9 Marraskuu 2021

Nesteen liikennebarometri: koronapandemia on muuttanut erityisesti nuorten suhtautumista tiellä liikkumiseen, yksityisautoiluun ja rahankäyttöön ‒ joka kolmas uskoo muutoksen olevan pysyväNeste Oyj, Lehdistötiedote, 9.11.2021 klo 8

Neste on julkaissut marraskuussa 2021 ensimmäisen liikennebarometrin*, jonka aiheena on suomalaisten suhtautuminen tiellä liikkumiseen ja yksityisautoiluun ennen koronapandemiaa ja nyt. Neste selvitti, miten pandemia on muuttanut suomalaisten tiellä liikkumiseen ja yksityisautoiluun kohdistuvia asenteita, arvostusta ja rahankäyttöä. Barometri toteutettiin tuhannelle suomalaiselle suunnatulla kyselytutkimuksella syyskuun 2021 lopussa yhteistyössä IROResearch Oy:n kanssa.

Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset arvostavat tällä hetkellä eniten hygieenisyyttä, turvallisuutta sekä nopeutta ja vaivattomuutta käyttäessään joukkoliikennettä tai liikkuessaan omalla autolla. Sen sijaan kustannusten, ilmastopäästöjen ja liikenteen sähköistymisen arvostus korostui vastauksissa selvästi vähemmän. Yli puolet vastaajista käyttää tiellä liikkumiseen saman verran rahaa verrattuna aikaan ennen pandemiaa.

Erityisesti 18‒24-vuotiaiden keskuudessa liikkumisen hygieenisyys korostuu jopa 64 %:lla vastaajista. Lisäksi 15 % 18‒34-vuotiaista nuorista ja nuorista aikuisista kertoo käyttävänsä nykyään enemmän rahaa tiellä liikkumiseen, ja myös ajokilometrien määrä on kasvanut nuorten autoilijoiden keskuudessa. Kolmasosa 18‒24-vuotiaista uskoo liikkumistottumustensa muuttuneen pysyvästi.

“Tiellä liikkumisen hygieenisyys ja turvallisuus ovat vastaajien mielestä nousseet koronapandemian myötä entistä tärkeämpään rooliin. Muutoksia erityisesti nuorten käyttäytymisessä on mielenkiintoista seurata myös jatkossa. On kiinnostavaa nähdä, säilyykö arvostettavien asioiden tärkeysjärjestys samana pandemian hiipuessa ja näkyvätkö muutokset rahankäytössä esimerkiksi siinä, että vähäpäästöisempiin valintoihin ollaan valmiita jatkossa panostamaan enemmän”, sanoo Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan datasta ja digitalisaatiosta vastaava johtaja Mika Hyötyläinen.

Nuorille aikuisille ajokilometrejä kertyy enemmän ja arvostus yksityisautoilua kohtaan on kasvanut

  • Yli neljäsosalle kyselytutkimukseen vastanneista autoilevista suomalaisista ajokilometrejä kertyy nykyään vähemmän työmatkaliikenteessä ja arkiajossa verrattuna aikaan ennen pandemiaa. 
  • Sen sijaan ajokilometrien määrä on lisääntynyt työmatkaliikenteessä ja arkiajossa 12 %:lla kaikkien autoilevien joukossa, mutta jopa 23 %:lla 18‒34-vuotiaista autoilijoista. 
  • Arvostus yksityisautoilua kohtaan on koronapandemian aikana kasvanut merkittävästi tai jonkin verran joka viidennellä kaikista vastaajista ja jopa 32 %:lla 18‒24-vuotiaista. 
  • Yksityisautoilun arvostus oli laskenut vain 3 %:lla kaikista vastaajista.

“Kyselyn avoimissa vastauksissa yksityisautoilun arvostuksen kasvua perusteltiin tartuntariskien minimoimisella, kun taas arvostuksen laskun katsottiin johtuvan pääasiassa autoilun aiheuttamista ilmastopäästöistä. Etätyöskentelyn lisääntyminen on toki osaltaan vaikuttanut ajokilometrimäärien yleiseen laskuun, mutta pandemian aiheuttama muutos nuorten ajamisen lisääntymisessä ja arvostuksen kasvamisessa on mielenkiintoinen. Vielä se ei kuitenkaan tiettävästi näy esimerkiksi siinä, että ei-autoilevat olisivat suuremmissa määrin lähteneet hankkimaan ensimmäistä omaa tai leasing-autoa. On mielenkiintoista seurata, miten muutokset yksityisautoilussa näkyvät jatkossa uusiutuvien polttoaineiden käytön kasvussa sekä esimerkiksi sähköautojen hankinnassa”, sanoo Hyötyläinen.

Lue lisää: Nesteen liikennebarometri 1/2021

*) Nesteen julkaisema ensimmäinen liikennebarometri on tarkoitettu median, kuluttajien sekä muiden aiheesta kiinnostuneiden sidosryhmien käyttöön Suomessa. Kyselytutkimus toteutettiin valtakunnallisena IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -kuluttajapaneelina aikavälillä 20.‒29.9.2021. Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 1 000 suomalaista kuluttajaa. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti.

Neste Oyj

Susanna Sieppi
Viestintäjohtaja

Lisätietoa: Mika Hyötyläinen, datasta ja digitalisaatiosta vastaava johtaja, Marketing & Services, Neste. Yhteydenotot Nesteen mediapuhelimeen puh. 050 458 5076 / media@neste.com (arkisin klo 8.30-16.00).

Neste lyhyesti

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) tuottaa ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja kiertotalouden vauhdittamiseksi. Jalostamme jätteitä, tähteitä ja innovatiivisia raaka-aineita uusiutuviksi polttoaineiksi sekä muovien ja muiden materiaalien vastuullisiksi raaka-aineiksi. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin ja vastuullisen lentopolttoaineen tuottaja ja kehitämme muovijätteen kemiallista kierrätystä muovijäteongelman torjumiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakkaita vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä uusiutuvilla ja kiertotalousratkaisuillamme vuosittain vähintään 20 miljoonalla tonnilla vuoteen 2030 mennessä. Olemme teknologinen edelläkävijä korkealaatuisten öljytuotteiden jalostajana ja olemme sitoutuneet hiilineutraaliin tuotantoon vuoteen 2035 mennessä. Aiomme myös prosessoida uusiutuvia ja kierrätysraaka-aineita kuten jätemuoveja öljynjalostuksen raaka-aineina. Meidät on valittu toistuvasti Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin ja maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalle. Vuonna 2020 Nesteen liikevaihto oli 11,8 miljardia euroa, ja 94 % yrityksen vertailukelpoisesta liikevoitosta tuli uusiutuvista tuotteista. Lue lisää: neste.fi