelutyöt Porvoon jalostamolla saatiin päätökseen vuoden 2023 alkupuoliskolla, ja pääsemme näin ollen aloittamaan varsinaiset rakennustyöt viiveettä. 

*) PULSE = Pretreatment and Upgrading of Liquefied waste plastic to Scale up circular Economy. PULSE on Euroopan unionin rahoittama hanke. Tässä ilmaistut näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin tekijöiden omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanoviraston (CINEA) näkemyksiä. Euroopan unioni tai myöntävä viranomainen ei ole vastuussa niistä. Neste on Euroopan unionin PULSE-hankkeelle myöntämän rahoituksen ainoa edunsaaja.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoja: Yhteydenotot Nesteen mediapalveluun, puh. 0800 94025 / media@neste.com (arkisin 8.30–16.00). Voit tilata Nesteen tiedotteita osoitteessa https://www.neste.fi/konserni/medialle/tiedotteet-ja-uutiset/tilaa-tiedotteita.

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on tehdä Porvoon öljyjalostamosta Euroopan vastuullisin jalostamo vuoteen 2030 mennessä. Aiomme aloittaa uusiutuvien ja kierrätysraaka-aineiden, kuten nesteytetyn jätemuovin, prosessoinnin öljynjalostuksen raaka-aineina. Olemme sitoutuneet saavuttamaan hiilineutraalin tuotannon vuoteen 2035 mennessä, ja aiomme vähentää myymiemme tuotteiden päästöintensiteettiä 50 prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Olemme myös asettaneet korkeat tavoitteet luonnon monimuotoisuudelle, ihmisoikeuksille ja toimitusketjullemme. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2022 Nesteen liikevaihto oli 25,7 miljardia euroa. Lue lisää: neste.fi